Intenzita sucha

Aktuální stav půdní vlhkosti vyjádřený v 7 bodové škále v kontextu vláhových poměrů v daném období mezi léty 1961-2010 v rozlišení 500 m.

 • Intenzita sucha - 21. říjen 2018

  21. říjen 2018

  Shrnutí:
  Díky „babímu létu“ došlo k opětovnému rozšíření sucha na území republiky České republiky. To díky zářijovým srážkám se výrazně zmírnilo, ale opět vyšší teploty vzduchu a také výrazný deficit srážek během minulých týdnů vrátil výskyt sucha na 83 % území a dokonce sníženou zásobu vody v půdě trpí 92 % republiky. Extrémní či výjimečné sucho je na 48 % území republiky, což je podobný stav jaký jsme zažívaly během letních měsíců. Naštěstí podle předpovědi počasí by v následujících dnech měly přijít srážky a rozsah sucha se zmírnit a to především v povrchové vrstvě. Naopak hlubší vrstvy budou reagovat pomaleji.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 14. říjen 2018
 • Intenzita sucha - 7. říjen 2018

  7. říjen 2018

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu se situace opět zhoršila a celkově ubylo vláhy, nicméně s ohledem na celkově nižší potřebu vody nešlo o změny zásadní. Sníženou zásobou vody trpí 8/10 území a plocha extrémního sucha přesáhla 10%. Nepředpokládáme, že by se stav sucha v nejbližším období týdne až měsíce výrazně zlepšoval, spíše naopak, jelikož modely předpokládají spíše nižší srážkové úhrny. Proto i nadále nelze očekávat změnu v případě dopadů sucha v zemědělství a lesnictví zvláště nadále silně zasažené severním území, a to díky délce a intenzitě letošního sucha a výši akumulovaných deficitů.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 30. září 2018

  30. září 2018

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu se situace citelně zlepšila, byť území ČR zůstává rozděleno na relativně dobře vláhou nasycený jihovýchod Moravy a velmi suchý sever Čech. Sníženou zásobou vody trpí sice stále 70 % území, ale plocha extrémního sucha od minulého týdne klesla z 20 % na cca 8 %. Nepředpokládáme, že by se stav sucha v nejbližším období týdne až měsíce výrazně zlepšoval, spíše naopak, jelikož modely předpokládají spíše nižší srážkové úhrny. Proto i nadále nelze očekávat změnu v případě dopadů sucha v zemědělství a lesnictví zvláště nadále silně zasažené severním území, a to díky délce a intenzitě letošního sucha a výši akumulovaných deficitů.

  V uplynulém týdnu (23. 9. 2018 - 29. 9. 2018) bylo počasí dynamičtější. Počátkem týdne hrála dominantní roli mohutná tlaková níže, kterou naopak vystřídala tlaková výše. Srážky byly převážně minulou neděli (23. 9. 2018) a ty ovlivnily i celkový týdenní úhrn. Více srážek spadlo v severní polovině republiky a to mezi 10-20 mm/týden. Naopak na jihu bylo srážek málo, často jen do 5 mm/týden. Díky průběhu počasí je relativně dobrá situace, pokud jde o nasycení půdy na jihu a východě území a to dosti podstatně. Naopak ve středu a zvláště na severozápadě však nadále zůstává výrazný. Nejvýraznější je deficit půdní vláhy v Libereckém a Královéhradeckém kraji a v menší míře pak kraji Pardubickém a Středočeském. Předchozí nedostatek vláhy se podle monitoringu ČHMÚ nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody, byť se v případě průtoků mírně zlepšila. Rozložení oblastí s hydrologickým suchem dobře koresponduje s oblastmi výskytu dlouhodobějších deficitů půdní vlhkosti. Na většině území je hladina mělkých podzemních vod pod obvyklými hodnotami a dosahuje silně až mimořádně silně podnormálního stavu. Nejhorší je situace v severních a zvláště východních Čechách, což kopíruje námi vymezené oblasti s dlouhodobým výskytem sucha, naopak v místech výrazných srážek se situace ve vodních tocích zlepšila. V kontextu střední Evropy pokračuje epizoda, jejíž součástí je i sucho v ČR, které zasahuje Německo, Belgii a Nizozemí a Dánsko, i když v posledně třech jmenovaných zemích se situace výrazně zlepšila. V těchto zemích pozorujeme výrazné deficity i zásadně horší kondici vegetace než je obvyklé a následně jsou hlášeny nejen dopady sucha očekáván nižší výnos.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 23. září 2018

