Kumulovaný stres

Trvanie nedostatku vlahy v pôdnom profile 0 až 100 cm. Mapy zobrazujú, či za definované obdobie (posledný polrok, posledné 3 mesiace, či od začiatku roka) došlo k zníženiu relatívneho nasýtenia pôdy pod 50% a ako dlho tento stav trval (vyjadrené v percentách času za sledované obdobie).

25. október 2020

Stiahnuť close
25. október 2020