11. prosinec 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 4.12. do 11.12. se oproti předchozímu období mírně zvyšovalo nasycení půdního profilu, nicméně dynamika nárůstu obsahu vody v půdě zaostává za obvyklým sezóním průběhem. Proto, zatímco se výrazněji nemění nasycení půdního profilu, intenzita sucha narůstá, neboť v tuto část roku je zásobení vodou v některých regionech relativně nízké. Epizoda sucha nadále trvá v krajích Pardubickém, Královehradeckém, Vysočina, Olomouckém a v některých oblastech kraje Libereckého, Jihočeského a Jihomoravského. V povrchové vrstvě je patrné zhoršení ve srovnání s koncem listopadu. Celkový vláhový deficit se oproti minulému týdnu opět prohloubil a rozšíříl, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu, kterou nově zařazujeme.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem změnilo relativně málo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na méně než 1% území a přibližně 7/10 ČR se vyznačují dobrým zásobením povrchové vrstvy půdy. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): velmi dobrého nasycení je dosahováno téměř na ⅔ území, zatímco nedostatek zasahuje přibližně 7 % území a situace je tak v hlubší vrstvě mírně lepší než před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě projevuje na méně než 1 % plochy. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na 2/3 území, zatímco půdní vlhkost je nedostatečná na necelých 3 % území. Výrazný nedostatek vláhy se již nevyskytuje.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu mírně zhoršila, a to zejména v povrchové vrstvě. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na 1/3 území s tím, že hlubší i povrchová vrstva jsou zasaženy přibližně ve stejném rozsahu. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 15 % plochy ČR v rámci celého půdního profilu. Anomálie o intenzitě S4-S5 se vyskytují jen omezeně (do 2 %).
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo během tohoto týdne k mírnému zvýšení vlhkosti půdy v orniční vrstvě oproti minulému týdnu. Na žádné stanici není registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK ve vrstvě 0-10 cm, v 10 až 50 cm je na 21 % stanic a v 50-100 cm na 23 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-10 cm na 28 % stanic, v 10-50 cm na 14 % stanic a v 50-100 cm na 11 % stanic. Nejvyšší vlhkosti půdy se nadále vyskytují v horských polohách na Šumavě, v Krušných horách, Krkonoších a Beskydech, nejnižší ve východních Čechách, na střední a jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.
 
Vegetace - S ohledem na končící vegetační sezónu a snižující se citlivost metod založených na sledování kondice vegetace bylo vydávání map pro rok 2016 ukončeno. První mapa pro rok 2017 bude vydána po začátku nové vegetační sezóny pravděpodobně na počátku dubna 2017.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci: Zprávy 102 zpravodajů ze 44 okresů ukazují, že jejich odhady míry nasycení povrchové části profilu dobře korespondují s mapovými podklady z minulého týdne a nadále odráží přetrvávající sucho v oblastech východních Čech, Vysočiny a dopady sucha v oblasti jižní Moravy. Relativně překvapivá jsou hlášení sucha z oblasti severozápadu Čech, kde však v povrchové vrstvě jistý nedostatek vláhy začínáme regiostrovat. Ve většině hodnocených okresů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako sušší, resp. ojediněle velmi suché (východní a střední Čechy i jih jižní Moravy). Pokud jde o povrchovou vlhkost, ta je momentálně poměrně uspokojivá na většině sledovaných lokalit s jistými lokálními výjimkami. Předpokládané dopady sucha se zdají býti negativní především pro aktuální osevy ozimů, ale negativní dopady jsou zjevné i na kukuřici a řepu. Významné až zásadní ovlivnění výnosu očekávají zpravodajové z 4 okresů. V dalších 10 okresech je podle zpravodajů potenciál k poklesu výnosu v důsledku sucha.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
Uplynulý týden (4.12 - 10.12.2016) byl srážkově výrazně chudý. Prakticky na celém území České republiky nepršelo, a pokud byly zaznamenány srážky, šlo většinou o slabé lokální přeháňky s úhrny do pár milimetrů. První polovina týdne byla i velmi chladná, až od čtvrtka se začalo výrazně oteplovat. Maximální teploty vzduchu se do středy včetně pohybovaly většinou kolem bodu mrazu. Nejchladnějším dnem bylo pondělí a úterý, kdy se dostala maxima pouze v níže položených lokalitách nad 0 °C. Ve čtvrtek se prudce oteplilo, ale pouze v Čechách. Zde vystoupaly maximální teploty vzduchu i nad hranici 10 °C. Naopak na Moravě se udržoval stále studený vzduch s maximální teplotou kolem 0 °C. K výraznému oteplení na Moravě došlo až v sobotu, která byla nejteplejším dnem uplynulého týdne a teploty vzduchu zde překračovaly dlouhodobé rekordy. V některých lokalitách byly naměřeny maximální teploty přes 13 °C. Minimální teploty vzduchu měly velmi podobný průběh s tím, že nad bodem mrazu byly naměřeny na většině území až v sobotu. Počátkem týdne byly naopak minima nejčastěji kolem -7 °C. Větrnější počasí se prosadilo až koncem týdne. Jinak foukal průměrný vítr kolem 2 m/s.
 

11. prosinec 2016

stáhnout zavřít
11. prosinec 2016