31. červenec 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 24.7. do 31. 7. se celková situace spíše mírně zhoršila oproti předchozímu týdnu zejména v povrchové vrstvě. Poměrně nepříznivá nadále zůstává na východě Čech, severním okraji Českomoravské vrchoviny a v některých regionech střední a severní Moravy. Výrazně horší je aktuálně situace v hlubší vrstvě, zatímco povrchová vrstva je s ohledem na roční období nasycena poměrně uspokojivě.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem mírně zhoršilo. V povrchové vrstvě je situace na úrovni normálních hodnot na celém území nebo nad těmito hodnotami, např. v oblasti jižních Čech. Naopak na jižní Moravě panuje relativně výrazný nedostatek vláhy pro rostliny, což je však pro tuto oblast v průběhu léta obvyklý stav. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 15 % území, což je mírný pokles oproti minulému týdnu. Plocha s dobrým zásobením povrchové vrstvy půdního profilu pokrývá nyní o něco více než 2/5 plochy ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): velmi dobrého nasycení je dosahováno na 1/4 území, zatímco nedostatek zasahuje 2/5 území a situace je mírně horší než před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě zatím projevuje na necelých 7 % plochy. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na ¼ území, zatímco půdní vlhkost je nedostatečná rovněž na ¼ území. Extrémní stres zasahuje cca 0,4 % území, a to na jižní Moravě a ve východních Čechách.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu mírně zlepšila. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na 15 % území s tím, že výrazněji je postižena hlubší vrstva, kde jsou zasaženy téměř ⅖ ČR. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají necelá 4 % plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě se takto výrazné anomálie nevyskytuje. Anomálie o intenzitě S4-S5 se i nadále nevyskytují.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině území k zvýšení vlhkosti půdy v orniční vrstvě oproti minulému týdnu. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10 až 50 cm na 10 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-10 cm na 12 % stanic a v 10-100 cm na 9 % stanic. Nejvyšší vlhkosti půdy se vyskytují v jižních a západních Čechách, naopak nejnižší na jižní Moravě, v Praze, středních a východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu v povrchové vrstvě.
 
Vegetace - Celkově jsou území s pozitivním a negativním vývojem kondice vegetace přibližně v rovnováze a oproti minulému týdnu nedošlo k významnému posunu. Nicméně kondice vegetace je relativně horší v oblasti severozápadních, středních, severních a východních Čech, kde jsou změny oproti předchozímu období dosti markatní. Kromě toho je horší situace i východě Českomoravské vrchoviny a částech krajů Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského. Tyto výsledky se dobře shodují s hlášeními pozorovatelů a ukazují na cca 2 týdenní zpoždění mezi vrcholem vodního stresu v těchto oblastech a hlášením dopadů. V příštím týdnu lze očekávat další zlepšení kondice vegetace na jihu a západě Čech a další zhoršení na východě Čech a na střední a severní Moravě. To je dáno zčásti zpožděním při sběru dat (družicová data reprezentují uplynulých 10 dní) a také reálným zpožděním reakce vegetace na sucho. Při udržení současné intenzity sucha lze očekávat spíše negativní vývoj na východě území.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci Z reakcí našeho týmu 109 zpravodajů z 48 okresů je zjevné, že jejich odhady míry nasycení povrchové části profilu poměrně dobře korespondují s mapovými podklady z minulého týdne a odráží zlepšení situace v posledních 2 týdnech. Nadále převažuje negativním hodnocení dopadů sucha v oblasti jižní Moravy, a zejména Středočeského a Ústeckého kraje i na východě Čech. Ve většině hodnocených okresů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako spíše sušší (s výjimkou jihozápadu ČR a jihu Moravy). Pokud jde o povrchovou vlhkost, ta je poměrně proměnlivá, což musíme přičíst výrazné prostorové variabilitě srážek v uplynulých týdnech, nicméně došlo ke znatelnému zlepšení prakticky na celém území. Dopady sucha se zdají býti negativní především pro obilniny a okopaniny, ale v některých lokalitách i pro kukuřici. Významné až zásadní ovlivnění výnosu očekávají zpravodajové ze tří okresů. V dalších 17 okresech je podle zpravodajů potenciál k poklesu výnosu v důsledku sucha.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu (25.7. – 31.7.2016) se každý den vyskytovaly přeháňky a bouřky, které byly především lokální, ovšem místy byly i velmi intenzivní. Do středy se nad naším územím vyskytovalo nevýrazné tlakové pole, ve kterém se udržoval teplý a vlhký vzduch. Ve středu od západu postupovala přes naše území do střední Evropy studená fronta. Ve čtvrtek k nám proudil oceánský vzduch od západu. V pátek přes naše území k východu postupovala slábnoucí okluzní fronta. V sobotu počasí ovlivňovalo nevýrazné tlakové pole vyplněné teplým vzduchem. V neděli k nám před zvlněnou studenou frontou, která přecházela přes naše území k východu, proudil teplý vzduch od jihozápadu. Jak již bylo zmíněno výše, srážky byly velmi lokální, takže za celý týden napršelo na některých místech jednotky mm, o kousek vedle klidně desítky mm, ale byla i místa, kde se týdenní úhrny blížily 100 mm (např. západ republiky). Nejvyšší srážkové úhrny byly zaznamenány ve středu 27.7. (celá ČR). Lokálně dosahovaly úhrny přes 50 mm v úterý, ve středu, v pátek i v neděli. Začátkem týdne se maximální teploty na většině území pohybovaly mezi hodnotami 25 a 30°C (teploty 30°C a více byly dosaženy na jižní Moravě a v Polabí), ve čtvrtek a pátek maximální teploty klesly na hodnoty kolem 25°C (průměr pro ČR), v sobotu opět stouply (celá ČR), v neděli pak od západu v souvislosti s postupující studenou frontou klesly k 25°C (Polabí) a níže, na Moravě ovšem zůstaly nad 30°C. Minimální teploty vzduchu se držely až na konec týdne (pátek a sobota) nad 15°C (průměr ČR). Délka slunečního svitu byla nejvyšší v pondělí a v sobotu, nejnižší hodnoty ve středu, ve čtvrtek a v neděli. Rychlost větru během týdne mírně rostla, ale v průměru se jednalo o vánek (na většině území), v pátek a neděli mírný vítr.
 

31. červenec 2016

stáhnout zavřít
31. červenec 2016