Intenzita sucha

Aktuální stav půdní vlhkosti vyjádřený v 7 bodové škále v kontextu vláhových poměrů v daném období mezi léty 1961-2010 v rozlišení 500 m.

 • Intenzita sucha - 21. leden 2018

  21. leden 2018

  Shrnutí: V uplynulém týdnu (14. 1. 2018 – 20. 1. 2018) jsme byli pod vlivem dynamického počasí, které přinášelo většinou zataženou oblohu a i sněhové srážky, které místy způsobily značnou kalamitu. Srážky byly prakticky zaznamenány každý den. Nejvíce srážek za minulý týden spadlo v horských oblastech (Šumava, Krkonoše), v nižších polohách to bylo na Vysočině a v jižních Čechách. Na Šumavě byly srážkové úhrny mezi 50-100 mm za týden. Jinak se většinou pohybovaly od 10-20 mm/týden. Oblast s horším než obvyklým množstvím vláhy zaujímá již jen male území na jihu Čech a Moravy a v Olomouckém kraji. Epizoda sucha vymizela a pozůstatky jsou jednak zmíněné enklávy a dále vláhový deficit v půdě zvláště patrný v kraji Jihočeském, Olomouckém a Jihomoravském. Předchozí nedostatek vláhy se však nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody, která zůstává podnormální v oblasti dolního toku Moravy a Dyje. Situace v povrchových je lepší než normál na většině toků nicméně v povodí Dyje lokálně přetrvávají podnormální stavy. V následujících dnech očekáváme spíše zlepšení stavu.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 14. leden 2018

  14. leden 2018

  Shrnutí: V uplynulém týdnu (7. 1. 2018 – 13. 1. 2018) nás nejvíce ovlivňovala studená fronta vlnící se východně od naší republiky a zároveň mohutná tlaková výše nad Ruskem. To se projevilo v převažující zatažené či oblačné obloze. Během celého týdne byly spíše malé ojedinělé přeháňky, až na středu, kdy přes nás přecházela studená fronta a přinesla na Moravu výrazné srážky a take výrazným sněžením v úerý 16.1. Oblast s horším než obvyklým množstvím vláhy zaujímá relativně male území na jihu Čech a Moravy a v Olomouckém kraji. Epizoda sucha prakticky vymizela a pozůstatky jsou jednak zmíněné enklávy a dále vláhový deficit v půdě zvláště patrný v kraji Jihočeském, Olomouckém a Jihomoravském. Předchozí nedostatek vláhy se však nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody, který zůstává podnormální v oblasti dolní toku Moravy a Dyje. Situace v povrchových je lepší než normál na většině toků nicméně v povodí Dyje lokálně přetrvávají podnormální stavy. V následujících dnech očekáváme spíše zlepšení stavu.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 7. leden 2018

  7. leden 2018

  Shrnutí: V uplynulém týdnu (31. 12. 2017 – 6. 1. 2018) přes republiku přecházely frontální systémy, které vyvrcholily přílivem teplého vzduchu z jihu ke konci týdne. V uplynulém týdnu spadlo nejvíce srážek v neděli na Silvestra a ve středu. Teploty vzduchu byly nadprůměrné. Jako nejteplejší dny se dá počítat Silvestr a na Tři krále.Oblast s horším než obvyklým množstvím vláhy se opět zmenšila a zaujímá relativně male území na jihu Čech a Moravy a v Olomouckém kraji. Epizoda sucha z roku 2017 prakticky vymizela a pozůstatky jsou jednak zmíněné enklávy a dále vláhový deficit v půdě zvláště patrný v kraji Jihočeském, Olomouckém a Jihomoravském. Předchozí nedostatek vláhy se však nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody, která zůstává silně podnormální v oblasti dolního toku Moravy a Dyje. Situace v povrchových je lepší než normál na většině toků nicméně v povodí Dyje nadále přetrvávají podnormální stavy. V následujících dnech očekáváme spíše zlepšení stavu.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 31. prosinec 2017

  31. prosinec 2017

  Shrnutí: V uplynulém týdnu (24.12. – 30.12.2017) k nám většinou proudil teplý vzduch. V druhé polovině týdne bylo počasí dosti dynamické a přecházelo přes naši republiku několik frontálních systémů. Nejvíce srážek bylo ve čtvrtek a v sobotu. Celkově ale nešlo o výrazné úhrny. Oblast s horším než obvyklým množstvím vláhy zaujímá jen enklávy v relativně malé části území na jihu Čech a Moravy a v Olomouckém kraji. Epizoda sucha z roku 2017 prakticky vymizela a pozůstatky jsou jednak zmíněné enklávy a dále vláhový deficit v půdě zvláště patrný v kraji Jihočeském, Olomouckém a Jihomoravském. Předchozí nedostatek vláhy se však nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody, která zůstává podnormální v oblasti dolního toku Moravy a Dyje. Situace v povrchových je lepší než normál na většině toků nicméně v povodí Dyje nadále přetrvávají podnormální stavy. V následujících dnech očekáváme spíše zlepšení stavu.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 24. prosinec 2017
 • Intenzita sucha - 17. prosinec 2017

