Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2015 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 4. jún 2023

  4. jún 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je mierne až výrazné sucho ojedinele na severe stredného Slovenska a lokálne aj na severe východného Slovenska. Zhoršenie situácie nastalo najmä v povrchovej vrstve, kde na severe pozorujeme už lokálne až výnimočné a extrémne sucho. Relatívne nasýtenie je na Podunajskej nížine, Záhorí najnižšie v intervale 20-30 % a na Zemplíne v intervale 10-20 %. V povrchovej vrstve je na Záhorí nasýtenie ojedinele len 10-20 %. Deficit vlahy sa nachádza už na väčšine územia. Najvyšší deficit je -40 až -60 mm lokálne na Orave. Deficit vlahy do -40 mm je na takmer 2/3 územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 28. máj 2023

  28. máj 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne sa na takmer celom území Slovenska sucho nevyskytuje. Začínajúce až mierne sucho je lokálne na severe stredného a východného Slovenska. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 % v západnej časti Podunajskej nížiny a lokálne aj na Dolnom Zemplíne. V hlbšej vrstve je najnižšie nasýtenie 20-30 % v oblasti Trnavy a Bratislavy. Deficit pôdnej vlahy je najviac -5 až -20 mm na strednom a východnom Slovensku. Nadbytok vlahy je najvyšší +20 až +40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 21. máj 2023

  21. máj 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je už celé územie Slovenska v pôdnych profiloch 0-100 cm a 0-40 cm bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho len lokálne na západnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je lokálne na Podunajskej nížine a Zemplíne 40-50 %, na väčšine územia sú už hodnoty vyššie ako 60 %. V hlbšej vrstve je ešte nasýtene na Podunajskej nížine ojedinele 30-40 %. Deficit pôdnej vlahy je len lokálne na Orave a severovýchode Slovenska do -20 mm. Na takmer celom území pozorujeme nadbytok vlahy, najviac do +60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 14. máj 2023

  14. máj 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Začínajúce sucho je na krajnom východe Slovenska a lokálne aj na Považí. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 30-40 % lokálne na Podunajskej nížine, Záhorí a Dolnom Zemplíne. V hlbšej vrstve je najnižšie nasýtenie na juhozápade 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je -20 až -40 mm na Považí. Na väčšine územia Slovenska už prevažuje nadbytok pôdnej vlahy, najviac +20 až +40 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 7. máj 2023

  7. máj 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je začínajúce až mierne sucho ojedinele na Považí, Záhorí, Pohroní, Honte, Gemeri a v Poloninách. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 20-30 % na Záhorí a 30-40 % v západnej časti Podunajskej nížiny. V povrchovej vrstve je nasýtenie 30-40 % aj na juhu stredného Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -20 až -40 mm ojedinele na Považí, Záhorí, Honte, Gemeri a Pohroní. Normálne podmienky sú na takmer polovici územia. Nadbytok vlahy je najviac +40 až +60 mm v okolí Kežmarku.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 30. apríl 2023

  30. apríl 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je začínajúce až mierne sucho ojedinele na Považí, Pohroní a Honte. Väčšina územia Slovenska je bez rizika sucha v obidvoch pôdnych profiloch. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 30-40 % v západnej časti Podunajskej nížiny. Na väčšine územia je nasýtenie stále vyššie ako 50 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -20 až -40 mm ojedinele na Považí, Honte, Gemeri a Pohroní. Normálne podmienky sú na približne polovici územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 23. apríl 2023

  23. apríl 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je začínajúce až mierne sucho na strednom Slovensku a Považí. Zhoršenie situácie nastalo najmä v povrchovej vrstve pôdy. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 40-50 % na Podunajskej nížine, v Juhoslovenskej kotline a lokálne na Spiši. V povrchovej vrstve sú najnižšie hodnoty 30-40 % na juhu stredného Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je -20 až -40 mm lokálne na Považí, Honte, Gemeri a Pohroní. Normálne podmienky sú na približne polovici územia.

   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 16. apríl 2023

  16. apríl 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha, len lokálne je na strednom Slovensku začínajúce sucho. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho ojedinele aj na Gemeri a Považí. Relatívne nasýtenie je najnižšie 50-60 % ojedinele na Podunajskej nížine, v Juhoslovenskej kotline a na Spiši. V hlbšej vrstve je nasýtenie najnižšie 20-40 % v okolí Bratislavy. Deficit pôdnej vlahy je v intervale -20 až -40 mm lokálne na Považí, inde je deficit len ojedinele od -5 do -20 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 9. apríl 2023

  9. apríl 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je ojedinele na západnom Slovensku a lokálne aj na strednom Slovensku a Gemeri začínajúce až mierne sucho. Mierne sucho je konkrétne na Záhorí, v Malých Karpatoch a na Gemeri. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 30-40 % v okolí Bratislavy a na Záhorí. V hlbšej vrstve je v okolí Bratislavy stále nasýtenie len 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne v oblastí Malých Karpát a na Považí v intervale -40 až -60 mm. Deficit do -40 mm je okrem západného Slovenska, aj na Pohroní, Honte a Gemeri. Nadbytok vlahy je najvyšší 40 až 60 mm na Zemplíne a Above.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 2. apríl 2023

  2. apríl 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je mierne až výnimočné sucho na Záhorí, v Malých Karpatoch, Chvojnickej pahorkatine a lokálne na Považí. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty na Záhorí a v okolí Bratislavy 20-30 %, v povrchovej vrstve sú na Záhorí najnižšie hodnoty nasýtenia 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 až -60 mm lokálne v Malých Karpatoch a na Považí. Deficit vlahy pozorujeme na takmer 1/3 územia. Nadbytok vlahy je na Zemplíne ojedinele +40 až +60 mm.

  ďalej >