Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2015 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 22. október 2023

  22. október 2023

  Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Začínajúce sucho je na krajnom východe a lokálne aj na juhozápadnom Slovensku. Nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 10-20 % lokálne na Podunajskej nížine. V povrchovej vrstve je ojedinele na juhozápade nasýtenie 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy sa vyskytuje najmä v južnej polovici Slovenska. Najvyšší deficit je -20 až -60 mm na krajnom východe a lokálne do -40 mm na juhozápade územia.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 15. október 2023

  15. október 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je začínajúce sucho na 14 % územia. Mierne až výrazné sucho je lokálne na strednom a juhozápadnom Slovensku. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 10-20 % ojedinele na Podunajskej nížine, Honte a v Juhoslovenskej kotline. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 až -60 mm lokálne na strednom Slovensku a v Poloninách. Nadbytok vlahy je +20 až +40 mm na Spiši, Šariši, Zemplíne a Orave.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 8. október 2023

  8. október 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je začínajúce sucho na približne 13 % územia. Mierne sucho je v Malých Karpatoch, Pohroní, v oblasti Nízkych Tatier a Polonín. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % miestami na Podunajskej nížine, Záhorí a v Malých Karpatoch. V povrchovej vrstve je nasýtenie lokálne na Záhorí aj pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy sa vyskytuje na väčšine územia. Najvyššie hodnoty deficitu sú -40 až -60 mm v Poloninách, Nízkych Tatrách a na Poľane. Nadbytok vlahy je lokálne +20 až +40 mm na Spiši, Šariši a Zemplíne.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 1. október 2023

  1. október 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je stále väčšina územia bez rizika sucha. Začínajúce sucho je lokálne na strednom a juhozápadnom Slovensku a v oblasti Polonín. Relatívne nasýtenie pôdy je najnižšie 10-20 % ojedinele na Podunajskej nížine. V povrchovej vrstve sú hodnoty nasýtenia na juhozápade vyššie ako v hlbšej vrstve. Deficit pôdnej vlahy je -20 až -60 mm na strednom Slovensku, krajnom východe a v okolí Pezinka. Deficit vlahy sa vyskytuje na približne polovici územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 24. september 2023

  24. september 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  V porovnaní s minulým týždňom sa situácia zlepšila a len lokálne pozorujeme v hlbšej vrstve začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie je najnižšie v intervale 10-20 % lokálne v okolí Pezinka. Na Podunajskej nížine je to väčšinou 20-40 %. V hlbšej vrstve pôdy ešte ostalo nasýtenie na juhozápade Slovenska a v južnej časti stredného Slovenska 10-20 %. Aktuálne je na väčšine územia nadbytok vlahy. Deficit vlahy je len lokálne na juhozápade a na strednom Slovensku a krajnom východe -20 až -40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 17. september 2023

  17. september 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je to na väčšine územia Slovenska bez rizika sucha. Začínajúce až mierne sucho je ojedinele na strednom Slovensku a krajnom východe. Začínajúce až mierne sucho spolu zasahujú najviac 7,5 % územia. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % miestami na Podunajskej nížine, Honte, Pohroní a Ponitrí. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 až -60 mm na strednom Slovensku a lokálne na krajnom východe.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 10. september 2023

  10. september 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je to stále na väčšine Slovenska bez rizika sucha. Začínajúce až mierne sucho je v centrálnej časti Slovenska, na Podpoľaní, Pohroní a v Nízkych Tatrách. V povrchovej časti pôdy je na strednom Slovensku ojedinele výrazné až výnimočné sucho. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % miestami na Podunajskej nížine a v juhozápadnej časti stredného Slovenska. V povrchovej vrstve je lokálne na strednom Slovensku nasýtenie pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele -40 až -60 mm na Podpoľaní a v Nízkych Tatrách. Na západnom a východnom Slovensku je deficit najviac do -40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 3. september 2023

  3. september 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Na takmer celom území Slovenska sa sucho nevyskytuje. Znížená úroveň pôdnej vlahy S0 je len lokálne na strednom Slovensku. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % na Podunajskej nížine a Pohroní. V hlbšej vrstve je stále nasýtenie na väčšine Podunajskej nížiny, a ojedinele na Ponitrí, Považí a Pohroní v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na strednom Slovensku -20 až -40 mm. Na väčšine územia prevažuje nadbytok vlahy, najviac +60 až +80 mm na krajnom východe.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 27. august 2023

  27. august 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Znížená úroveň pôdnej vlahy až začínajúce sucho je len lokálne na strednom a východnom Slovensku. Relatívne nasýtenie pôdy dosahuje v celom profile najnižšie hodnoty 10-20 % miestami na Podunajskej nížine. Nasýtenie pod 50 % je na približne polovici územia. Deficit pôdnej vlahy je len lokálne na strednom a východnom Slovensku -20 až -40 mm. Nadbytok vlahy je najvyšší +40 až +60 mm v podtatranskej oblasti a v okolí Lučenca.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 20. august 2023

  20. august 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Znížená úroveň pôdnej vlahy je len lokálne najmä na strednom a východnom Slovensku. Relatívne nasýtenie pôdy dosahuje v celom profile najnižšie hodnoty 10-20 % na Podunajskej nížine. Nasýtenie pod 50 % je na takmer polovici územia. Deficit pôdnej vlahy je len lokálne na severe stredného a východného Slovenska -20 až -40 mm. Na väčšine územia stále prevažuje nadbytok vlahy.

  ďalej >