29. listopad 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 22.11. do 29.11. se situace oproti předchozímu týdnu, pokud jde o zásobení půdní vláhou, zásadně nezměnila a na většině území (zejména s výjimkou nižších poloh na střední a severní Moravě a ve Slezsku) bylo zásobení půdní vláhou výrazně lepší než v předchozích měsících. Povrchová vrstva je ve srovnání s letními měsíci podstatně lépe zásobena na většině území, nicméně nedostatek vláhy v hlubší vrstvě přetrvává v řadě regionů. Přes tento pozitivní vývoj došlo v uplynulém týdnu v některých regionech k lokálnímu zhoršení situace.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů nezměnilo, a tak zústává na západě nejlepší za posledních 7 měsíců. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Sníženou dostupností vláhy bylo v neděli 29.11. zasaženo méně než 1% území. Situace extrémního nedostatku vláhy v této vrstvě na území ČR až na vyjímky nenastává a více než 9/10 území je v této vrstvě nasyceno dostatečně (stejně jako minulý týden). Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na více než 2/3 území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na 15% území. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na více než 4/5 území, což je stejný rozsah jako v minulému týdnu. Pod bodem snížené dostupnosti zůstává méně než 5%. Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území nevyskytují. Pokračuje znatelné zlepšení situace oproti vrcholu sucha v této sezóně, nicméně nedostatek vláhy zůstává na významné části území problémem hlubší vrstvy.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu nezměnila. Nejhorší situace panuje v kraji Moravskoslezském a Olomouckém a na severu Zlínského a Jihomoravského kraje. V hlubší vrstvě přetrvává sucho i v některých enklávách v jižních, západních, středních a východních Čechách. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, v povrchové vrstvě najdeme na necelých 8% a v celém profilu přetrvává negativní stav na více než 23% území (oproti 18% v minulém týdnu). Výrazná anomálie zasahuje zejména hlubší část profilu (na ⅓ území). Bez výskytu sucha se v současné době jeví být kraje Karlovarský, Ústecký a Vysočina. Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá téměř 15% plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě je takto postiženo 1% území. Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na 5% území ČR.
 

29. listopad 2015

stáhnout zavřít
29. listopad 2015