2. jún 2024

Stav pôdnej vlahy sucha:

Aktuálne je výrazné až extrémne sucho na Orave, Kysuciach, Hornom Považí, Zamagurí, Šariši a Hornom Zemplíne. Extrémne sucho zasahuje celkovo 3,8 % územia a sucho rôznej intenzity je na takmer 1/4 územia. Najnižšie nasýtenie je 30 - 40 % predovšetkým na Záhorí a Podunajskej nížine, ale vyskytuje sa aj na Above, Šariši a Zemplíne. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na menej ako polovici územia. Deficit pôdnej vlahy sa vyskytuje na približne 1/2 územia Slovenska. Najvyššie hodnoty deficitu (-60 až -80 mm) sa vyskytujú lokálne na Orave.
 

 

 Zásoba vody v pôde a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) v intervale 20 - 30 % ojedinele na Šariši a Zamagurí. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 19 % územia. V hlbšej vrstve (40 - 100 cm) sú najnižšie hodnoty v intervale 0 - 10 % na Záhorí a 20 - 30 % na väčšine Podunajskej nížiny. V celom pôdnom profile (0 - 100 cm) je nasýtenie 30 - 40 % predovšetkým na Záhorí a Podunajskej nížine, ale vyskytuje sa aj na Above, Šariši a Zemplíne. Takéto nasýtenie pokrýva viac ako 17 % územia Slovenska. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na menej ako polovici územia.


Miera intenzity pôdneho sucha v celom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2015) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha na Orave, Kysuciach, Hornom Považí, Zamagurí, Šariši a Hornom Zemplíne. Extrémne sucho zasahuje celkovo 3,8 % územia a sucho rôznej intenzity je na takmer 1/4 územia. V povrchovej vrstve je situácia priaznivejšia. Výrazné až extrémne sucho je len lokálne na Orave. V hlbšej vrstve pôdy je extrémne sucho najmä na Orave, Kysuciach, Záhorí, Zamagurí a Hornom Považí.


Deficit pôdnej vlahy sa vyskytuje na približne 1/2 územia Slovenska. Najvyššie hodnoty deficitu (-60 až -80 mm) sa vyskytujú lokálne na Orave. Deficit v intervale -40 až -60 mm je okrem Oravy, aj na Kysuciach a Zamagurí. Normálne podmienky sa vyskytujú na približne 23 % územiach. Nadbytok vlahy do +40 mm je ojedinele v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji, ale aj na Hornej Nitre.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli prevažne vo forme prehánok a búrok, preto boli v rámci Slovenska veľké rozdiely v úhrnoch zrážok a to aj v rámci relatívne malých území. Najviac zrážok spadlo v Senici 59 mm, Nitre 58 mm, Prievidzi 54 mm, Boľkovciach-Lučenci 53 mm, Kamenici n. Cirochou 45 mm a Veľkých Lovciach 42 mm. Naopak, najmenej zrážok spadlo v Kuchyni, len 3 mm. Okolo 5 mm bol úhrn zrážok aj v Žihárci, Jaslovských Bohuniciach, Podolínci a Košiciach. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Hurbanove, Nitre a Žihárci, okolo 31 mm. Najnižší výpar bol v Telgárte 21 mm a Oravskej Lesnej 23 mm. V percentách normálu 1991 - 2020 bol výpar od 90 % v Sliači do 133 % v Podolínci.