1. december 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Už štvrtý týždeň po sebe je na Slovensku priaznivá situácia. Začínajúce sucho je len lokálne v okolí Žiliny a Čadce, na takmer celom území je to bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je na Záhorí lokálne 50-60 %, na väčšine územia Slovenska je nasýtenie vyššie ako 70 %. Deficit pôdnej vlahy je do -40 mm v okolí Pezinka. V povrchovej vrstve je nadbytok vlahy najmä v južnej časti Slovenska, lokálne je deficit do -20 mm na severozápade.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je len na západe Záhorskej nížiny v intervale 60-70 %, na ostatnom území je nasýtenie vyššie ako 70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je lokálne nasýtenie na Záhorskej a Východoslovenskej nížine v intervale 40-50 %, na Podunajskej nížine je najnižšie nasýtenie 50-60 %. Na väčšine stredného a východného Slovenska je nasýtenie nad 90 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie lokálne na Záhorí v intervale 50-60 %, hodnoty v intervale 60-70 % sú okrem Záhoria, aj na Dolnom Zemplíne. Na väčšine Slovenska je nasýtenie nad 70 %.

Miera intenzity sucha v povrchovej vrstve a v celom profile pôdneho profilu (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je lokálne na severozápade na úrovni začínajúceho sucha. Takmer celé územie Slovenska je bez rizika sucha. Podobná situácia je aj v hlbšej vrstve.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne v okolí Pezinka do -40 mm. Deficit do -20 mm je ojedinele na juhozápadnom a severozápadnom Slovensku. V hlbšej vrstve je deficit do -20 mm najmä na Podunajskej a Východoslovenskej nížine, a na Považí. V povrchovej vrstve je deficit len lokálne do -20 mm na severozápade. Nadbytok vlahy až do +60 mm, lokálne až +80 mm, je na juhu stredného Slovenska, na Spiši a Šariši.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň spadlo najviac zrážok do 25 mm na krajnom východe. Lokálne spadlo najmenej 1-2 mm. Na začiatku týždňa bolo naše územie ešte v teplom vzduchu s najvyššou teplotou 14 °C. Ku koncu týždňa sa ochladilo a v dolinách klesla teplota vzduchu v nedeľu ráno na -11 °C. Týždenný výpar bol najvyšší 3,5 až 4 mm v okolí Bratislavy a Piešťan. V percentách normálu bol výpar od 80 do 120 %.