Intenzita sucha

Aktuální stav půdní vlhkosti vyjádřený v 7 bodové škále v kontextu vláhových poměrů v daném období mezi léty 1961-2010 v rozlišení 500 m.

 • Intenzita sucha - 1. srpen 2021

  1. srpen 2021

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (25.7. – 31.7.2021) přes nás přecházelo několik frontálních systémů. Srážky se objevovaly prakticky každý den a většinou byly lokální a intenzivní. Nejvíce pak napršelo v neděli dne 25.7.2021. Nejméně pršelo na severozápadě a západě republiky a to většinou mezi 5-15 mm za týden. Nejvíce naopak v okresech Prachatice, Český Krumlov, Brno-město, Brno-venkov, Blansko a také na mnoha menších lokalitách. Nejvyšší úhrny pak byly okolo 40-80 mm za týden. Maximální teploty vzduchu se často pohybovaly mezi 25-30 °C.
  V dalších 14 dnech nás čeká průměrné letní počasí. Nejvíce by mělo pršet v neděli a je zde zatím nejisté, kde budou nejvyšší úhrny, což může dosti ovlivnit půdní vlhkost na východě republiky, kde je zatím pozorován slabší deficit.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 25. červenec 2021

  25. červenec 2021

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (18.7. – 24.7.2021) bylo po delší době spíše klidnější počasí. Srážky byly lokálního charakteru. Prakticky na celém území Čech nepršelo vůbec. Nejvíce srážek bylo na jižní Moravě (do 20 mm za týden) a v Jeseníkách (do 45 mm za týden). Srážky se pak objevily až v neděli, ale to se projeví až při vyhodnocení v dalším týdnu. Maximální teploty vzduchu nejdříve klesaly a v úterý bylo nejchladněji (okolo 20-22°C), poté se začalo oteplovat díky přílivu teplého vzduchu od jihu. V sobotu pak maxima dosahovala 27-30°C.
  Rozvoj sucha se v dalších 10 dnech nečeká, i když na východě republiky se může v hlubších vrstvách objevovat slabý deficit půdní vlhkosti.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 18. červenec 2021

  18. červenec 2021

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (11.7. – 17.7.2021) jsme byli pod vlivem frontálního rozhraní. Srážky se objevovaly každý den a to hlavně formou intenzivních bouřek. Nejvíce pršelo na severozápadě republiky a to až 130 mm za týden. Dále vyšší úhrny nad 100 mm byly zaznamenány i na Šumavě. V Čechách nejčastěji pak napršelo 20-50 mm a na Moravě 10-30 mm za týden. Díky frontálnímu rozhraní bylo tepleji na Moravě než v Čechách. Nejčastější maximální denní teploty se pohybovaly od 23-27 °C. Výjimkou bylo úterý, kdy maxima se dostávaly často nad 28 °C a také i nad 30° C (hlavně na Moravě a v Polabí).
  V tomto týdnu by mělo být relativně teplé a sušší počasí. Srážky pak čekáme na přelomu týdne. Půdní vlhkost bude vysoká v Čechách, naopak směrem na východ bude dále klesat a na východě se budou objevovat první kategorie sucha. Ty by měly se srážkami později zmizet.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 11. červenec 2021

  11. červenec 2021

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (4.7. – 10.7.2021) jsme byli hlavně pod vlivem frontálního rozhraní, který odděloval teplejší vzduch na východě a chladnější na západě. Celkem často se objevovaly i bouřkové situace, které byly nejsilnější na frontě během čtvrtečního dne. Nejvíce nám pršelo v okolí Orlických hor a Jeseníků. Další oblast s vyššími srážky byl západ republiky (Plzeňsko, Karlovarsko). Úhrny zde byly většinou okolo 50-100 mm za týden. Naopak nejméně srážek spadlo na východě Moravy a to nejčastěji do 10 mm za týden. Nejteplejší dny byly úterý až čtvrtek, ale jen na Moravě. Zde teploty se dostávaly nad 30°C. Naopak v Čechách byly maxima jen na 22-25 °C.
  V dalších 10 dnech nás čeká většinou teplotně nadprůměrné počasí s častými bouřkami. Půdní vlhkost bude vysoká hlavně v Čechách a i na části Moravy. Lze tedy čekat riziko přívalových povodní či vyšších průtoků v tocích během bouřkových situací.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 4. červenec 2021
 • Intenzita sucha - 27. červen 2021

