Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2015 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 7. júl 2024

  7. júl 2024

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je výrazné až extrémne sucho lokálne na Orave a Liptove. Začínajúce až výrazné sucho je aj na krajnom juhozápade Slovenska. Relatívne nasýtenie je nižšie ako 10 % na Záhorí a v okolí Bratislavy. Na ostatnom území je najnižšie nasýtenie 20-30 %. Deficit vlahy je najviac výrazný na Orave, kde sú hodnoty lokálne v intervale -60 až -80 mm. Nadbytok vlahy je najvyšší +20 až +60 mm v okolí Nitry, Nových Zámkov, Komárna a Sobraniec.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 30. jún 2024

  30. jún 2024

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je to na väčšine územia bez rizika sucha. Extrémne sucho je len lokálne na Orave a mierne až výrazné sucho je aj na severovýchode Slovenska. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % v okolí Bratislavy, Pezinka a Stupavy. V hlbšej vrstve je nasýtenie lokálne na krajnom juhozápade pod hranicou 10 %. Deficit vlahy je najviac výrazný na severe východného Slovenska a na Orave, kde sú hodnoty v intervale -40 až -60 mm. Nadbytok vlahy je najvyšší +40 až +60 mm v okolí Nitry a Sobraniec.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 23. jún 2024

  23. jún 2024

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je to na väčšine územia bez rizika sucha, okrem Oravy a Kysúc, kde je lokálne začínajúce až výrazné sucho. Začínajúce sucho je ojedinele aj na krajnom juhozápade Slovenska a na severovýchode. V hlbšej vrstve pretrváva extrémne sucho lokálne na Orave a Kysuciach. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 10-20 % v okolí Bratislavy a na Záhorí. Na Podunajskej nížine je nasýtenie väčšinou 20 až 50 %. V hlbšej vrstve je na juhozápade Slovenska nasýtenie len 10-20 %. Deficit vlahy je najviac do -60 mm lokálne na Orave. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 až +80 mm na Dolnom Zemplíne.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 16. jún 2024

  16. jún 2024

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je takmer celé územie bez rizika sucha, okrem Oravy a Kysúc, kde je lokálne začínajúce až mierne sucho. V hlbšej vrstve ostalo extrémne sucho na Orave a výrazné sucho na Kysuciach. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 30-40 % v okolí Bratislavy a Stupavy. Na Podunajskej nížine a Záhorí je nasýtenie väčšinou 40 až 60 %. V hlbšej vrstve je na juhozápade nasýtenie len 10-20 %. Deficit vlahy ostal do -40 mm lokálne na Orave. Na väčšine územia je nadbytok vlahy, najviac 60 až 80 mm na Gemeri a Novohrade.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 9. jún 2024

  9. jún 2024

  Stav pôdnej vlahy a sucha

  Aktuálne je mierne až výrazné sucho len na Orave a lokálne na Kysuciach. Na takmer celom území Slovenska je to bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je extrémne sucho ešte na Orave a Kysuciach a výrazné sucho lokálne aj na Záhorí a Zemplíne. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 % v južnej časti Záhoria a v okolí Bratislavy. V hlbšej vrstve je najnižšie nasýtenie 10-20 % na Záhorí a Podunajskej nížine. Na väčšine územia prevažuje nadbytok vlahy. Deficit vlahy ostal do -60 mm lokálne na Orave.

   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 2. jún 2024

  2. jún 2024

  Stav pôdnej vlahy sucha:

  Aktuálne je výrazné až extrémne sucho na Orave, Kysuciach, Hornom Považí, Zamagurí, Šariši a Hornom Zemplíne. Extrémne sucho zasahuje celkovo 3,8 % územia a sucho rôznej intenzity je na takmer 1/4 územia. Najnižšie nasýtenie je 30 - 40 % predovšetkým na Záhorí a Podunajskej nížine, ale vyskytuje sa aj na Above, Šariši a Zemplíne. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na menej ako polovici územia. Deficit pôdnej vlahy sa vyskytuje na približne 1/2 územia Slovenska. Najvyššie hodnoty deficitu (-60 až -80 mm) sa vyskytujú lokálne na Orave.
   

   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 26. máj 2024

  26. máj 2024

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je výrazné až extrémne sucho ojedinele na severe stredného a východného Slovenska, pričom najhoršia situácia je na Kysuciach, Orave a Hornom Považí. Extrémne sucho zasahuje 2,5 % územia a sucho rôznej intenzity sa vyskytuje na približne ¼ územia. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 % ojedinele na Záhorí, Podunajskej nížine a Zemplíne, lokálne v okolí Hurbanova a Humenného len 20-30 %. V povrchovej vrstve je najnižšie nasýtenie 20-30 % na Zemplíne a čiastočne aj Šariši. Deficit pôdnej vlahy je na takmer 2/3 územia. Najvyššie hodnoty sú -60 až -80 mm lokálne na Orave a deficit -40 až -60 mm je na Orave, Kysuciach, Zamagurí a Zemplíne. Normálne podmienky sú na 29 % územia.

   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 19. máj 2024

  19. máj 2024

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je výnimočné až extrémne sucho ojedinele na severe stredného a východného Slovenska. Extrémne sucho zasahuje 6 % územia. Sucho rôznej intenzity sa vyskytuje na približne polovici územia. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % lokálne na Záhorí a 20-30 % na Podunajskej nížine. V povrchovej vrstve je nasýtenie 20-30 % aj na juhu stredného a východného Slovenska. Deficitom vlahy je zasiahnuté takmer celé územie. Najvyššie hodnoty sú -60 až -80 mm lokálne na Orave a deficit -40 až -60 mm je na Spiši, Orave, Liptove, Kysuciach a lokálne na Pohroní.

   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 12. máj 2024

  12. máj 2024

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Sucho sa na Slovensku vyskytuje už na takmer celom území. Výnimočné až extrémne sucho je na severe stredného a východného Slovenska a ojedinele aj na západnom Slovensku. V povrchovej vrstve je extrémne sucho ešte aj na Ponitrí a Podunajskej nížine. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % na Záhorí a 20-30 % na Podunajskej nížine. Deficitom vlahy je zasiahnuté takmer celé územie. Najvyššie hodnoty sú -40 až -60 mm na Spiši, Orave, Kysuciach a lokálne na Podunajskej nížine a Pohroní.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 5. máj 2024

  5. máj 2024

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v uplynulom týždni zhoršila najmä na západnom a severnom Slovensku. Výnimočné až extrémne sucho zasahuje až 8,5 % územia, a to najmä Oravu, Kysuce, Považie, Zamagurie a Spiš. Zhoršenie situácie nastalo najmä v povrchovej vrstve pôdy. Sucho rôznej intenzity je vo vrstve do 40 cm na takmer celom území. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 10-20 % na Záhorí a 20 až 40 % na Podunajskej nížine. Deficit pôdnej vlahy sa nachádza na takmer celom území. Najvyššie hodnoty sú v intervale -40 až -60 mm na Orave a Kysuciach.

  ďalej >

16. jún 2024

Stiahnuť close
16. jún 2024