Intenzita sucha

Aktuální stav půdní vlhkosti vyjádřený v 7 bodové škále v kontextu vláhových poměrů v daném období mezi léty 1961-2010 v rozlišení 500 m.

 • Intenzita sucha - 29. srpen 2021

  29. srpen 2021

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (22.8.–28.8.2021) jsme byli pod vlivem tlakové níže, jež přinášela studený a vlhký vzduch od severu. Déšť byl zaznamenán každý den a často byl formou přeháněk a bouřek. Úhrny se pohybovaly vesměs podle očekávané predikce a to okolo 25–50 mm za týden. V horských oblastech byly úhrny ještě vyšší a to až přes 100 mm na příklad v Krkonoších. Během týdne se nám postupně i ochladilo. Zpočátku byly maxima ještě nad hranicí 20 °C, ale v druhé polovině týdne klesly na 15–18 °C.
  Po studené vlně se nám vrátí počasí k obvyklým hodnotám. V dalších 10 dnech očekáváme, že hlavně svrchní vrstva půdy bude stále dosti vlhká a ani několik dnů bez deště výrazně toto nezmění.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 22. srpen 2021

  22. srpen 2021

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (15.8. – 21.8.2021) byl nejvýraznější vliv přechodu studené fronty v pondělí, kdy se za ní ochladilo a zároveň během ní nejvíce pršelo. Srážky byly zaznamenány převážně na jižní Moravě (jižně a východně od Brna), kde spadlo i více než 70 mm za týden. Naopak v Čechách to bylo na mnoha místech jen v řádu několika milimetrů. V neděli a pondělí přesahovaly teploty vzduchu i hranici 30 °C. Poté se výrazněji ochladilo a to i na maxima kolem 18 °C v úterý. Postupně začaly teploty vzduchu v dalších dnech růst a o víkendu se dostaly nad 25 °C.
  V dalších dnech nás čeká studené a vlhké počasí. Teploty budou mít problém se dostat nad hranici 20 °C a skoro každý den se objeví místy déšť.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 15. srpen 2021

  15. srpen 2021

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (8.8. – 14.8.2021) jsme byli hlavně pod vlivem tlakové výše. Nejvíce srážek spadlo na severovýchodě republiky a to většinou okolo 5-15 mm za týden. Na zbytku republiky byly úhrny menší anebo někde ani nepršelo. Teploty vzduchu postupně rostly. V úterý se dostaly nad letní hranici 25 °C a o víkendu bylo většinou mezi 28-32 °C.
  Podle střednědobého výhledu se předpokládá, že zbytek prázdnin bude teplotně průměrný a srážky budou méně časté. I přesto nečekáme žádný zásadní rozvoj půdního sucha.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 8. srpen 2021

  8. srpen 2021

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (1.8. – 7.8.2021) bylo deštivé počasí. Pršelo každý den. Nejčastěji byly zaznamenány úhrny okolo 30-60 mm za týden. Na východě Moravy spadlo 60-100 mm. V Beskydech byly dokonce úhrny až 150 mm. Teploty vzduchu byly velmi proměnlivé. Nejčastěji byla maxima okolo 20-23 °C. Ve čtvrtek bylo nejchladněji, kdy denní teploty stouply jen k 17 °C.
  Tento týden nás čeká slunečné a suché počasí. I přesto, že bude půdní vlhkost klesat, tak díky předešlému deštivému počasí nebude půdní sucho pozorováno.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 1. srpen 2021

  1. srpen 2021

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (25.7. – 31.7.2021) přes nás přecházelo několik frontálních systémů. Srážky se objevovaly prakticky každý den a většinou byly lokální a intenzivní. Nejvíce pak napršelo v neděli dne 25.7.2021. Nejméně pršelo na severozápadě a západě republiky a to většinou mezi 5-15 mm za týden. Nejvíce naopak v okresech Prachatice, Český Krumlov, Brno-město, Brno-venkov, Blansko a také na mnoha menších lokalitách. Nejvyšší úhrny pak byly okolo 40-80 mm za týden. Maximální teploty vzduchu se často pohybovaly mezi 25-30 °C.
  V dalších 14 dnech nás čeká průměrné letní počasí. Nejvíce by mělo pršet v neděli a je zde zatím nejisté, kde budou nejvyšší úhrny, což může dosti ovlivnit půdní vlhkost na východě republiky, kde je zatím pozorován slabší deficit.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 25. červenec 2021