  27. červen 2021

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (20.6. – 26.6.2021) nás doprovázelo větší množstvích silných bouřek, což se projevilo ve velkých lokálních rozdílech v úhrnu srážek. Například v oblasti Jeseníků a na východním okraji Moravy (např. Vsetínsko) byly úhrny slabé a to okolo 10 mm za týden. Naopak na Strakonicku to bylo i okolo 140 mm za týden. Celkově více pršelo v jižní polovině republiky než v severní. Během týdne se nám prakticky skokově ochlazovalo. V neděli a pondělí byla maxima na většině území republiky nad hranicí 30 °C a dosahovaly i 35 °C. V úterý až ve čtvrtek převládalo teplotní rozhraní nad republikou. V Čechách byly maxima do 25 °C, na Moravě i stále okolo 30 °C.
  V dalších 10 dnech bude pokračovat letní počasí. Tedy čekáme většinou maxima teplot okolo klimatického průměru, i když s tendencí k mírně vyšším. Srážky budou hlavně skrz bouřkovou činnost, tedy prostorově velmi rozmanité. Nejvíce by mělo pršet z úterý na středu, kdy mohou být vysoké intenzity srážek. Za 10 dnů bude půda většinou na svých obvyklých hodnotách.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 20. červen 2021

  20. červen 2021

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (14.6. – 19.6.2021) nás ovlivňovala hlavně tlaková výše a příliv horkého a suchého vzduchu od jihu. Srážky nebyly na většině území vůbec zaznamenány, pouze lokálně se objevila silnější bouřka, ale jde jen o pár míst. Během týdne se nám i rapidně oteplovalo. Minulou neděli byla maxima ještě pod hranicí 20 °C a v úterý už první místa překročila 30 °C. Od čtvrtečního dne pak už tropické teploty byly na většině území republiky. Maxima se místy dostávala k 35 °C. Podobné to bylo s minimálními teplotami vzduchu.
  Po horkém a suchém týdnu nás čeká mírné ochlazení a velice častá bouřková činnost. Na lokální předpověď srážek nedoporučujeme se spoléhat a radíme sledovat nejnovější předpověď a informace z meteorologických radarů.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 13. červen 2021

  13. červen 2021

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (6.6. – 13.6.2021) nás ovlivňovalo nevýrazné tlakové pole, které se projevovalo hlavně v častější bouřkové činnosti. To mělo za následek značné prostorové rozdíly v úhrnu srážek. V místech s bouřkou byly zaznamenány intenzivní srážky a o pár kilometrů vedle prakticky nemuselo pršet vůbec. Nejčastěji spadlo do 10 mm deště za 10 dnů. Naopak v místech se silnou bouřkou to bylo od 25 do 60 mm za týden. Nejvyšší úhrny byly hlavně na Šumavě a v Krušných horách. Během týdne byly teploty celkem vyrovnané. Maximální teploty vzduchu se nejčastěji pohybovaly mezi 23-26 °C, v nižších polohách často kolem 28 °C.
  Předpověď slibuje, že i zbytek června bude teplotně nadprůměrný a v tomto týdnu se budou objevovat i teploty nad hranicí 30°C. Srážky budou hlavně díky bouřkám, takže půdní vlhkost bude i dosti prostorově proměnlivá. Obecně se bude vysušovat hlavně povrchová vrstva do 40 cm.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 6. červen 2021

  6. červen 2021

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (30.5. – 5.6.2021) jsme byli hlavně pod vlivem tlakové výše nad Skandinávií, která postupně slábla. V sobotu se objevily nad republikou silné bouřky a to hlavně v Čechách. Srážkové úhrny byly tedy značně rozdílné. Lokálně spadlo i 20-40 mm za týden, ale v místech kde bouřky nebyly, tak nepršelo za celý týden vůbec. V průběhu týdne teplota vzduchu výrazně rostla. Maximální teploty v první polovině týdne byly mezi 15-20 °C. Ke konci týdne pak na většině území se dostala už nad 25 °C.
  Předpověď slibuje spíše teplejší počasí doprovázeno častými bouřkami. Srážkové úhrny budou tedy prostorově značně rozdílné. Půdní sucho se může začít rozvíjet v povrchové vrstvě do 40 cm, naopak hlouběji bude situace i za 10 dnů neměnná. Převládá mezi modely značná nejistota.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 30. květen 2021

  30. květen 2021

  Shrnutí:
  V uplynulém týdnu (23.5. – 29.5.2021) k nám proudil chladný a vlhký vzduch. Srážky byly zaznamenány každý den, nejvíce v pondělí s průchodem studené fronty. Nejvíce srážek spadlo na severu Čech a také na severovýchodě Moravy. Zde byly zaznamenány úhrny okolo 20-30 mm za týden. Naopak na zbytku území napršelo nejčastěji jen do 10 mm. Maximální teploty vzduchu se pohybovaly nejčastěji okolo 15 °C.
  Střednědobé předpovědi se oproti minulému týdnu začaly klonit k postupnému nástupu letních teplot, které by mohly být dokonce slabě nad dlouhodobým průměrem. Do poloviny června se ani příliš nečeká deště, i když zde dochází k častým změnám. Rozvoj půdního sucha se zatím neočekává.

  pokračovat >