Kontakt

Kontakt

 Ak máte otázky týkajúce sa organizačných záležitostí, alebo odbornej problematiky, využite naše kontakty.

Hlavné kontakty

 

RNDr. Pavol Nejedlík CSc.
Mobil: +421 918 806 108
Email: nejedlik@yahoo.com

Mgr. Maroš Turňa
Email: maros.turna@shmu.sk
Telefón: + 421 259 415 115

Mgr. Lívia Labudová, Ph.D.
Email: livia.labudova@shmu.sk
Telefón: + 421 259 415 329

RNDr. Gabriela Ivaňáková
Email: gabriela.ivanakova@shmu.sk
Telefón: + 421 2 594 15 107