  17. prosinec 2017

  Shrnutí: Minulý týden od 10. 12. do 17. 12. 2017 přinesl nejvíce srážek v horských oblastech – okolo 40 mm/týden. Většinou se jednalo o srážky sněhového charakteru. V Jihočeském kraji lze oproti minulému týdnu pozorovat rozšíření počínajícího sucha, dále pak lokálně v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu mírně zvýšil, a ve výše uvedených krajích přetrvává výrazněji. Pozorovat ho můžeme i v kraji Plzeňském, severozápadně od Prahy a v oblasti Pardubicka. Předchozí nedostatek vláhy se negativně podepisuje na výši hladin podzemní vody, která zůstává podnormální v oblasti dolního toku Moravy a Dyje. Situace v povrchových je lepší než normál na většině toků, nicméně v povodí Dyje nadále přetrvávají podnormální stavy.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 10. prosinec 2017

  10. prosinec 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha: Minulý týden od 3. 12. do 10. 12. 2017 přinesl nejvíce srážek v horských oblastech – okolo 30 mm/týden. V Čechách byly pak větší úhrny zaznamenány v oblasti Vysočiny, na Moravě spíše lokálně. V Jihočeském kraji lze oproti minulému týdnu pozorovat rozšíření počínajícího sucha, dále pak lokálně v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu mírně zvýšil, a ve výše uvedených krajích přetrvává výrazněji. Pozorovat ho můžeme i v kraji Plzeňském, severozápadně od Prahy a v oblasti Pardubicka. Předchozí nedostatek vláhy se negativně podepisuje na výši hladin podzemní vody, která zůstává podnormální v oblasti dolního toku Moravy a Dyje. Situace v povrchových je lepší než normál na většině toků, nicméně v povodí Dyje nadále přetrvávají podnormální stavy.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 3. prosinec 2017

  3. prosinec 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha: Minulý týden od 26. 11. do 03. 12. 2017 přinesl četné srážky, hlavně na území Moravy. Jednalo se převážně o srážky sněhové. Díky příznivému průběhu počasí pozorujeme ustupující sucho i nadále jen na relativně malé části území na jihu Čech a v hlubší vrstvě zůstává suchem postižena nyní již jen lokálně. Epizoda sucha oproti letním měsícům prakticky vymizela a projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém a Jihočeském. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu snížil a přetrvává výrazněji také jen lokálně ve výše jmenovaných krajích. Předchozí nedostatek vláhy se však negativně podepisuje na výši hladin podzemní vody, která zůstává podnormální v oblasti dolního toku Moravy a Dyje. Situace v povrchových je lepší než normál na většině toků nicméně v povodí Dyje nadále přetrvávají podnormální stavy. V následujících dnech očekáváme prakticky vymizení horší než obvyklé zásoby vláhy.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 26. listopad 2017

  26. listopad 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha: Minulý týden od 19. 11. do 26. 11.2017 přinesl zvláště z počátku četné přeháňky na celém území České republiky, které dále přetrvávaly i v dalších dnech v oblasti Krkonoš a Orlických hor. Na konci týdne se srážky objevily i v západních a severních Čechách. Oblast Moravy byla na srážky o poznání chudší. Díky příznivému průběhu počasí pozorujeme ustupující sucho jen na relativně malé části území na jihu Čech a v hlubší vrstvě zůstává suchem postižena nyní již jen lokálně. Epizoda sucha oproti letním měsícům prakticky vymizela a projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém a Jihočeském. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu snížil a přetrvává výrazněji také jen lokálně ve výše jmenovaných krajích. Předchozí nedostatek vláhy se však negativně podepisuje na výši hladin podzemní vody, která zůstává podnormální v oblasti Dyje. Situace v povrchových vodách je lepší než normál na většině toků nicméně v povodí Dyje nadále přetrvávají podnormální stavy. V následujících dnech očekáváme prakticky vymizení horší než obvyklé zásoby vláhy.

  pokračovat >
 • Intenzita sucha - 19. listopad 2017

  19. listopad 2017

  Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha: minulý týden od 12. 11. do 19. 11.2017 přinesl významné srážky a to zejména během neděle 12. 11. na celém území České republiky, další srážkové dny byly zaznamenány během víkendu 18. a 19. 11. Díky příznivému průběhu počasí pozorujeme ustupující sucho. Epizoda sucha v porovnání s letními měsíci prakticky vymizela a projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém a Jihočeském. Celkový vláhový deficit v půdě je oproti minulému týdnu v zásadě neměnný a přetrvává výrazněji také jen lokálně ve výše jmenovaných krajích. Předchozí nedostatek vláhy se však negativně podepisuje na výšce hladin podzemní vody, která zůstává podnormální v oblasti dolního toku Moravy a Dyje. Situace v povrchových vodách je lepší než normál na většině toků nicméně v povodí Dyje nadále přetrvávají podnormální stavy. V následujících dnech očekáváme prakticky vymizení horší než obvyklé zásoby vláhy.

  pokračovat >