  23. září 2018

  Shrnutí: 
  V tomto týdnu se rozsah sucha druhý týden po sobě mírně zvýšil a území ČR se rozdělilo na relativně dobře vláhou nasycený jiho-východ a extrémně suchý severozápad. Sníženou zásobou vody trpí již 3/4 území a plocha extrémního sucha od minulého týdne mírně vzrostla na téměř 20 %. Nepředpokládáme, že by se stav sucha v nejbližším období týdne až měsíce výrazně zlepšoval, spíše naopak, jelikož modely předpokládají spíše nižší srážkové úhrny. Proto nelze očekávat změnu v případě dopadů sucha v zemědělství a lesnictví zvláště nadále silně zasažené severozápadní polovině území, a to díky délce a intenzitě letošního sucha a výši akumulovaných deficitů.


  V uplynulém týdnu (16. 9. 2018 – 22. 9. 2018) jsme si ještě užívali posledních „letních“ dní, než definitivní nástup podzimu přinesla studená fronta přecházející z pátka na sobotu. Po většinu týdne bylo bez srážek. Jediný významný déšť byl v pátek a ten určil i ráz týdenních úhrnů srážek. Těch bylo nejvíce na východě Moravy a na západě Čech. V obou oblastech spadlo nejčastěji mezi 10-20 mm/týden na zbytku území však jen okolo 5 mm/týden. Teploty vzduchu byly vysoké, zpočátku atakovaly hranici 30 °C a v druhé polovině týdne ji dokonce překonávaly a to hlavně na severozápadě Čech. Díky průběhu počasí je relativně dobrá situace, pokud jde o nasycení půdy na jihu a východě území a to dosti podstatně. Naopak ve středu a zvláště na severozápadě však nadále zůstává výrazný. Nejvýraznější je deficit půdní vláhy v Libereckém a Královéhradeckém kraji a v menší míře pak kraji Pardubickém a Středočeském. Na 2/5 území přesahuje deficit 40 mm a na 13 % plochy pak 60 mm, tedy o něco více než před týdnem. Předchozí nedostatek vláhy se podle monitoringu ČHMÚ nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody, byť se v případě průtoků mírně zlepšila. Rozložení oblastí s hydrologickým suchem dobře koresponduje s oblastmi výskytu dlouhodobějších deficitů půdní vlhkosti. Na většině území je hladina mělkých podzemních vod pod obvyklými hodnotami a dosahuje silně až mimořádně silně podnormálního stavu. Nejhorší je situace v severních a zvláště východních Čechách, což kopíruje námi vymezené oblasti s dlouhodobým výskytem sucha, naopak v místech výrazných srážek se situace ve vodních tocích zlepšila. V kontextu střední Evropy je nezbytné vnímat to, že české sucho je součástí suché epizody zasahující v širokém rozsahu Německo, Belgii a Nizozemí a Dánsko na severu. V těchto zemích pozorujeme i na našich mapách opravdu výrazné deficity. i zásadně horší kondici vegetace než je obvyklé a následně jsou hlášeny nejen dopady sucha očekáván nižší výnos. Uplynulý týden nepřinesl ve středoevropském prostoru zásadní změnu, a celkově došlo k poklesu zásoby vody v půdě. Se suchem zasažených oblastí zažila Česká republika jako jediná mírné zlepšení nasycení půdy a výrazné zlepšení kondice vegetace zvláště na jihovýchodě.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 16. září 2018

  16. září 2018

  Shrnutí:
  V tomto týdnu se rozsah sucha opět zvětšil byť jen mírně. Sníženou zásobou vody trpí 3/5 území a plocha extrémního sucha od minulého týdne mírně vzrostla na 18 %. Nepředpokládáme, že by se stav sucha v nejbližším období týdne až měsíce výrazně zlepšoval, spíše naopak, jelikož modely předpokládají nadprůměrné teploty vzduchu. Nadále nelze očekávat rychlou změnu v případě dopadů sucha v zemědělství a lesnictví zvláště nadále silně zasažené severní polovině území, a to díky délce a intenzitě letošního sucha a výši akumulovaných deficitů.


