16. jún 2024

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je takmer celé územie bez rizika sucha, okrem Oravy a Kysúc, kde je lokálne začínajúce až mierne sucho. V hlbšej vrstve ostalo extrémne sucho na Orave a výrazné sucho na Kysuciach. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 30-40 % v okolí Bratislavy a Stupavy. Na Podunajskej nížine a Záhorí je nasýtenie väčšinou 40 až 60 %. V hlbšej vrstve je na juhozápade nasýtenie len 10-20 %. Deficit vlahy ostal do -40 mm lokálne na Orave. Na väčšine územia je nadbytok vlahy, najviac 60 až 80 mm na Gemeri a Novohrade.

 Zásoba vody v pôde a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) na takmer celom územia vyššie ako 70 %. Hodnoty v intervale 60-70 % sú len lokálne na juhozápade Slovenska. Na strednom a východnom Slovensku je nasýtenie vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie 10-20 % ojedinele na Záhorí a Podunajskej nížine. Na východnom Slovensku je lokálne nasýtenie 30-40 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie 30-40 % v okolí Bratislavy a Stupavy. Na Podunajskej nížine a Záhorí je nasýtenie väčšinou 40 až 60 %.

Miera intenzity pôdneho sucha v celom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2015) je na úrovni začínajúceho až mierneho sucha na Orave a Kysuciach. Na takmer celom území Slovenska sa sucho nevyskytuje. V povrchovej vrstve je už celé územie bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je extrémne sucho lokálne na Orave a výrazné sucho je na Kysuciach a krajnom juhozápade.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 až -20 mm na Orave. Deficit do -20 mm je okrem Oravy, aj na Kysuciach, a lokálne na Záhorí. Na väčšine územia prevažuje nadbytok vlahy. Najvyššie kladné hodnoty sú +60 až +80 mm na Gemeri a Novohrade. Veľmi vlhké podmienky sú ojedinele aj na Podunajskej nížine a Dolnom Zemplíne.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 10.6. do 16.6.2024 spadlo najviac zrážok 50-70 mm väčšinou v okolí Nitry, na Záhorí a v oblasti Nízkych Tatier a na Pohroní. Najnižšie týždenné úhrny zrážok boli do 10 mm na juhovýchode Podunajskej nížiny a na Šariši. Po väčšinu týždňa prevažovalo oblačné a daždivé počasie s relatívne nízkymi priemernými dennými teplotami vzduchu. Zlepšenie počasia a oteplenie nastalo až počas víkendu. Najvyššia teplota vzduchu bola 28 °C na Záhorí a Zemplíne. Najnižšie klesla teplota na 0 °C na Orave. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Hurbanove a Bratislave, okolo 28 mm. Najnižší výpar bol v Telgárte 16 mm a Oravskej Lesnej 17 mm. V percentách normálu 1991 - 2020 bol výpar od 67 % v Telgárte do 99 % v Medzilaborciach.