Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2015 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 13. august 2023

  13. august 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha

  Naďalej je v celom pôdnom profile a v povrchovej vrstve celé územie Slovenska bez rizika sucha. V hlbšej vrstve pôdy pod 40 cm je začínajúce sucho len lokálne na Pohroní, na Ponitrí a Považí je znížená dostupnosť pôdnej vlahy. Najnižšie hodnoty relatívneho nasýtenia sú 10-20 % ojedinele na Podunajskej nížine. V hlbšej vrstve je ešte lokálne nasýtenie na juhozápade pod 10 %, na väčšine Podunajskej nížiny, na Pohroní, Ponitrí a Považí je to 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je len lokálne na severe stredného a východného Slovenska do -20 mm. V celom pôdnom profile je na takmer celom území nadbytok vlahy, najviac +60 až +80 mm v podtatranskej oblasti.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 6. august 2023

  6. august 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je v celom pôdnom profile a v povrchovej vrstve celé územie Slovenska bez rizika sucha. V hlbšej vrstve pôdy pod 40 cm je začínajúce až mierne sucho len lokálne na Pohroní, Ponitrí a Považí. Najnižšie hodnoty relatívneho nasýtenia sú 20-30 % ojedinele na Podunajskej nížine. V hlbšej vrstve je ešte lokálne nasýtenie na juhozápade pod 10 %, na väčšine Podunajskej nížiny, na Pohroní, Ponitrí a Považí je to 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je len v hlbšej vrstve na juhozápade do -20 mm. V celom pôdnom profile je na takmer celom území nadbytok vlahy, najviac +80 až +100 mm v podtatranskej oblasti.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 30. júl 2023

  30. júl 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce až mierne sucho sa ojedinele vyskytuje na západnom a strednom Slovensku. V hlbšej vrstve je ešte výrazné až extrémne sucho lokálne na severe stredného Slovenska a na západnom Slovensku. Relatívne nasýtenie pod 10 % je lokálne na Podunajskej nížine a Záhorí. Na väčšine západného Slovenska je nasýtenie 10-30 %. Deficit pôdnej vlahy je -20 až -40 mm miestami na strednom a západnom Slovensku. Deficit do -60 mm je len lokálne na Orave. Nadbytok vlahy od +40 do +60 mm je lokálne na Hornom a Dolnom Zemplíne.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 23. júl 2023

  23. júl 2023

   Aktuálny stav sucha:

  Aktuálne je miestami na západnom a strednom Slovensku mierne až extrémne sucho. Najhoršia situácia, kde je extrémne sucho, je na Orave, v Žiarskej kotline a v okolí Topoľčian. V povrchovej vrstve je extrémne sucho ešte aj na Záhorí a Dolnom Považí. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % na Záhorí, Podunajskej nížine a Ponitrí. V povrchovej vrstve je nasýtenie pod 10 % na veľkej časti západného Slovenska a ojedinele aj na strednom Slovensku. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 až -60 mm na severozápade Slovenska, pričom na Orave je deficit až do -80 mm. Nadbytok vlahy je len lokálne na juhovýchode najviac +40 až +60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 16. júl 2023

  16. júl 2023

   Aktuálny stav sucha a pôdnej vlahy:

  Aktuálne sa mierne až extrémne sucho vyskytuje na väčšine západného Slovenska a na severe stredného Slovenska. Extrémne sucho je na Orave, Považí a v Žiarskej kotline. Suchom rôznej intenzity je zasiahnutých približne 2/3 územia. Relatívne nasýtenie je na väčšine Záhoria nižšie ako 10 %, na Podunajskej nížine, Dolnom Považí, Honte a Pohroní je to prevažne v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy sa nachádza na takmer celom území Slovenska najvyššie hodnoty sú -60 až -80 mm lokálne na Orave.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 9. júl 2023

  9. júl 2023

   Aktuálny stav sucha a pôdnej vlahy:

  Aktuálne je extrémne sucho na Orave, a v povrchovej vrstve aj v Javorníkoch a oblasti Považia. Výrazné až výnimočné sucho je na Záhorí, Pohroní a v Malých Karpatoch. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % na Záhorí, v povrchovej vrstve aj na Podunajskej nížine, Považí, Honte a Pohroní. Deficit pôdnej vlahy pozorujeme už na takmer celom území. Najvyššie hodnoty sú -40 až -60 mm na severozápade Slovenska, lokálne na Orave až -60 až -80 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 2. júl 2023

  2. júl 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je mierne až výrazné sucho lokálne na Orave, Záhorí, Považí, Pohroní a Hornej Nitre. Na východnom Slovensku je to väčšinou bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je ojedinele na Záhorí nižšie ako 10 %, na Podunajskej nížine sú najnižšie hodnoty 10-20 %, na juhu stredného Slovenska 20-30 %. V povrchovej vrstve je nasýtenie pod 10 % na veľkej časti Záhoria. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 až -60 mm lokálne na Orave, a v intervale -20 až -40 mm ojedinele na západnom a strednom Slovenku. Nadbytok vlahy je najviac 20 až 40 mm na Gemeri, Zemplíne, severovýchode Slovenska a v podtatranskej oblasti.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 25. jún 2023

  25. jún 2023

   Aktuálny stav sucha:

  Mierne až výrazné sucho stále pretrváva na Orave a Kysuciach. Začínajúce sucho je aj na Považí, Turci, Záhorí a v Strážovských vrchoch. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % na Záhorí a v okolí Bratislavy. V povrchovej vrstve sú hodnoty nasýtenia na juhu Záhoria pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je najvýraznejší na severozápade a západe územia. Hodnoty -40 až -60 mm sú len na Orave, inde je deficit najviac -5 až -40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 18. jún 2023

  18. jún 2023

   Aktuálny stav sucha a pôdnej vlahy:

  Aktuálne sa na väčšine územia Slovenska sucho nevyskytuje. Mierne až výnimočné sucho je ojedinele na Kysuciach a Orave. V povrchovej vrstve je lokálne na Orave už extrémne sucho. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 20-30 % na Záhorí a lokálne aj v západnej časti Podunajskej nížiny. V povrchovej vrstve sú najnižšie hodnoty 20-30 % na Záhorí a v Košickej kotline. Deficit pôdnej vlahy je -20 až -60 mm na Orave a Kysuciach. Nadbytok vlahy +20 až +60 mm je lokálne na juhu Podunajskej nížiny, a tiež na juhu stredného a západného Slovenska.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 11. jún 2023

  11. jún 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Začínajúce až mierne sucho je len lokálne na Hornej Orave. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 % v západnej časti Podunajskej nížiny a na Dolnom Zemplíne. V hlbšej vrstve je najnižšie nasýtenie 20-30 % ojedinele na Podunajskej nížine a lokálne na Zemplíne. Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 až -40 mm na Orave. Na takmer celom území pozorujeme nadbytok vlahy, najviac +60 až +80 mm na juhu Podunajskej nížiny.

  ďalej >