17. leden 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 10.1. do 17.1. se průběh počasí vyznačoval poměrně vydatnými srážkami, zejména na horách a na Vysočině, což přispělo ke zlepšení stavu zejména na západě území. Protože se jednalo však zčásti o srážky sněhové, neprojevil se tento týden doposud ve všech regionech (neboť voda je stále poutána ve sněhu). Pokud jde o nasycení půdy, situace se oproti předchozímu týdnu na většině území zlepšila zejména v povrchové vrstvě. Nicméně na řadě míst ČR zvláště na severovýchodě se vyskytuje nedostatek vláhy, a to jak v povrchové, tak i v hlubší vrstvě. Přes relativní dostatek vody v půdě (na většině území) je v některých oblastech zásobení půdního profilu horší až výrazně horší, než je pro tuto část roku pro ČR obvyklé.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů zvýšilo, a stále je relativně uspokojivé. Lze očekávat zlepšení nasycení profilu vodou, v současné době vázané ve sněhové pokrývce (byť stále zatím nejde o zásadní objem). Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se 17.1. na našem území v povrchové vyskytovala na 2% území. Extrémní nedostatek vláhy v této vrstvě na území ČR nenastává a více než 88% území je v této vrstvě nasyceno dostatečně (tedy o 3% více než minulý týden). Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na 9/10 území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na 3% území. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na více než 9/10 území, což je podobné jako v minulém týdnu. Pod bodem snížené dostupnosti zůstávají necelá 2% území, tedy o něco méně než před týdnem. Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území v tuto chvíli nevyskytují. Nedostatek vláhy zůstává na severu Moravy problémem, který bude pravděpodobně přetrvávat i v lednu a únoru 2016.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu mírně zlepšila. Nejvážnější je situace nadále v kraji Moravskoslezském a Olomouckém a na severu Zlínského a Jihomoravského kraje. V hlubší vrstvě přetrvává sucho i v některých enklávách jižních, západních, středních a východních Čech. Extrémní je ale situace v oblasti střední a severní Moravy. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, v povrchové vrstvě najdeme na 21% území (oproti 59% v minulém týdnu). V celém profilu přetrvává negativní stav na více než 1/5 území (tedy o polovinu méně než v minulém týdnu). Výrazná anomálie zasahuje hlubší část profilu (na ¼ území). Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá 17% plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě je takto postiženo 10% území. Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na více než 10% území ČR.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se mírně zvýšila vlhkost půdy v povrchové vrstvě půdy především v Čechách oproti minulému týdnu. Vlhkost půdy ve vrstvě 0-10 cm se pohybuje nejčastěji nad 70 % VVK, v hlubších vrstvách nejčastěji nad 50 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 15 % stanic a v 50-100 cm na 19 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje na 18 % stanic ve vrstvě 0-10 cm a na 15 % ve vrstvě 10-50 cm a 50-100 cm. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, což koresponduje s našimi odhady.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 04.10. (zde). Protože v tuto část sezóny se citlivost používaných vegetačních indexů k detekci sucha snížila v důsledku končící vegetační sezóny, bylo sledování kondice vegetace ukončeno do počátku vegetační sezóny roku 2016.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci v tuto část roku posuzujeme pouze s ohledem na ozimy, případně trvalé kultury a s ohledem na přelom roku je počet respondentů menší. Z reakcí odborné praxe je zjevné, že odhady dopadů sucha i aktuálního zásobení půdního profilu poměrně dobře korespondují s mapovými podklady. Ve většině hodnocených okresů je poslední období hodnoceno jako vláhově spíše suché až velmi suché. Z pohledu aktuální vlhkosti v povrchové vrstvě převládá mírně až vlhká půda.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
Uplynulý týden byl spíše oblačný a většina dnů byla se srážkami. Srážkově nejbohatší se ukázala středa 13.1.2016, a to hlavně na horách a na Vysočině s úhrny větší než 10 mm/den. Za celý týden spadlo nejvíce srážek v západní části republiky a úhrny zde dosahovaly více než 30 mm/týden. Na vrcholkách Šumavy dokonce více než 80 mm/týden. V nížinách spadlo srážek již méně, s úhrny jen do 10 mm/týden. Většina srážek byla sněhového charakteru, a to hlavně v oblasti Čech a severní Moravy. Na jižní Moravě prakticky nesněžilo. Nejvíce sněhu napadlo v pátek 15.1.2016. Momentálně je sněhová pokrývka na většině území České republiky s výjimkou jižní Moravy, Olomoucka a východních Čech. Na horách je sněhová pokrývka většinou mezi 50-70 cm. V minulém týdnu se teploty vzduchu udržovaly převážně mezi 0-5°C, ale od pátku 15.1.2016 začalo postupné ochlazování. Maxima se dostávala zpravidla už jen na bod mrazu a minima klesala k -5°C. Větrné počasí bylo v uplynulém týdnu hlavně v úterý a ve středu. Průměrné rychlosti větru dosahovaly na řadě míst hodnot kolem 7-9 m/s, nárazy byly i přes 15 m/s.
 

17. leden 2016

stáhnout zavřít
17. leden 2016