  25. červenec 2021

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (18.7. – 24.7.2021) bylo po delší době spíše klidnější počasí. Srážky byly lokálního charakteru. Prakticky na celém území Čech nepršelo vůbec. Nejvíce srážek bylo na jižní Moravě (do 20 mm za týden) a v Jeseníkách (do 45 mm za týden). Srážky se pak objevily až v neděli, ale to se projeví až při vyhodnocení v dalším týdnu. Maximální teploty vzduchu nejdříve klesaly a v úterý bylo nejchladněji (okolo 20-22°C), poté se začalo oteplovat díky přílivu teplého vzduchu od jihu. V sobotu pak maxima dosahovala 27-30°C.
  Rozvoj sucha se v dalších 10 dnech nečeká, i když na východě republiky se může v hlubších vrstvách objevovat slabý deficit půdní vlhkosti.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 18. červenec 2021

  18. červenec 2021

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (11.7. – 17.7.2021) jsme byli pod vlivem frontálního rozhraní. Srážky se objevovaly každý den a to hlavně formou intenzivních bouřek. Nejvíce pršelo na severozápadě republiky a to až 130 mm za týden. Dále vyšší úhrny nad 100 mm byly zaznamenány i na Šumavě. V Čechách nejčastěji pak napršelo 20-50 mm a na Moravě 10-30 mm za týden. Díky frontálnímu rozhraní bylo tepleji na Moravě než v Čechách. Nejčastější maximální denní teploty se pohybovaly od 23-27 °C. Výjimkou bylo úterý, kdy maxima se dostávaly často nad 28 °C a také i nad 30° C (hlavně na Moravě a v Polabí).
  V tomto týdnu by mělo být relativně teplé a sušší počasí. Srážky pak čekáme na přelomu týdne. Půdní vlhkost bude vysoká v Čechách, naopak směrem na východ bude dále klesat a na východě se budou objevovat první kategorie sucha. Ty by měly se srážkami později zmizet.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 11. červenec 2021

  11. červenec 2021

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (4.7. – 10.7.2021) jsme byli hlavně pod vlivem frontálního rozhraní, který odděloval teplejší vzduch na východě a chladnější na západě. Celkem často se objevovaly i bouřkové situace, které byly nejsilnější na frontě během čtvrtečního dne. Nejvíce nám pršelo v okolí Orlických hor a Jeseníků. Další oblast s vyššími srážky byl západ republiky (Plzeňsko, Karlovarsko). Úhrny zde byly většinou okolo 50-100 mm za týden. Naopak nejméně srážek spadlo na východě Moravy a to nejčastěji do 10 mm za týden. Nejteplejší dny byly úterý až čtvrtek, ale jen na Moravě. Zde teploty se dostávaly nad 30°C. Naopak v Čechách byly maxima jen na 22-25 °C.
  V dalších 10 dnech nás čeká většinou teplotně nadprůměrné počasí s častými bouřkami. Půdní vlhkost bude vysoká hlavně v Čechách a i na části Moravy. Lze tedy čekat riziko přívalových povodní či vyšších průtoků v tocích během bouřkových situací.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 4. červenec 2021
 • Intenzita sucha - 27. červen 2021

  27. červen 2021

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (20.6. – 26.6.2021) nás doprovázelo větší množstvích silných bouřek, což se projevilo ve velkých lokálních rozdílech v úhrnu srážek. Například v oblasti Jeseníků a na východním okraji Moravy (např. Vsetínsko) byly úhrny slabé a to okolo 10 mm za týden. Naopak na Strakonicku to bylo i okolo 140 mm za týden. Celkově více pršelo v jižní polovině republiky než v severní. Během týdne se nám prakticky skokově ochlazovalo. V neděli a pondělí byla maxima na většině území republiky nad hranicí 30 °C a dosahovaly i 35 °C. V úterý až ve čtvrtek převládalo teplotní rozhraní nad republikou. V Čechách byly maxima do 25 °C, na Moravě i stále okolo 30 °C.
  V dalších 10 dnech bude pokračovat letní počasí. Tedy čekáme většinou maxima teplot okolo klimatického průměru, i když s tendencí k mírně vyšším. Srážky budou hlavně skrz bouřkovou činnost, tedy prostorově velmi rozmanité. Nejvíce by mělo pršet z úterý na středu, kdy mohou být vysoké intenzity srážek. Za 10 dnů bude půda většinou na svých obvyklých hodnotách.

  pokračovat >