Intenzita sucha

Aktuální stav půdní vlhkosti vyjádřený v 7 bodové škále v kontextu vláhových poměrů v daném období mezi léty 1961-2010 v rozlišení 500 m.

 • Intenzita sucha - 19. listopad 2017

  19. listopad 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha: minulý týden od 12. 11. do 19. 11.2017 přinesl významné srážky a to zejména během neděle 12. 11. na celém území České republiky, další srážkové dny byly zaznamenány během víkendu 18. a 19. 11. Díky příznivému průběhu počasí pozorujeme ustupující sucho. Epizoda sucha v porovnání s letními měsíci prakticky vymizela a projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém a Jihočeském. Celkový vláhový deficit v půdě je oproti minulému týdnu v zásadě neměnný a přetrvává výrazněji také jen lokálně ve výše jmenovaných krajích. Předchozí nedostatek vláhy se však negativně podepisuje na výšce hladin podzemní vody, která zůstává podnormální v oblasti dolního toku Moravy a Dyje. Situace v povrchových vodách je lepší než normál na většině toků nicméně v povodí Dyje nadále přetrvávají podnormální stavy. V následujících dnech očekáváme prakticky vymizení horší než obvyklé zásoby vláhy.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 12. listopad 2017

  12. listopad 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha: Minulý týden od 5.11. do 12.11.2017 přinesl zvláště na jihu, jihozápadě a v Krkonoších četné přeháňky a území relativně vydatné srážky ale například v oblasti jižní Moravy byly srážky o poznání chudší. Díky příznivému průběhu počasí pozorujeme ustupující sucho jen na relativně malé části území na jihu Čech a v hlubší vrstvě zůstává suchem postižena nyní již jen lokálně . Epizoda sucha oproti letním měsícům prakticky vymizela a projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém a Jihočeském. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu v snížil a přetrvává výrazněji také jen lokálně ve výše jmenovaných krajích. Předchozí nedostatek vláhy se však negativně podepisuje na výši hladin podzemní vody, který zůstává podnormální v oblasti dolní toku Moravy a Dyje. Situace v povrchových je lepší než normál na většině toků nicméně v povodí Dyje nadále přetrvávají podnormální stavy. V následujících dnech očekáváme prakticky vymizení horší než obvyklé zásoby vláhy.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 8. listopad 2017
 • Intenzita sucha - 5. listopad 2017

  5. listopad 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha: minulý týden od 29.10. do 5.11.2017 přinesl zvláště na západě území relativně vydatné srážky ale například v oblasti jižní Moravy byly srážky o poznání chudší. Díky příznivému průběhu počasí pozorujeme ustupující sucho jen na relativně malé části území na jihu Čech a v hlubší vrstvě zůstává suchem postižena nyní již jen lokálně jižní a střední Morava a území na jihozápadě Čech, kde přetrvává i nejvyšší deficit vláhy. Epizoda sucha oproti letním měsícům prakticky vymizela a projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém a také Jihočeském a Plzeňském ale ve všech případech jen lokálně. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu v snížil a přetrvává výrazněji pouze lokálně v kraji Středočeském a ve větší míře pak v kraji Plzeňském, Jihočeském, Jihomoravském a na západě Vysočiny. Dlouhodobý nedostatek vláhy se však negativně podepisuje na výši hladin podzemní vody, který zůstává podnormální v oblasti dolní toku Moravy a Dyje. Situace v povrchových je lepší než normál na většině toků nicméně zvláště na jižní Moravě a lokálně v jižních Čechách přetrvávají podnormální stavy. V následujících dnech očekáváme doznívání sucha při jižní hranici ČR.

