Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 4. december 2022

  4. december 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne sa mierne až výrazné sucho vyskytuje ojedinele na západnom Slovensku. Začínajúce sucho zasahuje až 1/4 územia. Výrazné sucho je najmä v oblasti Dunajskej Stredy, Šale, Galanty a Pezinka. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 20-30 % miestami na Podunajskej nížine. V hlbšej vrstve je nasýtenie najnižšie 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na západnom Slovensku a lokálne aj na strednom Slovensku v intervale -40 až -60 mm. Na východnom Slovensku je len lokálne deficit najviac -40 mm. Normálne vlahové podmienky sú na približne 22 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 27. november 2022

  27. november 2022

  Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Mierne až výrazné sucho sa vyskytuje ojedinele na západnom Slovensku. Začínajúce sucho zasahuje 15 % územia. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 10-20 % lokálne na Podunajskej nížine. V hlbšej vrstve je nasýtenie lokálne na Žitnom ostrove a oblasti Bratislavy pod hranicou 10 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na západnom Slovensku a lokálne aj na strednom Slovensku v intervale -40 až -60 mm. Na východnom Slovensku je len lokálne deficit najviac -40 mm.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 20. november 2022

  20. november 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne sa výrazné až výnimočné sucho vyskytuje na juhu Podunajskej nížiny. Začínajúce sucho sa rozširuje najmä na západnom Slovensku. Na strednom a východnom Slovensku je to zatiaľ väčšinou bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 10-20 % na Podunajskej nížine. V hlbšej vrstve je nasýtenie lokálne na Žitnom ostrove a oblasti Bratislavy pod hranicou 10 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na juhozápade v intervale -40 až -60 mm. Nadbytok vlahy je najvyšší +20 až +40 mm na Liptove, Honte a v okolí Stropkova.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 13. november 2022

  13. november 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Výrazné sucho sa uplynulý týždeň rozšírilo na Žitnom ostrove a začínajúce sucho sa začína rozširovať v západnej časti Slovenska. Relatívne nasýtenie je najnižšie stále 10-20 % na krajnom juhozápade, v hlbšej vrstve sú hodnoty nasýtenia lokálne aj pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 až -60 mm na Žitnom ostrove a lokálne aj na Považí. Nadbytok vlahy do +60 mm je v oblasti Dudiniec a Veľkého Krtíša.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 6. november 2022

  6. november 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom takmer nezmenila. Stále je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Na juhozápadnom Slovensku je ojedinele začínajúce až výrazné sucho. Relatívne nasýtenie je na Podunajskej nížine ojedinele 10-20 %, v hlbšej vrstve pôdy sú hodnoty nasýtenia ojedinele pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -20 až -40 mm na Podunajskej nížine, Záhorí, Považí a Ponitrí. Nadbytok vlahy je lokálne do +60 mm na Honte a v okolí Stropkova.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 30. október 2022

  30. október 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Na juhozápadnom Slovensku je ojedinele začínajúce až výrazné sucho. Relatívne nasýtenie je na Podunajskej nížine miestami 10-20 %, v hlbšej vrstve pôdy sú hodnoty nasýtenia ojedinele pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -20 až -40 mm na Podunajskej nížine, Záhorí, Považí, Ponitrí a Above. Nadbytok vlahy je lokálne do +60 mm na Honte.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 23. október 2022

  23. október 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Mierne až výrazné sucho sa nachádza ojedinele na juhozápadnom Slovensku. Na väčšine Slovenska sa sucho nevyskytuje. V povrchovej vrstve je začínajúce až mierne sucho na Podunajskej nížine, na strednom Slovensku je lokálne začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 10-20 % v západnej polovici Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve je nasýtenie pod 10 % na Žitnom ostrove. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na juhozápade do -60 mm, na strednom a východnom Slovensku najviac do -40 mm.

   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 16. október 2022

  16. október 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Mierne až výrazné sucho sa nachádza ojedinele na juhozápadnom Slovensku. Na väčšine Slovenska to je bez rizika sucha. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho, okrem Podunajskej nížiny, aj na severe stredného a východného Slovenska. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 10-20 % na Podunajskej nížine, v hlbšej vrstve to je pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm na Podunajskej nížine, Záhorí, a lokálne na Above, Spiši a Gemeri.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 9. október 2022

  9. október 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha, len na juhozápade Podunajskej nížiny je začínajúce až mierne sucho. V hlbšej vrstve je na juhozápade až výrazné sucho. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % ojedinele na Podunajskej nížine. V hlbšej vrstve sú stále hodnoty nasýtenia na juhozápade do 10 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -20 až -40 mm a nadbytok vlahy najviac +40 až +60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 2. október 2022

  2. október 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je v celom pôdnom profile celé územie Slovenska bez rizika sucha. V hlbšej vrstve ostalo výrazné sucho na Podunajskej nížine a lokálne je ešte extrémne sucho na Above a Gemeri. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % v oblasti Bratislavy, na Podunajskej nížine v hlbšej vrstve sú hodnoty nasýtenia stále miestami do 10 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm na krajnom juhozápade. Na väčšine územia prevažuje nadbytok vlahy, najviac je to +80 mm na severovýchode Slovenska.

  ďalej >