13. listopad 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 6.11. do13.11. došlo k poměrně výraznému zlepšení situace a epizoda sucha nadále trvá pouze v krajích Pardubickém, Královehradeckém, Vysočina, Olomouckém a v některých oblastech kraje Jihočeského a Jihomoravského. V povrchové vrstvě je zlepšení ještě patrnější. Významně se snížil i celkový vláhový deficit, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu, kterou nově zařazujeme.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zlepšilo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na méně než 1 % území a přibližně 2/3 ČR se vyznačují dobrým zásobením povrchové vrstvy půdy. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): velmi dobrého nasycení je dosahováno na necelé 1/2, zatímco nedostatek zasahuje přibližně 1/5 území a situace je jen tak výrazně lepší než před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě projevuje již jen na 1/20 plochy. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na více jak 1/2 území, zatímco půdní vlhkost je nedostatečná na necelé 1/10 území. Výrazný nedostatek vláhy zasahuje 0,2 % území, a to na hranici krajů Vysočina a Jihomoravského.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu také zlepšila. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na 1/4 území s tím, že hlubší vrstva je zasažena v podobném rozsahu. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 1/10 plochy ČR v rámci celého půdního profilu a méně než 1 % v povrchové vrstvě. Anomálie o intenzitě S4-S5 se vyskytují již na méně než 1 % území.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nedošlo během tohoto týdne k výrazným změnám vlhkostí půdy oproti minulému týdnu. Na žádné stanici není registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK ve vrstvě 0-10 cm, v 10 až 50 cm je na 24 % stanic a v 50-100 cm na 23 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-10 cm na 21 % stanic, v 10-50 cm na 7 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Nejvyšší vlhkosti půdy se nadále vyskytují v horských polohách na Šumavě, v Krušných horách, Krkonoších a Beskydech, nejnižší ve východních Čechách, na střední a jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.
 
Vegetace - S ohledem na končící vegetační sezónu a snižující se citlivost metod založených na sledování kondice vegetace bylo vydávání map pro rok 2016 ukončeno. První mapa pro rok 2017 bude vydána po začátku nové vegetační sezóny pravděpodobně na počátku dubna 2017.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci Zprávy 108 zpravodajů ze 44 okresů ukazují, že jejich odhady míry nasycení povrchové části profilu dobře korespondují s mapovými podklady z minulého týdne a odráží přetrvávající sucho v oblastech východních Čech a také jižní Moravy. Projevil se i jistý posun těžiště sucha do oblasti Olomouckého kraje. Ve většině hodnocených okresů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako sušší, resp. velmi suché (východní a střední Čechy i jih jižní Moravy). Pokud jde o povrchovou vlhkost, ta je momentálně poměrně uspokojivá na většině sledovaných lokalit. Předpokládané dopady sucha se zdají býti negativní především pro aktuální osevy ozimů, ale negativní dopady jsou zjevné i na kukuřici a okopaninách v okresech Třebíč a Břeclav. Významné až zásadní ovlivnění výnosu očekávají zpravodajové ze 7 okresů. V dalších 13 okresech je podle zpravodajů potenciál k poklesu výnosu v důsledku sucha.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
Uplynulý týden (6.11 - 12.11.2016) se u nás střídalo spíše proměnlivé počasí. V neděli pršelo hlavně ve východní polovině republiky, a to do 10 mm/den. Poté bylo deštivější období mezi středou až pátkem, ve většině případů v podobě slabších přeháněk. Celkově za týden spadlo nejvíce srážek v jižních Čechách, od 10-20 mm/týden. Ve zbytku republiky byly zaznamenány úhrny většinou do 10 mm/týden. Od středních a vyšších nadmořských výšek se objevily srážky v některých lokalitách i sněhové. V neděli 6.11.2016 nejvíce nového sněhu spadlo na Šumavě, Krkonoších a v Jeseníkách, kolem 8 cm. Prostorově zajímavější sněhové srážky byly také ve středu 9.11.2016 hlavně v západních Čechách. Nového sněhu připadlo do 6 cm. Ve čtvrtek sněžilo opět od středních poloh, kolem 2 až 5 cm. Sněhové srážky byly zaznamenány i v pátek převážně v jižních Čechách. K sobotě 12.11.2016 nejvíce sněhové pokrývky leželo na Šumavě, a to až kolem 15 cm. Ve středních polohách Čech šlo většinou o slabou vrstvu sněhu do 5 cm. Teplotně byl minulý týden velmi chladný. Maximální teploty postupně během týdne klesaly. V neděli 6.11.2016 bylo na Moravě ještě i kolem 12°C, ale ze severu se k nám pak začal dostávat chladný vzduch a maxima se nejčastěji pohybovala kolem 3-5 °C. Minimální teploty vzduchu na většině území spadly pod bod mrazu na hodnoty mezi -3 až -5 °C. Vítr byl prostorově celkem proměnlivý, ale nejčastěji se pohyboval do 2 m/s.