   

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 29. říjen 2017

  29. říjen 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha: Minulý týden od 22.10. do 29.10.2017 přinesl zvláště ve vyšších polohách poměrně velké úhrny srážek (i přes 50 mm) ale například v oblasti jižní Moravy se jednalo o méně než 8 mm. Díky příznivému průběhu počasí pozorujeme sucho jen na relativně malé části území na jihu Čech a v hlubší vrstvě zůstává suchem postižena nyní již jen lokálně jižní a střední Morava a území na jihozápadě Čech, kde přetrvává i nejvyšší deficit vláhy. Epizoda sucha oproti letním měsícům prakticky vymizela a projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém a také Jihočeském a Plzeňském. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu v zásadě nezměnil a přetrvává výrazněji pouze lokálně v kraji Středočeském a ve větší míře pak v kraji Plzeňském, Jihočeském, Jihomoravském a na západě Vysočiny. Dlouhodobý nedostatek vláhy se však negativně podepisuje na výši hladin podzemní vody zvláště v oblastech a koresponduje s již popsaným regionálním rozložením doznívající epizody sucha. Stav vody v mělkých vrtech zůstává podnormální zvláště v oblasti dolní toku Moravy a Dyje. Situace v povrchových je lepší než normál na většině toků nicméně zvláště na jižní Moravě a lokálně v jižních Čechách přetrvávají podnormální stavy. V následujících dnech očekáváme doznívání sucha při jižní hranici ČR.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 22. říjen 2017

  22. říjen 2017

   Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha: Minulý týden od 15.10. do 22.10.2017 přinesl sice relativně méně srážek, ale současně s koncem vegetačního období se výrazně zpomalil úbytek vody v půdě. V povrchové vrstvě pozorujeme sucho jen na relativně malé části území na jihu Čech a v hlubší vrstvě zůstává suchem postižena nyní již jen lokálně jižní a střední Morava a území na jihozápadě Čech, kde přetrvává i nejvyšší deficit vláhy. Dlouhodobý výskyt sucha v letošním roce se nadále projevuje negativně na kondici vegetace zejména v případě jižní a střední Moravy, i když signál je s končící vegetační sezónou již poměrně málo zřetelný. Byť epizoda sucha oproti letním měsícům výrazně ustoupila, projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu v zásadě nezměnil a přetrvává výrazněji pouze lokálně v kraji Středočeském a ve větší míře pak v kraji Plzeňském, Jihočeském a na západě Vysočiny. Dlouhodobý nedostatek vláhy se však negativně podepisuje na výši hladin podzemní vody a průtoky vodních toků, jak vyplývá ze sledování kolegů z ČHMÚ zvláště pak v jižní polovině území. Stav vody v mělkých vrtech zůstává podnormální zvláště v oblasti dolní toku Moravy. V následujících dnech očekáváme doznívání sucha jen v oblasti jižních Čech.

   

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 15. říjen 2017

  15. říjen 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  Minulý týden od 8.10. do 14.10.2017 přinesl teplejší a relativně sušší ráz počasí na většině území ČR. V povrchové vrstvě pozorujeme sucho jen na relativně malé části území na jihu Čech a v hlubší vrstvě zůstává suchem postižena nyní již jen jižní a střední Morava a území na jihozápadě Čech, kde přetrvává i nejvyšší deficit vláhy. Dlouhodobý výskyt sucha v letošním roce se nadále projevuje negativně na kondici vegetace zejména v případě jižní a východní Moravy, i když signál je s končící vegetační sezónou méně zřetelný. Byť epizoda sucha oproti letním měsícům výrazně ustoupila, projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu v zásadě nezměnil a přetrvává výrazněji pouze v krajích Středočeském, Plzeňském, Jihočeském a na západě Vysočiny. Dlouhodobý nedostatek vláhy se však negativně podepisuje na výši hladin podzemní vody a průtoky vodních toků, jak vyplývá ze sledování kolegů z ČHMÚ, i když srážky posledních dní situaci zlepšily na severní polovině území. Nicméně stav vody v mělkých vrtech zůstává podnormální zvláště v povodí Dyje a také na horní Vltavě. V následujících dnech očekáváme doznívání sucha jen v oblasti jižních Čech. V hlubší vrstvě bude sucho přetrvávat i v některých regionech jižní a střední Moravy.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 8. říjen 2017

