1. máj 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni od 24.4. do 1.5.2016 sa intenzita sucha zmiernila na miestach, ktoré sú zasiahnuté suchom. Zlepšenie nastalo najmä v povrchovej vrstve pôdy. V hlbšej časti profilu je stále na krajnom východe výrazné sucho (S3). Relatívne nasýtenie pokleslo v suchých oblastiach, naopak vo vlhkých oblastiach na severe sa hodnoty zvýšili. Rozdiely sa tak medzi suchými a vlhkými oblasťami ešte viacej zvýraznili.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) dosahuje ojedinele v centrálnej časti Východoslovenskej nížiny hodnoty pod 30 %. 30-40 % je relatívne nasýtenie na veľkej centrálnej časti týchto dvoch nížin a juhu Košickej kotliny. Zvyšné časti týchto regiónov dosahujú relatívne nasýtenie pôdy pod bodom zníženej dostupnosti. V pohoriach na severe Slovenska je vlhkosti v povrchovej vrstve stále dosť. V hlbšej časti pôdy (40-100 cm) je situácia stále veľmi priaznivá. Takmer na celom území sú pôdy nasýtené, nižšie hodnoty pod 50 % sú len na pôdach so špecifických zložením. V celom pôdnom profile (0-100 cm) má približne 89 % územia relatívne nasýtenie 70-100 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) v povrchovej vrstve sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom znížila, predovšetkým na juhu stredného a severe východného Slovenska. Mierne sucho (S2) sa momentálne vyskytuje len na Východoslovenskej nížine. . V hlbšej časti profilu je situácia o niečo horšia. Ide najmä o oblasti Vihorlatu a Bukovských vrchov, kde zaznamenávame výrazné sucho (S3). V celom pôdnom profile na približne 3 % celkovej ploche je výrazné sucho. Toto územie pokrýva krajný juhovýchod Slovenska, ale aj malú časť juhu Banskobystrického kraja. Sucho sa zatiaľ, podobne ako v povrchovej časti, nevyskytuje na krajnom západe Záhorskej nížiny a v oblasti pohorí severného Slovenska.

Dopady sucha na vegetáciu:

Podľa mapy kondície vegetácie je na takmer celom území stav vegetácie lepší ako dlhodobý priemer. Po veľmi teplej prvej polovici apríla sa vegetácia rýchlo rozvinula na celom území Slovenska. Po minulotýždňovom ochladení sa rozvoj vegetácie zastavil. Kvety a plody najmä na západnom a strednom Slovensku boli vo väčšej miere poškodené mrazmi. Horšia situácia (menej ako 100 %) je na juhu Košickej kotliny, čo už sa dá pripísať samotnému suchu v hornej vrstve pôdy.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň bola najzrážkovejším dňom streda. Na strednom Slovensku boli najvyššie úhrny 25 mm. Za celý týždeň však najviac spadlo v horských oblastiach na strednom Slovensku do 35 mm. Na Podunajskej a Východoslovenskej nížine boli na viacerých miestach týždenné úhrny nižšie ako 10 mm. Predchádzajúci týždeň bol chladnejší, oblačný, a preto ani hodnoty výparu neboli vysoké vzhľadom na túto ročnú dobu. Najchladnejšie bolo utorok, kedy minimálne teploty vzduchu poklesli na strednom a severozápadnom Slovensku na -7 °C. Najteplejšie bolo v nedeľu 1.5. Maximálna teplota vzduchu na Above bola až 22,5 °C. Najveternejší deň bol pondelok 25.4. Najvyššia priemerná denná rýchlosť vetra bola 7 m/s.