  V uplynulém týdnu (9. 9. – 15. 9. 2018) bylo území republiky většinou pod vlivem tlakové výše. To se změnilo ve čtvrtek, kdy od západu začala přecházet studená fronta a přinesla sebou i déšť, který pokračoval i během pátečního dne. Nejvíce pršelo v pásu od jižních Čech přes Vysočinu po Jeseníky. Nejčastěji spadlo od 10-20 mm/týden, ale byly zde oblasti i se srážkami nad 30 mm/týden. Na zbytku republiky, tedy velká část Čech a východní okraj Moravy, byl na srážky chudý a zde byly zaznamenány úhrny nejčastěji do 5 mm/týden. Vláhový deficit v půdě se výrazně snížil na jihu a východě území a to dosti podstatně. Naopak ve středu a zvláště na severu však nadále zůstává výrazný. Nejvýraznější je deficit půdní vláhy v Libereckém a Hradeckém kraji. Na 33 % území přesahuje deficit 40 mm a na 1/10 plochy pak 60 mm, tedy o něco více než před týdnem. Předchozí nedostatek vláhy se podle monitoringu ČHMÚ nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody a také průtocích a rozložení oblastí s hydrologickým suchem dobře koresponduje s oblastmi výskytu dlouhodobějších deficitů půdní vlhkosti. Přetrvávají nesezónně nízké průtoky v řadě profilů. Na většině území je hladina mělkých podzemních vod pod obvyklými hodnotami a dosahuje silně až mimořádně silně podnormálního stavu. Nejhorší je situace v severních a východních Čechách, což kopíruje námi vymezené oblasti s dlouhodobým výskytem sucha, naopak v místech výrazných srážek se situace ve vodních tocích zlepšila. V kontextu střední Evropy souvisí České sucho se suchou epizodou probíhajícím v širokém území na západě zahrnující Německo, Belgii a Nizozemí a Dánsko na severu. V těchto zemích pozorujeme i na našich mapách opravdu výrazné deficity i zásadně horší kondici vegetace než je obvyklé a následně jsou hlášeny nejen dopady sucha očekáván nižší výnos.Uplynulý týden nepřinesl zásadní změnu, byť ke zlepšení nasycení půdy došlo opět v Belgii a Nizozemí, se suchem zasažených oblastí zažila Česká republika i Německo spíše mírné zhoršení situace

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 9. září 2018

  9. září 2018

  Shrnutí:
  V tomto týdnu se nám zmírnil rozsah sucha a to hlavně v oblastech, kde byly jeho projevy mírnější. Sníženou kapacitou vody trpí 58 % území republiky. Plocha extrémního sucha se ale od minulého týdne nezmenšila (17 %). Nepředpokládáme, že by se stav sucha v nejbližším období týdne až měsíce výrazně zlepšoval, spíše naopak, jelikož modely předpokládají nadprůměrné teploty vzduchu. Podle současného výhledu nelze očekávat rychlou změnu v případě dopadů sucha v zemědělství a lesnictví, a to díky délce a intenzitě letošního sucha a výši akumulovaných deficitů.

  V uplynulém týdnu (2. 9. – 8. 9. 2018) jsme byli zpočátku stále pod vlivem vyplňující se tlakové níže. Poté se v počasí začal projevovat vliv tlakové výše. To se projevilo také v rozložení srážek. Těch bylo nejvíce v neděli až úterý. Většina srážek spadla v jižní polovině republiky, kde byly úhrny většinou od 25-50 mm/týden, což odpovídá přesně naší týdenní předpovědi. Na severním okraji republiky nepršelo vůbec nebo jen pár milimetrů a směrem na jih srážek přibývalo. Maximální teploty během týdne byly nejčastěji od 22-26 °C a nebyl tam zásadní mezidenní rozdíl. Vláhový deficit v půdě se tedy na jihu území snížil a to dosti podstatně, ve středu a na severu však nadále zůstává výrazný. Nejvýraznější je deficit půdní vláhy severně od pomyslné linie spojující Prahu a Brno zvláště v severních Čechách. Na 31 % území přesahuje deficit 40 mm a na 9 % plochy pak 60 mm, tedy v zásadě stejně jako před týdnem. Předchozí nedostatek vláhy se podle monitoringu ČHMÚ nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody a také průtocích a rozložení oblastí s hydrologickým suchem dobře koresponduje s oblastmi výskytu dlouhodobějších deficitů půdní vlhkosti. Přetrvávají nesezónně nízké průtoky v řadě profilů. Na většině území je hladina mělkých podzemních vod pod obvyklými hodnotami a dosahuje silně až mimořádně silně podnormálního stavu. Nejhorší je situace v severních a východních Čechách, což kopíruje námi vymezené oblasti s dlouhodobým výskytem sucha, naopak v místech výrazných srážek se situace ve vodních tocích zlepšila. V kontextu střední Evropy souvisí České sucho se suchou epizodou probíhajícím v širokém území na západě zahrnující Německo, Belgii a Nizozemí a Dánsko na severu. V těchto zemích pozorujeme i na našich mapách opravdu výrazné deficity i zásadně horší kondici vegetace než je obvyklé. Zde prozatím uplynulý týden nepřinesl zásadní změnu, byť ke zlepšení nasycení půdy došlo zejména v Belgii a Nizozemí a části Německa, se suchem zasažených oblastí však největší zlepšení zažila Česká republika.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 2. září 2018