  8. říjen 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  Minulý týden od 1.10. do 7.10.2017 přinesl relativně chladné a deštivé počasí na většině území ČR. V povrchové vrstvě pozorujeme doznívající sucho již jen na relativně malé části území na jihu Čech a v hlubší vrstvě zůstává suchem postižena nyní již jen jižní a střední Morava a území na jihozápadě Čech, kde přetrvává i nejvyšší deficit vláhy. Dlouhodobý výskyt sucha v letošním roce se nadále projevuje negativně na kondici vegetace zejména v případě jižní a východní Moravy, i když i zde se situace normalizuje. Byť epizoda sucha oproti letním měsícům výrazně ustoupila, projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu zmenšil a přetrvává výrazněji pouze v krajích Středočeském, Plzeňském, Jihočeském a na západě Vysočiny. Dlouhodobý nedostatek vláhy se však negativně podepisuje na výši hladin podzemní vody a průtoky vodních toků, jak vyplývá ze sledování kolegů z ČHMÚ, i když srážky posledních dní situaci zlepšily na severní polovině území. Nicméně stav vody v mělkých vrtech zůstává silně podnormální zvláště v povodí Dyje a také na horní Vltavě. V následujících dnech očekáváme doznívání sucha jen v oblasti jižních Čech. V hlubší vrstvě bude sucho přetrvávat v jižní polovině Moravy.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 1. říjen 2017

  1. říjen 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  Minulý týden od 24.9. do 1.10.2017 přinesl poměrně teplé a jasné počasí se srážkami pouze na severu ČR. V povrchové vrstvě pozorujeme sucho na relativně malé části území a suchem v hlubší vrstvě zůstává postižena nyní již jen jižní a střední Morava a výrazně méně pak území na jihozápadě Čech, kde přetrvává deficit vláhy. Dlouhodobý výskyt sucha v letošním roce se nadále projevuje negativně na kondici vegetace zejména v případě jižní a východní Moravy. Byť epizoda sucha oproti letním měsícům výrazně ustoupila, projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém. Celkový vláhový deficit v půdě oproti minulému týdnu výrazně nezměnil, a přetrvává výrazněji pouze v krajích Středočeském, Plzeňském, Jihočeském a na západě Vysočiny. Chod půdní vlhkosti nadále negativně ovlivňuje i výši hladin podzemní vody a průtoky vodních toků, jak vyplývá ze sledování kolegů z ČHMÚ, i když intenzivní srážky posledních dní výrazně zlepšily situaci v tocích ve Slezsku i na Moravě. Nicméně stav vody v mělkých vrtech zůstává silně podnormální zvláště v povodí Dyje a také na horní Vltavě. V následujících dnech očekáváme přetrvání sucha jen v oblasti Čech jižně od Prahy. Sucho bude pravděpodobně přetrvávat v hlubší vrstvě i v jižní polovině Moravy.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 24. září 2017

  24. září 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

  Minulý týden od 17.9. do 24.9.2017 přinesl dostatek až nadbytek srážek zvláště ve Slezsku a na Moravě výrazně došlo k zásadním zvýšení nasycení půdy. V povrchové vrstvě tedy sucho prakticky nepozorujeme a suchem v hlubší vrstvě zůstává postižena nyní již jen jižní a střední Morava a výrazně méně pak území na jihozápadě Čech, kde ještě přetrvávají stopy výrazného deficitu vláhy. Dlouhodobý výskyt sucha v letošním roce se nadále projevuje negativně na kondici vegetace zejména v případě jižní Moravy. Byť epizoda sucha oproti letním měsícům výrazně ustoupila, projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém. Celkový vláhový deficit v půdě oproti minulému týdnu zásadně snížil, a přetrvává výrazněji pouze v krajích Středočeském, Plzeňském, Jihočeském a na západě Vysočiny. Chod půdní vlhkosti nadále negativně ovlivňuje i výši hladin podzemní vody a průtoky vodních toků, jak vyplývá ze sledování kolegů z ČHMÚ, i když intenzivní srážky posledních dní výrazně zlepšily situaci v tocích ve Slezsku i na Moravě. Nicméně stav vody v mělkých vrtech zůstává silně podnormální. V následujících dnech očekáváme mírné prohloubení sucha jen v oblasti Čech jižně od Prahy. Sucho bude pravděpodobně přetrvávat v hlubší vrstvě i v jižní polovině Moravy.

  pokračovat >