Aktuality

Aktuality

Na tomto místě uveřejňujeme aktuální výstupy v médiích, rozhovory a články, ve kterých je diskutována problematika sucha obecně a nebo je prezentován samotný Integrovaný Systém Sledování Sucha (ISSS). Je možno zde také získat aktuální informace o setkáních a přednáškách, na kterých se podílíme a na kterých je ISSS prezentován.

 • 12. 4. 2018

  Rozhovor v časopisu Selská revue

  Rozhovor k přečtení

  Obsáhlý rozhovor o problematice sucha, vodě, krajině a klimatické změně ve vztahu k českému zemědělství poskytl časopisu Selská revue vydávanému Asociací soukromého zemědělství ČR prof. Zdeněk Žalud. Článek je zakončen návodem jak se stát zpravodajem portálu www.intersucho.cz.

   

 • 10. 4. 2018

  Projekt DriDanube

  Video ke zhlédnutí

  V rámci projektu DriDanube bylo v tomto týdnu vydáno první infromační video. Krátký film shrnuje informace o podstatě a výstupech projektu do nějž je zapojen i tým portálu intersucho.cz. O významu projektu ve videu hovoří vedle zahraničních kolegů i Miroslav Trnka (stopáž od  2:47).

  Pro více informací o projektu DriDanube prosím pokračujte na oficiální stránky projektu zde

  Mezinárodní projekt DriDanube je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

   

 • 5. 4. 2018

  Přednáška - Hospodaření v suchem ohrožených oblastech

   

  Na základě pozvání Regionální agrární komory ve Strakonicích se zde konala široce pojatá prezentace, jejíž hlavním bodem bylo zapojení se do portálu intersucho.cz. Přednášku prof. Zdeňka Žaluda, která byla provedena formou školení směrem k využití informací portálu včetně předpovědi počasí, navštívilo 18 účastníků. Se strakonickými farmáři se těšíme na spolupráci!

 • 23. 3. 2018

  Světový den meteorologie

   

  Záznam pořadu stopáž od 4:25

   

  Nová zpráva Světové meteorologické organizace ukazuje, jak extrémní byl loňský rok. V reportáži Studia 6 vystoupil s komentářem k vývoji klimatu kolega Pavel Zahradníček. Reportáž ke shlédnutí v odkazu výše od 4:25.

 • 23. 3. 2018

  Světový den vody- reportáž ČT

   

  Článek k přečtení

  V článku České televize na webu Věda24 o suchu a vodě v krajině vystoupil kolegy Pavel Zahradníček (první reportáž stopáž od 1:57) s komentářem k výoji rozložení srážek. Članék také přináší  komentář Miroslava Trnky o využívání a fungování portálu intersucho.cz.

 • 16. 3. 2018

  Přednáška - problematika sucha

   

  Problematika sucha byla jedním z hlavních témat na XVIII. ročníku „Manažerského, marketingového a obchodního fóra zemědělců, potravinářů, výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví Jihočeského kraje a Kraje Vysočina“. Přednášku zaměřenou na oba kraje přednesl za tým Intersucha prof. Zdeněk Žalud. Jeho odborně zaměřená prezentace pro cca 250 účastníků fóra doplnila informace SZIF, zástupců pojišťoven a Agrární komory ČR o vývoji sucha, kompenzacích za rok 2017 a jednání o Fondu těžko pojistitelných rizik.

 • 7. 3. 2018

  Přednáška - Počasí a podnebí v kontextu agrometeorologických rizik

   

  7. 3. 2018 (Kravaře u Ostravy) a 8.3.2018 (Miroslav na Znojemsku) proběhly přednášky prof. Ing. Zdeňka Žaluda, Ph.D. s tématikou „Počasí a podnebí v kontextu agrometeorologických rizik“ pro pěstitele cukrové řepy. Představen byl z pohledu vláhové bilance průběh zimy 2017/2018, hodnocení sucha portálem Intersucho, možnosti a benefity jeho využívání. Semináře pořádaly Moravskoslezské cukrovary a.s. Obou seminářů se zúčastnilo kolem 100 pěstitelů cukrové řepy.

 • 2. 3. 2018

  Ruzyňský den výživy a agrotechniky rostlin

   

  21. 2. 2018 byl uspořádán na VÚRV v.v.i. v Praze Ruzyňský den výživy a agrotechniky rostlin. O úvodní prezentaci s názvem „Zhodnocení letošní zimy a co lze očekávat v budoucích letech při předpokládaných změnách klimatu“ byl požádán prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., který při své přednášce využil historické i aktuální údaje z portálů Intersucho.cz a klimatickazmena.cz. Akce se zúčastnilo cca 120 zemědělských odborníků z výzkumu i praxe.

 • 1. 3. 2018

  Vliv sucha na současný zdravotní stav lesů v ČR

  Prezentace ke stažení

  Dne 1.3.2018 vystoupil Petr Hlavinka na odborném semináři "Vliv sucha na současný zdravotní stav lesů v ČR", který byl v Národním zemědělském muzeu pořádán Českou lesnickou společností, z.s. V rámci semináře prezentoval příspěvek s názvem "Trendy vývoje vodní bilance a výskytu epizod sucha na území ČR

 • 27. 2. 2018

  Mráz na území ČR - reportáž České televize

   Záznam komentáře (stopáž 35:00)

  Česká televize připravila reportáž o aktuálních teplotách na území Čech a Moravy. Komentář k aktuálnímu mrazivému počasí měl kolega Pavel Zahradníček. Reportáž sledujte od 35. minuty.