14. apríl 2024

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je výrazné až extrémne sucho miestami na strednom a západnom Slovensku. V povrchovej vrstve extrémne sucho zasahuje až 10 % územia. Relatívne nasýtenie pokleslo najmä v povrchovej vrstve. Na Záhorí je lokálne nasýtenie v profile 0-40 cm nižšie ako 10 %. V celom profile sú najnižšie hodnoty 20-30 %, na Podunajskej nížine je to zväčša 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je už na väčšine územia Slovenska. Na západnom a severozápadnom Slovensku je deficit lokálne -40 až -60 mm.

 Zásoba vody v pôde a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) pod hranicou 10 % na Záhorí, na Podunajskej nížine je to lokálne 10-20 %, väčšinou však 20 až 40 %. V hlbšej vrstve pôdy (40-100 cm) je nasýtenie na Záhorí ojedinele 30-50 %, na Podunajskej nížine väčšinou 50-60 %. V celom pôdnom profile sú na Záhorí najnižšie hodnoty 20-30 %, na Podunajskej nížine je to zväčša 40-50 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 1/6 územia. Na strednom a východnom Slovensku sú hodnoty väčšinou vyššie ako 60 %.

Miera intenzity pôdneho sucha v celom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha miestami na strednom a západnom Slovensku. V celom pôdnom profile je extrémne sucho na 3 % a sucho rôznej intenzity zasahuje 47 % územia. V povrchovej vrstve je extrémne sucho na 10 % územia. Najhoršia situácia je na Kysuciach, Orave, v oblasti Považia, a v povrchovej vrstve má extrémne sucho aj Ponitrie, lokálne Malé Karpaty, Záhorie a Podunajská nížina. V hlbšej vrstve je situácia priaznivejšia a výrazné až extrémne sucho je len lokálne na severozápade Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy je na väčšine územia do -40 mm. Na západnom a severozápadnom Slovensku je deficit najviac -40 až -60 mm. Normálne podmienky sú na približne 15 % územia. Nadbytok vlahy do +40 mm ešte ostal na Spiši, Šariši a v Košickej kotline.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 8.4. do 14.4.2024 bolo na takmer celom území bez zrážok. Zrážky do 1 mm sa vyskytli lokálne na Záhorí. Okrem suchého počasia, bola vysoká priemerná denná teplota vzduchu a v niektorých dňoch aj veľmi veterno. Vzhľadom nato bol vysoký aj potenciálny výpar. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar na Kolibe v Bratislave 31 mm a v Hurbanove 30 mm. Najnižší výpar bol v Bardejove, Medzilaborciach a Oravskej Lesnej, okolo 19 mm. V percentách normálu 1991 - 2020 bol výpar od 124 % v Prešove do 179 % vo Švedlári. Najvyššia teplota vzduchu bola v nedeľu, takmer 30 °C na Podunajskej nížine. Najnižšie klesla teplota na -1 °C v piatok ráno na Orave.

14. apríl 2024

Stiahnuť close
14. apríl 2024