24. marec 2024

 Aktuálny stav pôdneho sucha:

Aktuálne je začínajúce sucho ojedinele na západnom a strednom Slovensku. Mierne sucho je lokálne na Kysuciach. Zhoršenie situácie nastalo najmä v povrchovej vrstve. Relatívne nasýtenie je v celom pôdnom profile najnižšie 60-70 % ojedinele na Podunajskej nížine. Na ostatnom území je nasýtenie nad 70 %. V povrchovej vrstve je nasýtenie na juhu Podunajskej nížiny lokálne 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm miestami na západnom a strednom Slovenska. Nadbytok vlahy je do +80 mm lokálne na Spiši a do +60 mm v Košickej kotline a na Zemplíne.

 Zásoba vody v pôde a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) v intervale 40-50 % lokálne na Podunajskej nížine. Nasýtenie v intervale 50-60 % je okrem Podunajskej nížiny aj na Záhorí. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je lokálne nasýtenie 60-70 % na Podunajskej nížine, inde zväčša vyššie ako 70 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je relatívne nasýtenie najnižšie 60-70 % ojedinele na Podunajskej nížine. Na väčšine územia je nasýtenie vyššie ako 70 %.

Miera intenzity pôdneho sucha v celom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je ojedinele na úrovni začínajúceho sucha na západnom a strednom Slovensku. Mierne sucho je len lokálne na Kysuciach. V povrchovej vrstve a hlbšej vrstve je situácia veľmi podobná. Suchom je zasiahnutých zatiaľ len 8 % územia.

Deficit pôdnej vlahy je miestami na západnom a strednom Slovensku do -20 mm, čo predstavuje 29 % územia. Normálne podmienky sú na približne 1/3 územia. V povrchovej vrstve je deficit vlahy do -20 mm na takmer polovici územia. Najvyšší nadbytok vlahy je +60 až +80 mm lokálne na Spiši. Nadbytok vlahy do +60 mm je aj v Košickej kotline a na Zemplíne a Šariši.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 18.3. do 24.3.2024 spadlo najviac zrážok 15-20 mm v okolí Tatier a na severovýchode Slovenska. Bez zrážok bolo lokálne na Pohroní a v oblasti Pezinka. Zrážky do 1 mm sa vyskytli hlavne v južnej polovici stredného a západného Slovenska. Najvyššia teplota počas týždňa bola v sobotu 22 °C na Záhorí. Najnižšie klesla teplota na -8 °C na Orave. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar na Kolibe v Bratislave 17 mm. Najnižší výpar bol v Medzilaborciach 9 mm. V percentách normálu 1991 - 2020 bol výpar od 96 % v Prešove a Somotore do 142 % v Oravskej Lesnej.