Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2015 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 15. január 2023

  15. január 2023

   Aktuálny stav sucha na Slovensku:

  Aktuálne sa sucho na Slovensku už nikde nenachádza, a to ako v povrchovej vrstve, tak aj v hlbšej vrstve pôdy. Relatívne nasýtenie je najnižšie 40-60 % na krajnom juhozápade, v oblasti Bratislavy. V hlbšej vrstve je nasýtenie v okolí Bratislavy 10-20 %, na väčšine Podunajskej nížiny je už vyššie ako 40 %. Deficit pôdnej vlahy je len lokálne na juhozápade do -20 mm. Na väčšine územia prevažujú normálne podmienky až nadbytok vlahy.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 8. január 2023

  8. január 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je znížená úroveň pôdnej vlahy až začínajúce sucho len lokálne na Považí a v západnej časti Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve pretrváva výrazné sucho ojedinele na juhu Podunajskej nížiny. Relatívne nasýtenie je na Podunajskej nížine a Záhorí najnižšie v intervale 40-50 %, v okolí Bratislavy lokálne 30-40 %. V hlbšej časti pôdy sú hodnoty nasýtenia najnižšie v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -20 až -40 mm na juhozápade Slovenska, Ponitrí a Považí. Na približne polovici územia sú normálne podmienky. Na juhu stredného a východného Slovenska je nadbytok vlahy, najviac do +60 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 1. január 2023

  1. január 2023

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha, začínajúce sucho je len lokálne na Považí. V hlbšej vrstve je výrazné sucho ojedinele na juhu Podunajskej nížiny. Relatívne nasýtenie je na Podunajskej nížine a Záhorí najnižšie v intervale 40-50 %, v okolí Bratislavy lokálne 30-40 %. V hlbšej časti pôdy sú hodnoty nasýtenia najnižšie v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -20 až -40 mm na juhozápade Slovenska a Považí. Na strednom a východnom Slovensku prevažuje nadbytok vlahy, najviac +40 až +60 mm na Gemeri, Novohrade a Zemplíne.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 25. december 2022

  25. december 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha, začínajúce sucho je len lokálne na Považí. V hlbšej vrstve je výrazné sucho ojedinele na juhu Podunajskej nížiny. Relatívne nasýtenie je na Podunajskej nížine a Záhorí najnižšie v intervale 30-50 %, v hlbšej vrstve sú hodnoty stále nízke, najnižšie v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -20 až -40 mm na juhozápade Slovenska a Považí. Na strednom a východnom Slovensku prevažuje nadbytok vlahy, najviac +40 až +60 mm na Gemeri, Novohrade a Zemplíne.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 18. december 2022

  18. december 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne je začínajúce sucho len ojedinele na Považí, pričom väčšina územia Slovenska je bez rizika sucha. V hlbšej vrstve pôdy (40-100 cm) je mierne až výrazné sucho na juhu Podunajskej nížiny, začínajúce sucho je na Považí a Záhorí. Relatívne nasýtenie je najnižšie v intervale 30-40 % v oblasti Bratislavy a lokálne aj na Záhorí. V hlbšej vrstve je nasýtenie miestami na Podunajskej nížine 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší na juhozápade a Považí v intervale -40 až -20 mm. Na juhu stredného Slovenska je nadbytok vlahy, a to až do +80 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 11. december 2022

  11. december 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom výrazne zlepšila. V povrchovej vrstve sa sucho už nikde nevyskytuje. V hlbšej vrstve ostalo výrazné sucho na juhu Podunajskej nížiny, na strednom a východnom Slovensku je to bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie sa zvýšilo na celom území. Na juhozápade sú najnižšie hodnoty 30-40 %, v hlbšej vrstve je ešte stále na Podunajskej nížine nasýtenie v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac do -40 mm na Považí, Ponitrí a Podunajskej nížine. Nadbytok vlahy je od +40 do +80 mm v Juhoslovenskej kotline a na Hornom a Dolnom Zemplíne.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 4. december 2022

  4. december 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne sa mierne až výrazné sucho vyskytuje ojedinele na západnom Slovensku. Začínajúce sucho zasahuje až 1/4 územia. Výrazné sucho je najmä v oblasti Dunajskej Stredy, Šale, Galanty a Pezinka. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 20-30 % miestami na Podunajskej nížine. V hlbšej vrstve je nasýtenie najnižšie 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na západnom Slovensku a lokálne aj na strednom Slovensku v intervale -40 až -60 mm. Na východnom Slovensku je len lokálne deficit najviac -40 mm. Normálne vlahové podmienky sú na približne 22 % územia.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 27. november 2022

  27. november 2022

  Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Mierne až výrazné sucho sa vyskytuje ojedinele na západnom Slovensku. Začínajúce sucho zasahuje 15 % územia. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 10-20 % lokálne na Podunajskej nížine. V hlbšej vrstve je nasýtenie lokálne na Žitnom ostrove a oblasti Bratislavy pod hranicou 10 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na západnom Slovensku a lokálne aj na strednom Slovensku v intervale -40 až -60 mm. Na východnom Slovensku je len lokálne deficit najviac -40 mm.
   

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 20. november 2022

  20. november 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Aktuálne sa výrazné až výnimočné sucho vyskytuje na juhu Podunajskej nížiny. Začínajúce sucho sa rozširuje najmä na západnom Slovensku. Na strednom a východnom Slovensku je to zatiaľ väčšinou bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 10-20 % na Podunajskej nížine. V hlbšej vrstve je nasýtenie lokálne na Žitnom ostrove a oblasti Bratislavy pod hranicou 10 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na juhozápade v intervale -40 až -60 mm. Nadbytok vlahy je najvyšší +20 až +40 mm na Liptove, Honte a v okolí Stropkova.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 13. november 2022

  13. november 2022

   Stav pôdnej vlahy a sucha:

  Výrazné sucho sa uplynulý týždeň rozšírilo na Žitnom ostrove a začínajúce sucho sa začína rozširovať v západnej časti Slovenska. Relatívne nasýtenie je najnižšie stále 10-20 % na krajnom juhozápade, v hlbšej vrstve sú hodnoty nasýtenia lokálne aj pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 až -60 mm na Žitnom ostrove a lokálne aj na Považí. Nadbytok vlahy do +60 mm je v oblasti Dudiniec a Veľkého Krtíša.

  ďalej >