Odchylka půdní vlhkosti od obvyklého stavu v období 1961 - 2010

 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho
Vyjádřená stupněm sucha v půdní vrstvě 0-40cm a 0-100 cm

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 13.08. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 06.08. do neděle 13.08. ráno)


Mapa intenzity sucha vyjadřuje srovnání aktuálního nasycení půdy se stejným obdobím za posledních 50 let a hodnotí mimořádnost vzniklé situace.

Shrnutí

Minulý týden od 6.8. do 13.8.2017 přinesl díky bouřlivému počasí do řady regionů velmi vydatné srážky, byť pro východ území díky přetrvávání kombinace vysokých teplot a nízkých srážek nepřinesl tak výrazné ulehčení jako pro sever a západ území ČR. Zvláště na jižní a střední Moravě, v jižních a západních Čechách přetrvává výrazně neuspokojivý stav v hlubší vrstvě půdy. Suchem v hlubší vrstvě tak zůstává postižena rozsáhlá oblast v jižním pásu území od západních Čech až k hranicím Slovenska. Dlouhodobý výskyt sucha se projevil výrazně na kondici vegetace, a ten je nadále na celé jižní polovině území horší, a v případě jižní Moravy výrazně horší, než je obvyklé. Epizoda sucha výrazně ustoupila a projevuje se v krajích Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém, Plzeňském a v hlubší vrstvě i Jihočeském a na východě Vysočiny. Celkový vláhový deficit v půdě oproti minulému týdnu se výrazně snížil. Chod půdní vlhkosti v průběhu letošního roku ovlivnil negativně i výši hladin podzemní vody a průtoky vodních toků, jak vyplývá ze sledování kolegů z ČHMÚ. V příštích dnech očekáváme spíše zlepšení stavu, nicméně rozhodne charakter srážek, které jsou očekávány na počátku víkendu. Sucho bude nepochybně přetrvávat v hlubší vrstvě zejména v jižní polovině území a v celém profilu pak v enklávách na jihovýchodě a jihozápadě ČR.

Aktuální intenzita sucha

Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části Předpověď, ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.

Pokud jde o míru INTENZITY SUCHA, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu výrazně zlepšila. Stav půdní vlhkosti je sice neuspokojivý na jižní polovině území, kde se se suchem setkáváme již několik měsíců, čemuž odpovídá i relativně špatná kondice vegetace, ale celkově se stav zásadně zlepšil. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 13.8. v celém profilu na 12 % území (oproti 1/2 před týdnem). Hlubší vrstva byla zasažena z více než 56 % (tedy méně než minulém týdnu). Povrchová vrstva vykazuje horší než obvyklý stav pouze na necelém 1 % území. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 3 % plochy ČR. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se vyskytují na méně než 0,1 % území.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti

Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu srážky zvýšily půdní vlhkosti v povrchové vrstvě s výjimkou západu Čech a jihozápadu Moravy, v hlubším profilu vlhkosti stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 19 % stanic, v 10 až 50 cm je na 31 % stanic a v 50-100 cm na 32 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 13 % stanic, v 10-50 cm na 5 % stanic a v 50-100 cm na 11 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na severu území na horách, nižší v nížinách na jihovýchodě a západě území, především na jihozápadní a střední Moravě a západu Čech, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu

V uplynulém týdnu (6.8 – 12.8.2017) se k nám vrátilo bouřkové počasí, které způsobovalo značné škody na majetku. To bylo spjato hlavně s průchodem zvlněné studené fronty. V pondělí pršelo na západním okraji republiky, kdy spadlo okolo 15 mm/den. Ve středu se objevily další bouřkové pásy, a to opět na západním okraji republiky a také ve východních Čechách a v Jeseníkách. Jednotlivé úhrny byly i přes 30 mm/den. Ve čtvrtek pršelo spíše ve východní polovině republiky, nejvíce na Vysočině a v Orlických horách, a to od 15-30 mm/den. Nejhorší situace nastala ale v pátek, kdy v pásu od jižních Čech po Krkonoše byly zaznamenány i úhrny přes 50 mm/den. Dále hodně pršelo i na severovýchodě republiky, a to mezi 10-30 mm/den. Díky této velké prostorové rozmanitosti jsou srážkové úhrny za minulý týden i na malém území velmi rozdílné. Největší úhrny, i přes 70 mm/týden, byly zaznamenány v okresech České Budějovice a Český Krumlov. Podobné úhrny byly také v Krušných horách. Naopak nejméně srážek, a to většinou do 20 mm/týden spadlo na Plzeňsku, v západní části Vysočiny a na jihovýchodě Moravy. Teploty vzduchu postupně v uplynulém týdnu rostly a vyvrcholily ve čtvrtek, poté došlo k významnému ochlazení. Teploty vzduchu ovlivňovalo hlavně frontální rozhraní, které ve středu začalo dělit republiku na chladnější Čechy a tropickou Moravu. Největší rozdíl byl zaznamenán v pátek, kdy na západě byla maxima i jen okolo 15 °C, avšak na východě bylo i přes 35 °C. V sobotu se už ochladilo na celém území, kdy maxima byla mezi 20-25 °C. Minimální teploty vzduchu se pohybovaly v uplynulém týdnu nejčastěji okolo 15 °C, ale v pondělí a v úterý jsme zažily na léto dost chladné noci a rána. Dokonce v některých kotlinách na Šumavě a v Jizerkách byly teploty pod bodem mrazu. V normálních nadmořských výškách klesaly teploty k 10-13 °C. Vítr byl dosti závislý na tvorbě bouřek, takže lokálně a krátkodobě dosahoval i síly vichřice. Stabilně větrnější počasí bylo v úterý, kdy se k nám dostával vzduch od jihovýchodu.

Více informací

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 15. 8. 2017

  Co vy na to? - pořad Českého rozhlasu na téma "sucho"

   Záznam rozhovoru

  Jak se letošní horké počasí podepsalo na stavu vody v krajině a letošní sklizni? Jakým způsobem můžeme srovnávat suchá léta z 19. a počátku 20. století? Jak na dnešní krajinu pohlížet a naučit se s ní spolupracovat? O tom všem hovořil profesor Miroslav Trnka.  

 • 11. 8. 2017

  Nerovnoměrně rozdělené srážky letošního léta a jejich dopady

   Záznam reportáže

  Česká televize připravila reportáž o aktuálních rozdílných teplotách na území Čech a Moravy, o tom, jaké jsou dopady těchto rozdílných teplot, a kde je půda stále nedostatečně zásobena vodou. O Intersuchu hovořil jeden z našich partnerů - Státní pozemkový úřad a zároveň jeden z našich dlouhodobých zpravodajů z Rakovnicka, který se podílí na tvorbě map dopadů na zemědělství. Reportáž sledujte od 32. minuty.

9. duben 2017 / 14. týden

předchozí další stáhnout zavřít