12. máj 2024

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Sucho sa na Slovensku vyskytuje už na takmer celom území. Výnimočné až extrémne sucho je na severe stredného a východného Slovenska a ojedinele aj na západnom Slovensku. V povrchovej vrstve je extrémne sucho ešte aj na Ponitrí a Podunajskej nížine. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % na Záhorí a 20-30 % na Podunajskej nížine. Deficitom vlahy je zasiahnuté takmer celé územie. Najvyššie hodnoty sú -40 až -60 mm na Spiši, Orave, Kysuciach a lokálne na Podunajskej nížine a Pohroní.

 Zásoba vody v pôde a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) pod hranicou 10 % ojedinele na Záhorí. Na Podunajskej nížine sú hodnoty zväčša v intervale 10-20 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na viac ako ¾ územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie na väčšine územia vyššie ako 50 %. Najnižšie hodnoty sú v intervale 10-20 % na Záhorí a 30-40 % na Podunajskej nížine. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie najnižšie 10-20 % na Záhorí a 20-30 % na Podunajskej nížine. Na strednom a východnom Slovensku je najnižšie nasýtenie 30-50 %. Pod hranicou 50 % je na nasýtenie na približne polovici územia.

Miera intenzity pôdneho sucha v celom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2015) je na úrovni výnimočného až extrémne sucha na Orave, Kysuciach, Spiši, Zamagurí, Považí a v okolí Malých Karpát. Extrémne sucho zasahuje celkovo 7,4 % územia a sucho rôznej intenzity je na ¾ územia. V povrchovej vrstve je situácia podobná. Výnimočné až extrémne sucho sa vyskytuje aj na Podunajskej nížine a Ponitrí. V hlbšej vrstve pôdy je situácia lepšia. Extrémne sucho je len na Považí, Orave a Kysuciach.

Deficit pôdnej vlahy sa vyskytuje už na takmer celom území Slovenska. Na väčšine územia je deficit v intervale -20 až -40 mm. Najvyššie hodnoty -40 až -60 mm sú na Spiši, Orave, Kysuciach, lokálne aj na juhu stredného a západného Slovenska. Normálne podmienky sú len na 3 % územia. Nadbytok vlahy do +20 mm ostal ešte lokálne v okolí Popradu.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 6.5. do 12.5.2024 spadlo najviac zrážok 30-40 mm lokálne na Spiši, Orave a v okolí Nízkych Tatier. Pod hranicou 1 mm boli zrážky najmä v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny a na Honte. Po teplotnej stránke bol týždeň slabo nad priemerom. Najvyššia teplota vzduchu bola v pondelok 27 °C na Zemplíne. Najnižšie klesla teplota na -3 °C v Slovenskom raji. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Košiciach, Žihárci a Prievidzi, okolo 30 mm. Najnižší výpar bol v Bardejove a Oravskej Lesnej, okolo 21 mm. V percentách normálu 1991 - 2020 bol výpar od 95 % v Kuchyni do 129 % v Čadci.

12. máj 2024

Stiahnuť close
12. máj 2024