18. február 2024

 Aktuálny stav pôdneho sucha

Na väčšine územia sa sucho naďalej nenachádza. Lokálne je znížená úroveň pôdnej vlahy, prípadne začínajúce sucho. V povrchovej vrstve je na Záhorí lokálne mierne sucho. Relatívne nasýtenie je na Záhorí a Podunajskej nížine v intervale 70-90 %, inde na Slovensku vyššie ako 90 %. V povrchovej vrstve je na Záhorí ojedinele nasýtenie 60-70 %. Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm na Záhorí a v okolí Pezinka. Na približne polovici územia sú normálne podmienky. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 až +100 mm na Above a v okolí Popradu.

 Zásoba vody v pôde a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) v intervale 70-90 % na Podunajskej nížine a v intervale 60-70 % ojedinele na Záhorí. Na väčšine územia je nasýtenie stále vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie 70-90 % na Podunajskej nížine, lokálne aj na Záhorí a Gemeri, inde sú hodnoty stále nad 90 %. Podobná situácia je aj v celom pôdnom profile (0-100 cm). Nasýtenie 70-90 % je len na Podunajskej nížine, ojedinele na Záhorí a lokálne v okolí Lučenca.

Miera intenzity sucha v celom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na úrovni zníženej dostupnosti pôdnej vlahy S0 a začínajúceho sucho S1. Na takmer celom území sa sucho nevyskytuje. V povrchovej vrstve je mierne sucho lokálne na Záhorí. Naďalej je väčšina Slovenska bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Záhorí a v okolí Pezinka do -20 mm. Na väčšine územia prevažuje nadbytok vlahy, prípadne normálne podmienky. Najvyšší nadbytok vlahy je +60 až +100 mm lokálne v okolí Popradu a Košíc. Nadbytok vlahy do +60 mm je ešte stále aj na Podunajskej nížine. Normálne podmienky sú na takmer polovici územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 12.2. do 18.2.2024 spadlo najviac zrážok 7-15 mm na severovýchode a na Spiši. Bez zrážok bolo v okolí Trnavy a lokálne aj na Pohroní. Počas týždňa prevažovalo opäť premenlivé počasie s relatívne vysokou teplotou vzduchu. Najvyššia teplota bola 15-16 °C na Ponitrí a na Zemplíne. Najnižšie klesla teplota na -7 °C v okolí Popradu. Týždenná suma výparu bola najvyššia 8,4 mm v Bratislave-Kolibe a najnižšia 4 mm v Oravskej Lesnej.