3. marec 2024

 Aktuálny stav pôdneho sucha

Aktuálne je začínajúce sucho na západnom a severozápadnom Slovensku. Mierne sucho je lokálne v okolí Pezinka a v povrchovej vrstve aj na Záhorí. Relatívne nasýtenie je lokálne na Záhorí 60-70 %, v povrchovej vrstve 50-60 %. Na Podunajskej nížine je nasýtenie stále 70-90 %, na ostatnom území nad 90 %. Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm na Záhorí a lokálne v okolí Žiliny. Nadbytok vlahy je do +80 mm v okolí Popradu a Košíc.

 Zásoba vody v pôde a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) v intervale 50-60 % lokálne na Záhorí a v intervale 60-70 % na Podunajskej nížine. Na väčšine územia je nasýtenie stále vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie 70-90 % na Záhorí a Podunajskej nížine, inde zväčša vyššie ako 90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je lokálne na Záhorí nasýtenie 60-70 %, na Podunajskej nížine 70-90 %, inde nad 90 %.

Miera intenzity sucha v celom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na úrovni začínajúceho sucha až mierneho sucha na juhozápadnom Slovensku. Mierne sucho je lokálne aj na severozápade. V povrchovej vrstve je mierne sucho na Záhorí a v okolí Pezinka. Začínajúce sucho je ojedinele na západnom a severozápadnom Slovensku. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho len lokálne na Kysuciach.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Záhorí, v okolí Pezinka a Žiliny do -20 mm. Na väčšine územia prevažuje nadbytok vlahy, prípadne normálne podmienky. Najvyšší nadbytok vlahy je +60 až +80 mm lokálne v okolí Popradu a Košíc. Nadbytok vlahy do +60 mm je ešte stále aj na Podunajskej nížine, v Juhoslovenskej kotline a Zemplíne. Normálne podmienky sú na takmer polovici územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 26.2. do 3.3.2024 spadlo najviac zrážok v okolí Banskej Bystrice, v Kremnických vrchoch a Starohorských vrchoch v interval 20-30 mm. Bez zrážok bolo lokálne na Dolnom Zemplíne a Above. Po teplotnej stránke bol týždeň veľmi teplý. Najvyššia teplota bola 19 °C na Dolnom Zemplíne. Najnižšie klesla teplota na -3 °C v pondelok ráno na Orave. Najvyššia týždenná suma výparu bola 10 mm v okolí Bratislavy.