Odchylka půdní vlhkosti od obvyklého stavu v období 1961 - 2010

 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho
Vyjádřená stupněm sucha v půdní vrstvě 0-40cm a 0-100 cm

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 23.07. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 16.07. do neděle 23.07. ráno)


Mapa intenzity sucha vyjadřuje srovnání aktuálního nasycení půdy se stejným obdobím za posledních 50 let a hodnotí mimořádnost vzniklé situace.

Shrnutí

Minulý týden od 16.7. do 23.7.2017 přinesl zásadní zmírnění epizody sucha v řadě oblastí a výrazné zlepšení nasycení půdy v povrchové části půdního profilu. Spolu s dozráváním hlavních plodin došlo ke snížením spotřeby vláhy, což napomohlo ke zlepšení celkové situace. Nicméně zvláště na jižní Moravě přetrvává výrazně neuspokojivý stav v hlubší vrstvě půdy. Suchem v hlubší vrstvě zůstává postižena rozsáhlá oblast východně od horního toku Vltavy až k hranicím Slovenska. Dlouhodobý výskyt sucha se projevil výrazně na kondici vegetace a ten je teď prakticky na celé jižní polovině území horší, a v případě jižní Moravy výrazně horší, než je obvyklé. Současně se přes zlepšenou vláhovou situaci projevuje epizoda sucha nejvíce v krajích Jihomoravském, Olomouckém, Jihočeském, Zlínském a na východě Vysočiny. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu výrazně snížil opět zejména v povrchové vrstvě. S tímto vývojem z větší části koresponduje neuspokojivá výše hladin podzemní vody, nicméně podle sledování kolegů z ČHMÚ došlo ke zlepšení průtoků na většině toků oproti předchozímu týdnu. V příštích dnech očekáváme spíše zlepšení dosavadního neuspokojivého stavu, avšak sucho bude nadále přetrvávat v hlubší vrstvě v jižní polovině území a v celém profilu na jihovýchodě a jihozápadě ČR.

Aktuální intenzita sucha

Pokud jde o míru INTENZITY SUCHA, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zlepšila zejména v povrchové vrstvě. Stav půdní vlhkosti je sice nadále neuspokojivý na jižní polovině území, kde se se suchem setkáváme již několik měsíců, čemuž odpovídá i relativně špatná kondice vegetace, ale zvláště v neděli a pondělí došlo ke zlepšení díky proběhlým srážkám po přechodu studené fronty. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 23.7. v celém profilu na přibližně ½ území (oproti ¾ před týdnem). Hlubší vrstva byla zasažena z více než ⅘ (oproti 9/10 v minulém týdnu). Povrchová vrstva vykazuje horší než obvyklý stav pouze na 6 % území, což je výrazně méně než před týdnem. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 26 % plochy ČR. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se vyskytují na více jak 3 % území, což je nejlepší situace od května.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti

Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu místy vydatné srážky zvýšily půdní vlhkosti v orniční vrstvě, v profilu 0-100 cm vlhkosti stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 19 % stanic, v 10 až 50 cm je na 29 % stanic a v 50-100 cm na 31 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 29 % stanic, v 10-50 cm na 9 % stanic a v 50-100 cm na 12 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na severu území na horách, nižší v nížinách na jihu a západě území, především na jižní Moravě a jihozápadě Čech, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu

V uplynulém týdnu (16.7 – 23.7.2017) ovlivnilo počasí hlavně průchod zvlněné studené fronty ve čtvrtek, kterou doprovázely dost silné bouřky. Nejvíce srážek spadlo v pásu od Novohradských hor po severní část Vysočiny. Zde byly naměřeny úhrny i přes 60 mm/den. Kolem 20 mm/den spadlo i v západní části Moravy. Do konce týdne se pak vyskytovaly většinou lokální bouřky, které přinášely hodně silné intenzivní lijáky v daném místě. Za uplynulý týden nejméně srážek spadlo v západních Čechách, a to jen okolo 10-15 mm/týden. Od 40-80 mm/týden bylo zaznamenáno v okresech Jindřichův Hradec, Pelhřimov a Havlíčkův Brod. Kolem 30-60 mm/týden spadlo i ve Slezsku. Na jižní Moravě byly srážky hodně proměnlivé, a to od 10-30 mm/týden. Maximální teploty vzduchu minulý týden postupně rostly ke svému vrcholu ve středu a ve čtvrtek, kdy byly naměřeny hodnoty okolo 30-33 °C. Poté došlo k lehkému ochlazení zhruba o 2 °C. Naopak počátkem týdne se pohybovala maxima i na hranici 23-25 °C. Minimální teploty vzduchu byly velmi často okolo 15 °C. Chladnější noc a ráno bylo ještě v neděli 16.7.2017, kdy minima kolísala mezi 7-9 °C. Naopak uprostřed týdne byla často mezi 17-19 °C a v některých lokalitách se vyskytla i tropická noc. Vítr byl většinou dosti slabý, jen mezi 1-2 m/s. To se měnilo při bouřkových situacích, kdy se vždy na přechodnou dobu objevily dosti silné nárazy rychlosti větru.

Více informací

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 24. 7. 2017

  Koncepce ochrany před následky sucha

   Záznam rozhovoru

  Vláda dnes projedná návrh Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR. Pro Studio ČT24 se k otázkám, na jaké změny se musí ČR připravit a jaká opatření by měl stát přijmout, vyjádřil profesor Miroslav Trnka. (stopáž 12:15 – 21:12)

 • 21. 7. 2017

  Debata s premiérem o klimatických změnách a průběhu sucha

  Záznam tiskové konference

  V pátek 21. 7. 2017 navštívil pracoviště CzechGlobe premiér Bohuslav Sobotka. V průběhu jednání s vědeckými pracovníky z CzechGlobe - členy týmu Intersucho, kterého se zúčastnili také zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Agrární komory, se hovořilo především o naléhavém tématu probíhající klimatické změny a suchu – jeho zásadním a nejvýraznějším projevem v České republice.

  Záznam celé tiskové konference, která proběhla bezprostředně po setkání, shrnuje hlavní body a výstupy debaty. Stopáž od 13:22. 

30. duben 2017 / 17. týden

předchozí další stáhnout zavřít