Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2015 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 26. marec 2023

  26. marec 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je mierne až výrazné sucho na juhozápadnom Slovensku, pričom v povrchovej vrstve pôdy je na Záhorí lokálne výrazné až výnimočné sucho. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty na Záhorí a v okolí Bratislavy 30-40 %, v povrchovej vrstve sú na Záhorí najnižšie hodnoty nasýtenia 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 až -60 mm lokálne na juhozápadnom Slovensku. Deficit vlahy pozorujeme na približne 1/3 územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 19. marec 2023

  19. marec 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je mierne až výrazné sucho na juhozápadnom Slovensku a na severe stredného Slovenska. V povrchovej vrstve pôdy je na Záhorí lokálne až výnimočné sucho. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty v okolí Bratislavy 30-40 %, inde na Podunajskej nížine a Záhorí 40-50 %. V povrchovej vrstve sú na Záhorí najnižšie hodnoty nasýtenia 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 až -60 mm lokálne na juhozápadnom Slovensku. Deficit vlahy pozorujeme na približne 40 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 12. marec 2023

  12. marec 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je začínajúce až mierne sucho na juhozápadnom Slovensku, pričom v povrchovej vrstve pôdy 0-40 cm už monitorujeme na Záhorí, v oblasti Bratislavy a v Malých Karpatoch až výrazné sucho. Relatívne nasýtenie je v okolí Bratislavy 30-40 %, inde na Podunajskej nížine len ojedinele 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je do -40 mm ojedinele na juhozápadnom Slovensku, v okolí Bratislavy a Pezinka je deficit lokálne do -60 mm. Nadbytok vlahy je najvyšší +40 až +60 mm v okolí Štúrova a na Spiši a Šariši.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 5. marec 2023

  5. marec 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je ojedinele začínajúce až mierne sucho na západnom, strednom aj východnom Slovensku. Situácia sa zhoršila najmä v povrchovej vrstve pôdy, kde je začínajúce sucho už na takmer ¼ územia. Relatívne nasýtenie je stále na väčšine územia vyššie ako 70 %, najnižšie je v intervale 30-40 % v okolí Bratislavy. Deficit pôdnej vlahy je od -20 do -40 mm v oblasti Malých Karpát, Bratislavy a na Dolnom Považí. Deficit vlahy do -20 mm je až na 27 % územia. Nadbytok vlahy do +60 mm je ešte stále v okolí Kežmarku, na Šariši a v okolí Štúrova.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 26. február 2023

  26. február 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Naďalej väčšina územia Slovenska je bez rizika sucha. Začínajúce sucho je len v okolí Bratislavy. A v povrchovej vrstve ešte lokálne aj na Above a Dolnom Zemplíne. Relatívne nasýtenie je na väčšine územia vyššie ako 70 %, lokálne v okolí Bratislavy stále v intervale 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je -5 až -20 mm ojedinele na západnom Slovensku, Gemeri a Above, a lokálne v okolí Bratislavy až do -40 mm. Normálne podmienky sú na približne 54 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 19. február 2023

  19. február 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne sa sucho na Slovensku v obidvoch pôdnych profiloch nikde nenachádza. Znížená úroveň pôdnej vlahy je len ojedinele na Gemeri, Above a v oblasti Bielych Karpát. Na väčšine územia je relatívne nasýtenie vyššie ako 70 %, lokálne v okolí Bratislavy stále v intervale 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je -5 až -20 mm ojedinele na západnom Slovensku, Gemeri a Above. Normálne podmienky sú na približne 56 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 12. február 2023

  12. február 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Začínajúce sucho sa rozšírilo na západnom Slovensku, v oblasti Bielych Karpát, Považia a Ponitria, na strednom Slovensku v oblasti Pohronia. Na východnom Slovensku je na Hornom a Dolnom Zemplíne začínajúce až mierne sucho. Relatívne nasýtenie je najnižšie 40-50 % lokálne v okolí Bratislavy, v hlbšej vrstve to je 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele v intervale -5 až -20 mm, normálne podmienky sú na 56 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 5. február 2023

  5. február 2023

   Aktuálny stav sucha na Slovensku:

  Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika, len na krajnom východe je lokálne znížená úroveň pôdnej vlahy až začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie je najnižšie 50-60 % v oblasti Bratislavy, v hlbšej vrstve sú najnižšie hodnoty 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -5 až -20 mm v okolí Bratislavy a Pezinka. Normálne podmienky sú na viac ako polovici územia. Nadbytok vlahy +60 až +80 mm je na juhovýchode Podunajskej nížiny, Zemplíne a v Košickej kotline.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 29. január 2023

  29. január 2023

   Aktuálny stav sucha na Slovensku:

  Aktuálne je začínajúce sucho len na krajnom severozápade a krajnom východe Slovenska. Celkovo je suchom zasiahnutých približne 2 % územia. Relatívne nasýtenie je najnižšie 40-50 % v oblasti Bratislavy, v hlbšej vrstve sú najnižšie hodnoty 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -5 až -20 mm v okolí Bratislavy a Pezinka. Normálne podmienky sú na približne polovici územia. Nadbytok vlahy +60 až +80 mm je na juhovýchode Podunajskej nížiny, Zemplíne a Above.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 22. január 2023

  22. január 2023

   Aktuálny stav sucha na Slovensku:

  Aktuálne sa sucho nikde nenachádza, len ojedinele na krajnom východe je znížená úroveň pôdnej vlahy. Relatívne nasýtenie je najnižšie 50-60 % na krajnom juhozápade. V hlbšej vrstve je najnižšie nasýtenie v okolí Bratislavy 20-30 %, na väčšine Podunajskej nížiny je vyššie ako 40 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne v okolí Bratislavy do -20 mm. Na väčšine územia prevažujú normálne podmienky až nadbytok vlahy. Najvyšší nadbytok je +80 až +100 mm na juhu Podunajskej nížiny.

  ďalej >