7. únor 2016

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 31.1. do 7.2. se průběh počasí vyznačoval častými, i když nepříliš vydatnými srážkami a s ohledem na relativně vysoké teploty se nasycení půdního profilu od minulého týdne výrazně nezměnilo. Na severovýchodě území se vyskytuje nedostatek vláhy, a to jak v povrchové, tak i v hlubší vrstvě. Přes relativní dostatek vody v půdě na většině území je v některých oblastech zásobení půdního profilu horší až výrazně horší, než je pro tuto část roku pro ČR obvyklé. S ohledem na minimální zásoby sněhu představuje dosavadní vývoj riziko zejména ve vztahu k procesu doplňování podzemních vod.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů zvýšilo, mj. díky dosycení půdního profilu vodou z tajícího sněhu. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se 7.2. vyskytovala na necelých 2% území. Extrémní nedostatek vláhy nenastává a téměř 9/10 území ČR je v této vrstvě nasyceno dostatečně (tedy o 2% méně než minulý týden). Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na 9/10 území, zatímco nedostatek vláhy přetrvává na 1.2% území. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na více než 9/10 území, což je podobné jako v minulém týdnu. Pod bodem snížené dostupnosti zůstává již jen necelé 1% území, tedy o něco méně než před týdnem. Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území v tuto chvíli nevyskytují. Nedostatek vláhy zůstává na severu Moravy problémem, který bude pravděpodobně v nejbližších týdnech přetrvávat.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zhoršila. Nejvážnější je situace nadále v kraji Moravskoslezském a Olomouckém a na severu Zlínského a Jihomoravského kraje. V hlubší vrstvě stále přetrvává sucho i v některých izolovaných enklávách jižních, středních a východních Čech a mírně se rozšiřuje. Extrémní je ale již několik měsíců situace v oblasti střední a severní Moravy. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, v povrchové vrstvě najdeme na 17% území. V celém profilu přetrvává negativní stav na více než 1/5 území. Zřetelná anomálie zasahuje hlubší část profilu (na ¼ území). Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá 15% plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě je takto postižena 1/10 území. Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na téměř 9% území ČR.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se na většině území ČR mírně zvýšila vlhkost půdy ve vrstvě 0-20 cm díky dešťovým srážkám. Vlhkost půdy ve vrstvě 0-10 cm se nadále pohybuje nejčastěji nad 80 % VVK, v hlubších vrstvách nejčastěji nad 60 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 8 % stanic a v 50-100 cm na 17 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje na 39 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 22 % a v 50-100 cm na 23 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, což koresponduje s našimi odhady.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 04.10. (zde). Protože v tuto část sezóny se citlivost používaných vegetačních indexů k detekci sucha snížila v důsledku končící vegetační sezóny, bylo sledování kondice vegetace ukončeno do počátku vegetační sezóny roku 2016.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci v tuto část roku posuzujeme pouze s ohledem na ozimy, případně trvalé kultury. Z reakcí odborné praxe je zjevné, že odhady dopadů sucha i aktuálního zásobení půdního profilu poměrně dobře korespondují s mapovými podklady. Ve většině hodnocených okresů je poslední období hodnoceno jako vláhově spíše suché až velmi suché. Z pohledu aktuální vlhkosti v povrchové vrstvě převládá mírně vlhká až velmi vlhká půda.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu přes naše území přecházely frontální systémy, takže počasí bylo značně proměnlivé. Srážky se na území České republiky vyskytovaly skoro každý den, ale většinou šlo pouze o malé úhrny. Prakticky na celém území České republiky pršelo v neděli 31.1.2016. Na Šumavě dokonce spadlo více než 20 mm/den, ale v nižších polohách většinou do 5 mm/den. Větší území zasáhl pak déšť v pondělí 1.2.2016 a ve čtvrtek 4.2.2016, ale v obou případech šlo pouze o úhrny do 5 mm/den. Celkově nejvíce srážek v uplynulém týdnu spadlo na horách, a to na Šumavě, Krušných horách a Krkonoších (mezi 30-60 mm/týden), více než 10 mm/týden bylo zaznamenáno na Vysočině a ve východních Čechách. Naopak na Moravě pršelo velmi slabě a týdenní úhrny jsou zde do 5 mm. Nový sníh byl v uplynulém týdnu zaznamenán hlavně na horách. Od středních poloh ještě sněžilo ve čtvrtek 4.2.2016. Sníh momentálně leží prakticky jen v horských oblastech a nepřekračuje 40 cm. Uplynulý týden byl opět teplotně nadprůměrný. Maximální teploty vzduchu se až do středy včetně pohybovaly kolem 10°C, ve čtvrtek a pátek došlo k přechodnému ochlazení s maximy do 5°C, o víkendu se pak teploty dostávaly k 7-10°C. Minimální teploty vzduchu se celý týden držely kolem bodu mrazu s výjimkou úterý, kdy jen výjimečně spadly pod hranici 5°C. Rychlosti větru byly většinou vyšší v průměru kolem 5 m/s, ale s nárazy i kolem 20 m/s.
 

7. únor 2016

stáhnout zavřít
7. únor 2016