20. listopad 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 13.11. do 20.11. došlo k dalšímu výraznému zlepšení situace a epizoda sucha nadále trvá pouze v krajích Pardubickém, Královehradeckém, Vysočina, Olomouckém a v některých oblastech kraje Libereckého, Jihočeského a Jihomoravského. V povrchové vrstvě je zlepšení ještě patrnější. Významně se snížil i celkový vláhový deficit, což velmi dobře dokumentuje mapa aktuálního vodního deficitu, kterou nově zařazujeme.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem velmi zásadně zlepšilo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se již neobjevuje a přibližně 9/10 ČR se vyznačují dobrým zásobením povrchové vrstvy půdy. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): velmi dobrého nasycení je dosahováno na necelé 1/2, zatímco nedostatek zasahuje přibližně 13 % území a situace je tak výrazně lepší než před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě projevuje již jen na 3 % plochy. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na více jak 2/3 území, zatímco půdní vlhkost je nedostatečná na necelé 3 % území. Výrazný nedostatek vláhy se již nevyskytuje.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu dále zlepšila. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na 1/5 území s tím, že hlubší vrstva je zasažena v o něco větším rozsahu. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 5 % plochy ČR v rámci celého půdního profilu. Anomálie o intenzitě S4-S5 se již nevyskytují.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo během tohoto týdne k mírnému zvýšení vlhkosti půdy v orniční vrstvě oproti minulému týdnu. Na žádné stanici není registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK ve vrstvě 0-10 cm, v 10 až 50 cm je na 17 % stanic a v 50-100 cm na 23 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-10 cm na 24 % stanic, v 10-50 cm na 14 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Nejvyšší vlhkosti půdy se nadále vyskytují v horských polohách na Šumavě, v Krušných horách, Krkonoších a Beskydech, nejnižší ve východních Čechách, na střední a jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.
 
Vegetace - S ohledem na končící vegetační sezónu a snižující se citlivost metod založených na sledování kondice vegetace bylo vydávání map pro rok 2016 ukončeno. První mapa pro rok 2017 bude vydána po začátku nové vegetační sezóny pravděpodobně na počátku dubna 2017.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci: Zprávy 98 zpravodajů ze 47 okresů ukazují, že jejich odhady míry nasycení povrchové části profilu dobře korespondují s mapovými podklady z minulého týdne a odráží přetrvávající sucho v oblastech východních Čech, Vysočiny a také jižní Moravy. Projevil se i konec suché epizody na většině území Čech. Ve většině hodnocených okresů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako sušší, resp. velmi suché (východní a střední Čechy i jih jižní Moravy). Pokud jde o povrchovou vlhkost, ta je momentálně poměrně uspokojivá na většině sledovaných lokalit s jistými lokálními vyjímkami. Předpokládané dopady sucha se zdají býti negativní především pro aktuální osevy ozimů, ale negativní dopady jsou zjevné i na kukuřici. Významné až zásadní ovlivnění výnosu očekávají zpravodajové ze 5 okresů. V dalších 13 okresech je podle zpravodajů potenciál k poklesu výnosu v důsledku sucha.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
Uplynulý týden (13.11 - 19.11.2016) nás ovlivňovala nejdříve tlaková níže, poté přešla přes naše území teplá fronta a ke konci týdne pro změnu studená fronta. Nejvíce srážek spadlo v úterý, ve středu a v sobotu. V úterý pršelo na většině území České republiky, ale srážky byly slabé, nejčastěji do 5 mm/den. Podobně tomu bylo ve středu, jen lokálně napršelo kolem 10 mm/den. Sobotní studená fronta přinesla srážky hlavně na Moravu. V Jeseníkách napadlo i 50 mm/den. Nejvíce srážek se vyskytlo obecně v severní polovině Moravy. Na zbytku republiky pršelo slaběji do 10 mm/den. Celkově za uplynulý týden napršelo nejčastěji mezi 10-30 mm/týden. S příchodem teplé fronty uprostřed týdne došlo k ukončení chladné periody, a naopak se výrazně oteplilo. Oteplení nastalo nejdříve v Čechách, kdy ve středu a ve čtvrtek maxima povyskočila na 8-12 °C, ale na Moravě bylo stále chladno s maximy k 3-5 °C. V pátek se oteplilo už i na Moravě a celkově maximální teploty vzduchu šplhaly i k 14 °C. V sobotu se s příchodem studené fronty opět ochladilo, tentokrát v Čechách, kde maxima spadla k 7-10 °C. Podobně na tom byly i minimální teploty vzduchu. Do úterý včetně klesaly nejčastěji do -5 °C, ale s příchodem teplé fronty povyskočily minimální teploty vzduchu i na 5-8 °C. Větrnější počasí bylo koncem týdne, kdy průměrné rychlosti stoupaly nad 2 m/s.