7. apríl 2024

 Aktuálny stav pôdneho sucha:

Aktuálne je začínajúce až mierne sucho na západnom a severozápadnom Slovensku. Výrazné sucho je lokálne Kysuciach a v oblasti Považia. Stále je však viac ako 2/3 územia bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30 až 50 % na Záhorí a na Podunajskej nížine to je 50-60 %. V povrchovej vrstve pôdy je nasýtenie na Záhorí 20-30 % a na Podunajskej nížine 30 až 50 %. Deficit pôdnej vlahy je do -40 mm ojedinele na západnom Slovensku. Celkovo je deficitom zasiahnutých takmer 40 % územia.

 Zásoba vody v pôde a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) najnižšie 20-30 % lokálne na Záhorí. Na Podunajskej nížine je nasýtenie zväčša 30 až 50 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 1/5 územia (predovšetkým Záhorie a Podunajská nížina). V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie 50-60 % lokálne na Podunajskej nížine a Záhorí. Na väčšine územia sú hodnoty stále vyššie ako 60 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie lokálne na Záhorí v intervale 30-50 %. Na Podunajskej nížine je to zväčša 50-60 %. Na strednom a východnom Slovensku je ešte všade nasýtenie vyššie ako 70 %.

Miera intenzity pôdneho sucha v celom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až mierneho sucha na západnom a severozápadnom Slovensku. Výrazné sucho je lokálne na Kysuciach a v oblasti Považia. V povrchovej vrstve je ojedinele mierne až výrazné sucho na západnom Slovensku, pričom spolu zasahuje takmer 4 % územia. V hlbšej vrstve je situácia ešte priaznivejšia. Mierne až výrazné sucho je len lokálne na Kysuciach a Považí.

Deficit pôdnej vlahy je najviac v intervale -20 až -40 mm ojedinele na západnom Slovensku. Deficit zasahuje takmer 40 % územia, pričom ide najmä o západné Slovensko a priľahlú časť stredného Slovenska. Normálne podmienky sú na 35 % územia. Nadbytok vlahy je najvyšší +40 až +60 mm lokálne na Spiši a v Košickej kotline.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 1.4. do 7.4.2024 spadlo najviac zrážok 20-35 mm na Orave, Hornom Považí, Kysuciach a na severovýchode Slovenska. Pod 5 mm bol týždenný úhrn ojedinele na Podunajskej nížine (v okolí Trnavy) a na Above. Po teplotnej stránke bol týždeň prevažne veľmi teplý až mimoriadne teplý. Najvyššia teplota vzduchu bola 28 °C na juhovýchode Podunajskej nížiny a v okolí Pezinka. Najnižšie klesla teplota na -1 °C v Slovenskom raji. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Hurbanove 26 mm a na Kolibe v Bratislave 25 mm. Najnižší výpar bol v Oravskej Lesnej, necelých 15 mm. V percentách normálu 1991 - 2020 bol výpar od 95 % v Somotore do 158 % v Podolínci.