27. prosinec 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 13.12. do 20.12. se situace oproti předchozímu týdnu na většině území nezměnila a v oblasti střední a severní Moravy a ve Slezsku zůstává neuspokojivá. Povrchová vrstva je v současné době dobře zásobena v Čechách, avšak i tam se vyskytuje nedostatek vláhy v hlubší vrstvě ve střední, západní a jižní části regionu a v podobně izolovaných enkláv i na jiných místech. Naopak problematická zůstává situace v oblasti střední a severní Moravy a ve Slezsku.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů snížilo, i když je stále relativně uspokojivé. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se 27.12. na našem území v povrchové vyskytovala na méně než 1% území. Extrémní nedostatek vláhy v této vrstvě na území ČR také nenastává a více než 92% území je v této vrstvě nasyceno dostatečně (tedy o 3% méně než minulý týden). Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na více než 4/5 území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na 6% území. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na téměř 9/10 území, což je podobné jako v minulém týdnu. Pod bodem snížené dostupnosti zůstávají 2% území. Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území v tuto chvíli nevyskytují. Pokračuje zlepšení situace oproti vrcholu sucha v této sezóně, nicméně nedostatek vláhy zůstává na části území problémem, který bude přetrvávat i v roce 2016.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zhoršila. Nejvážnější je situace nadále v kraji Moravskoslezském a Olomouckém a na severu Zlínského a Jihomoravského kraje. V hlubší vrstvě přetrvává sucho i v některých enklávách jižních, západních, středních a východních Čech. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, v povrchové vrstvě najdeme na 17% území (oproti 8% v minulém týdnu). V celém profilu přetrvává negativní stav na více než 1/5 území (tedy opět více než v minulém týdnu). Výrazná anomálie zasahuje hlubší část profilu (na ¼ území). Bez výskytu sucha se v současné době jeví být pouze kraj Vysočina. Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá 15% plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě je takto postiženo 8% území. Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na více než 8% území ČR.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se vlhkost půdy na většině území se oproti minulému týdnu mírně snížila. Vlhkost půdy ve vrstvě 0-10 cm se pohybuje nejčastěji nad 70 % VVK, v hlubších vrstvách nejčastěji nad 50 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 14 % stanic a v 50-100 cm na 17 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje na 21 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, 20 % ve vrstvě 10-50 cm a na 15 % ve vrstvě 50-100 cm. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, což koresponduje s našimi odhady.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 04.10. (zde). Protože v tuto část sezóny se citlivost používaných vegetačních indexů k detekci sucha snížila v důsledku končící vegetační sezóny, bylo sledování kondice vegetace ukončeno do počátku vegetační sezóny roku 2016.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci v tuto část roku posuzujeme pouze s ohledem na ozimy, případně trvalé kultury a s ohledem na probíhající svátky vánoční je počet respondentů menší. Z reakcí odborné praxe je zjevné, že odhady dopadů sucha i aktuálního zásobení půdního profilu poměrně dobře korespondují s mapovými podklady. Ve většině hodnocených okresů je sezóna hodnocena jako vláhově spíše suchá až extrémně suchá. Z pohledu aktuální vlhkosti je povrchová vrstva dobře nasycena, na několika lokalitách podle zpravodajů s výhradou.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (20-26.12.2015) pokračovalo suché a teplé počasí. Česká republika byla hlavně pod vlivem jihozápadního proudění ve výškách, což způsobovalo značný rozdíl v charakteru počasí mezi Čechami a Moravou. Na území Čech bylo většinou slunečné a teplé počasí, které překonávalo rekordy. Naopak na Moravě se tvořily četné mlhy a nízká oblačnost, které se dokázaly udržet po celý den. Uplynulý týden byl vesměs suchý. Na velké části území nepršelo vůbec, někde pouze pár milimetrů. Nejvyšší úhrny byly v severních Čechách s úhrny kolem 2-4 mm/týden a v Krkonoších kolem 7-10 mm/týden. Chladnější byla v minulém týdnu neděle a pondělí (20-21.12.2015), poté došlo k oteplení a v průměru byla naměřena denní maxima nad 10°C, a na mnohých místech i nad 15°C. Od úterý panovalo značné teplotní rozhraní. Čechy byly až o 10°C teplejší než Morava. Minimální teploty vzduchu se v minulém týdnu nejčastěji pohybovaly v rozmezí 0-5°C. Vítr vál většinou slabý, kolem 2 m/s.
 

27. prosinec 2015

stáhnout zavřít
27. prosinec 2015