  2. září 2018

  Shrnutí:
  Díky zvlněné studené frontě se v od pátku vyskytl trvalejší a vydatnější déšť. Nejvíce srážek spadlo v sobotu a to převážně nad Moravou. Jedná se o zásadní zlepšení, ačkoliv sucho kategorií S4 a S5 zasahuje nadále 15% území a podíl ploch s deficitem půdní vláhy nejméně 60 mm je 9% ČR. Kondice vegetace se však i tak zhoršila a s ní i prognóza výnosů doposud nesklizených plodin. Podle současného výhledu nelze očekávat rychlou změnu v případě dopadů sucha v zemědělství a lesnictví, a to díky délce a intenzitě letošního sucha a výši akumulovaných deficitů.

  V uplynulém týdnu (26. 8. – 1. 9. 2018) se charakter počasí konečně změnil a ke konci týdne se díky zvlněné studené frontě vyskytl trvalejší a vydatnější déšť. Nejvíce srážek spadlo v sobotu a to převážně nad Moravou. Srážkově bohatší byl také pátek a neděle. Celkově byly srážky zaznamenány na celém území republiky. Na Moravě byly úhrny nejčastěji mezi 30-70 mm/týden. Nad Čechami pršelo o něco méně a to většinou okolo 15 - 20 mm/týden. Pouze v Jižních Čechách přesahovaly úhrny 40 mm/týden. Vláhový deficit v půdě díky kombinaci nižších teplot a vydatných srážek zlepšil dosti podstatně. Nejvýraznější je deficit půdní vláhy severně od pomyslné linie spojující Prahu a Brno zvláště v severních Čechách. Na 33 % území přesahuje deficit 40 mm (oproti 58 % před týdnem) a na 9 % plochy pak 60 mm. Předchozí nedostatek vláhy se podle monitoringu ČHMÚ nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody a také průtocích a rozložení oblastí s hydrologickým suchem dobře koresponduje s oblastmi výskytu dlouhodobějších deficitů půdní vlhkosti. Přetrvávají nesezónně nízké průtoky v řadě profilů. Na většině území je hladina mělkých podzemních vod pod obvyklými hodnotami a dosahuje silně až mimořádně silně podnormálního stavu. Nejhorší je situace v severních a východních Čechách, což kopíruje námi vymezené oblasti s dlouhodobým výskytem sucha, naopak v místech výrazných srážek se situace ve vodních tocích zlepšila. V kontextu střední Evropy souvisí české sucho se suchou epizodou probíhajícím v širokém území na západě zahrnující Německo, Belgii a Nizozemí a Dánsko na severu. V těchto zemích pozorujeme i na našich mapách opravdu výrazné deficity i zásadně horší kondici vegetace než je obvyklé. Zde prozatím uplynulý týden nepřinesl zásadní změnu, byť ke zlepšení nasycení půdy došlo zejména v Belgii a Nizozemí.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 26. srpen 2018

  26. srpen 2018

  Shrnutí:
  Příchod studené fronty a s ní spojený pokles teplot a v některých oblastech i déšť sucho zmírnil. Bohužel zlepšení není zásadní a sucho kategorií S4 a S5 zasahuje nadále více než polovinu území území a podíl ploch s deficitem půdní vláhy nejméně 60 mm klesl jen o 4 % na 17 % území ČR. Kondice vegetace se dále zhoršila a s ní i prognóza výnosů doposud nesklizených plodin. Podle současného výhledu počasí nelze očekávat v brzké době výraznou změnu situace k lepšímu.

