31. leden 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 24.1. do 31.1. se průběh počasí vyznačoval poměrně vydatnými srážkami, opět zejména na západě území a na Vysočině, což přispělo k dalšímu zlepšení stavu půdní vláhy. I srážky v podobě sněhu záhy roztály a doplnily tak rychle půdní profil. Pokud jde o nasycení půdy, situace se oproti předchozímu týdnu na většině území zlepšila. Nicméně na severovýchodě území se vyskytuje nedostatek vláhy, a to jak v povrchové, tak i v hlubší vrstvě. Přes relativní dostatek vody v půdě (na převážné části území) je v některých oblastech zásobení půdního profilu horší až výrazně horší, než je pro tuto část roku pro ČR obvyklé. S ohledem na poměrně malé zásoby sněhu představuje tento vývoj riziko zejména ve vztahu k procesu doplňování podzemních vod.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů zvýšilo, mj. díky dosycení půdního profilu vodou z tajícího sněhu. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se 31.1. na našem území v této vrstvě nevyskytovala. Extrémní nedostatek vláhy také nenastává a více než 9/10 území ČR je v této vrstvě nasyceno dostatečně (tedy o 6% více než minulý týden). Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na 9/10 území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na 2% území. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na více než 9/10 území, což je podobné jako v minulém týdnu. Pod bodem snížené dostupnosti zůstávají necelá 2% území, tedy přibližně stejně jako před týdnem. Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území v tuto chvíli nevyskytují. Nedostatek vláhy zůstává na severu Moravy problémem, který bude pravděpodobně v nejbližších týdnech přetrvávat.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zhoršila, neboť došlo jen k částečnému zasáknutí srážek, jejichž zbytek je poután ve sněhu. Nejvážnější je situace nadále v kraji Moravskoslezském a Olomouckém a na severu Zlínského a Jihomoravského kraje. V hlubší vrstvě stále přetrvává sucho i v některých izolovaných enklávách jižních, středních a východních Čech. Extrémní je ale situace v oblasti střední a severní Moravy. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, v povrchové vrstvě najdeme na 15% území (oproti 40% v minulém týdnu). V celém profilu přetrvává negativní stav na více než 1/5 území (tedy výrazně méně než ⅓ v minulém týdnu). Zřetelná anomálie zasahuje hlubší část profilu (na ¼ území). Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá 18% plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě je takto postiženo 8% území. Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na více než 9% území ČR.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se na většině území ČR zvýšila vlhkost půdy ve vrstvě 0-20 cm díky roztátí sněhové pokrývky. Vlhkost půdy ve vrstvě 0-10 cm se nadále pohybuje nejčastěji nad 80 % VVK, v hlubších vrstvách nejčastěji nad 55 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 9 % stanic a v 50-100 cm na 19 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje na 37 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 19 % a v 50-100 cm na 23 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, což koresponduje s našimi odhady.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 04.10. (zde). Protože v tuto část sezóny se citlivost používaných vegetačních indexů k detekci sucha snížila v důsledku končící vegetační sezóny, bylo sledování kondice vegetace ukončeno do počátku vegetační sezóny roku 2016.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci v tuto část roku posuzujeme pouze s ohledem na ozimy, případně trvalé kultury. Z reakcí odborné praxe je zjevné, že odhady dopadů sucha i aktuálního zásobení půdního profilu poměrně dobře korespondují s mapovými podklady. Ve většině hodnocených okresů je poslední období hodnoceno jako vláhově spíše suché až velmi suché. Z pohledu aktuální vlhkosti v povrchové vrstvě převládá mírně vlhká až vlhká půda.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu přes naše území přecházely jednotlivé frontální systémy. Opět se ale nad našim územím nevyskytovaly příliš intenzivní srážky a většinou šlo jen o menší úhrny. Větší množství srážek se vyskytlo hlavně v sobotu 30.1.2016, ale převážně v horských oblastech, kde napršelo i 20 mm. Celkové týdenní úhrny srážek se pohybovaly většinou od 5-10 mm/týden, na horách od 15-30 mm/týden (Krkonoše, Jeseníky, Beskydy a Šumava). Sněžení se v minulém týdnu vyskytovalo jen v horských oblastech. Na začátku uplynulého období byl ještě sníh v nižších nadmořských výškách, ale velice rychle odtával. Ve středu 27.1.2016 se už na většině území nevyskytoval a byl zaznamenán pouze ve vyšších nadmořských výškách. Během minulého týdne docházelo k postupnému oteplování s vrcholem ve středu a ve čtvrtek. Na mnoha místech České republiky se dostaly maximální teploty i nad 13°C. Minimální teploty ještě v neděli 24.1.2016 byly na Moravě hluboce pod bodem mrazu (-5 až -8°C), ale postupně se začaly zvedat. Celkově byly minimální teploty na území ČR hodně prostorově proměnlivé a záleželo na výskytu oblačnosti. Nejčastěji se pohybovaly od -1 po +5°C. Minulý týden bylo dosti větrné počasí, především v horských oblastech a exponovaných místech jako jsou hřebeny Krušných hor, Krkonoš a Jeseníků.
 

31. leden 2016

stáhnout zavřít
31. leden 2016