1. január 2023

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha, začínajúce sucho je len lokálne na Považí. V hlbšej vrstve je výrazné sucho ojedinele na juhu Podunajskej nížiny. Relatívne nasýtenie je na Podunajskej nížine a Záhorí najnižšie v intervale 40-50 %, v okolí Bratislavy lokálne 30-40 %. V hlbšej časti pôdy sú hodnoty nasýtenia najnižšie v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -20 až -40 mm na juhozápade Slovenska a Považí. Na strednom a východnom Slovensku prevažuje nadbytok vlahy, najviac +40 až +60 mm na Gemeri, Novohrade a Zemplíne.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na takmer celom území Slovenska vyššie ako 90 %, lokálne v okolí Bratislavy a Trnavy je v intervale 70-90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ešte stále nasýtenie na Podunajskej nížine miestami v intervale 10-20 %, na Záhorí ojedinele 20-30 %. V okolí Popradu je najnižšie nasýtenie 30-40 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sú najnižšie hodnoty v okolí Bratislavy 30-40 %, v západnej časti Podunajskej nížiny a na Záhorí je to ojedinele 40-50 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na Považí na úrovni začínajúceho sucha. Celkovo začínajúce sucho zasahuje 0,5 % územia. V povrchovej vrstve je celé územie bez rizika sucha. V hlbšej vrstve ešte pozorujeme výrazné sucho na juhu Podunajskej nížiny, na Považí a Ponitrí je ojedinele začínajúce až mierne sucho.

Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na juhozápade a Považí v intervale -20 až -40 mm. Deficit vlahy do -20 mm je v západnej časti Podunajskej nížiny a na Záhorí. Normálne podmienky sú na 49 % územia. Nadbytok vlahy je najvyšší na juhu stredného a východného Slovenska. Najvyššie hodnoty sú +40 až +60 mm na Gemeri, Novohrade a Zemplíne.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 26.12.2022 do 1.1.2023 boli najvyššie úhrny zrážok do 10 mm na Orave a Kysuciach. Na väčšine územia boli zrážky do 2 mm, najmenej na juhozápade stredného Slovenska do 0,5 mm. Po teplotnej stránke bol týždeň veľmi teplý s prevládajúcim inverzným počasím. Najvyššia teplota vzduchu bola 31.12. na Záhorí a Orave do 14 °C. Najnižšie klesla teplota vzduchu na -8,5 °C na Spiši. Týždenná suma výparu bola najvyššia 3,4 mm v Bratislave a najnižšia 0,7 mm v okolí Nových Zámkov a v Hornádskej kotline.