  V uplynulém týdnu (19. 8. – 25. 8. 2018) převládalo tropické počasí, které bylo ukončeno páteční studenou frontou, která se nad republikou vlnila i během víkendu. Ta přinesla po delší době významnější srážky, které ale zase opět byly intenzivnější jen lokálně. Celkově nejvíce srážek spadlo během pátečního dne. Zde byly lokální úhrny i nad 15 mm/den. Celkové týdenní úhrny jsou značně prostorově nevyrovnané. Jsou dokonce místa, kde nepršelo vůbec a poté lokality, kde se na frontě objevila intenzivní bouřka i s úhrny přes 40 mm/týden. Nejvíce napršelo ve Slezsku a poté v severozápadních Čechách (oba výběžky). Častější bouřky byly také na jihu Čech. Vláhový deficit v půdě díky této kombinaci zlepšil jen málo. Nejvýraznější je nadále deficit půdní vláhy severně od pomyslné linie spojující Prahu a Brno, ale postihuje i zbytek území. Na 58 % území přesahuje deficit 40 mm (oproti 65 % před týdnem) a na 17 % plochy pak 60 mm. Předchozí nedostatek vláhy se podle monitoringu ČHMÚ nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody a také průtocích a rozložení oblastí s hydrologickým suchem dobře koresponduje s oblastmi výskytu dlouhodobějších deficitů půdní vlhkosti. Přetrvávají nesezónně nízké průtoky ve většině profilů a na většině území je hladina mělkých podzemních vod pod obvyklými hodnotami a dosahuje silně až mimořádně silně podnormálního stavu. Nejhorší je situace v severních a východních Čechách a na Českomoravské vrchovině, což kopíruje námi vymezené oblasti s dlouhodobým výskytem sucha. V kontextu střední Evropy souvisí České sucho se suchou epizodou probíhajícím v širokém území na západě zahrnující Německo, Belgii a Nizozemí a Dánsko na severu. V těchto zemích pozorujeme i na našich mapách opravdu výrazné deficity i zásadně horší kondici vegetace než je obvyklé. Ani zde uplynulý týden nepřinesl zásadní změnu, byť ke zlepšení nasycení půdy došlo zejména v Belgii a Nizozemí.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 19. srpen 2018

  19. srpen 2018

  Shrnutí:
  Parametry sucha překonaly v tomto týdnu letošní maxima. Rozsah sucha kategorií S4 a S5 zasahuje 3/5 území a podíl ploch s deficitem půdní vláhy nejméně 60 mm oproti obvyklému stavu činí 21 % území ČR. Tato situace přispěla k výraznému zhoršení kondice vegetace a také nižších výnosech, které hlásí prakticky všichni z více než 200 zpravodajů z 64 okresů. Podle současného výhledu bude měsíc teplejší než obvykle se spíše slabším srážkami. Výraznou změnu situace tedy nečekáme.

  V uplynulém týdnu (12.8. – 18. 8. 2018) se nám charakter počasí nezměnil. Stále pokračovalo velmi teplé počasí s malým množstvím srážek. Ty byly vázány hlavně na pondělní studenou frontu a to ještě pršelo jen v úzkém pásu od Jindřichova Hradce po Trutnov. Zde byly úhrny mezi 10-20 mm/týden. Na zbytku republiky prakticky nepršelo. Na Moravě jsou zaznamenány úhrny jen do 1 mm a ve zbytku Čech okolo 1-4 mm/týden. V pondělí před frontou vrcholil příliv teplého vzduchu a maxima šplhala až k 35 °C. Za frontou se na chvíli lehce ochladilo na 26-30 °C, ale od čtvrtka začaly teploty zase růst nad hranici 30 °C. Vláhový deficit v půdě díky této kombinaci výrazně zhoršil. Nejvýraznější je nadále deficit půdní vláhy severně od pomyslné linie spojující Prahu a Brno, ale postihuje i zbytek území. Na 2/3 území přesahuje deficit 40 mm a na 21 % plochy pak 60 mm. Předchozí nedostatek vláhy se podle monitoringu ČHMÚ již několik měsíců podepisuje na výši hladin podzemní vody a také průtocích a rozložení oblastí s hydrologickým suchem dobře koresponduje s oblastmi výskytu dlouhodobějších deficitů půdní vlhkosti. Jádro nedostatku vláhy je na východ od osy řeky Vltavy s nejhorším stavem v oblast východních a severních Čech a na Českomoravské vysočině, ale také v oblasti povodí řek Moravy a v západních Čechách. Přetrvávají nesezónně nízké průtoky ve většině profilů a na většině území je hladina mělkých podzemních vod pod obvyklými hodnotami a dosahuje silně až mimořádně silně podnormálního stavu. Nejhorší je situace v severních a východních Čechách a na Českomoravské vrchovině, což kopíruje námi vymezené oblasti s dlouhodobým výskytem sucha. V kontextu střední Evropy souvisí České sucho se suchou epizodou probíhajícím v širokém území na západě zahrnující Německo, Belgii a Nizozemí a Dánsko na severu. V těchto zemích pozorujeme i na našich mapách opravdu výrazné deficity i zásadně horší kondici vegetace než je obvyklé

  pokračovat >