1. marec 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia je stále priaznivá a na väčšine Slovenska sucho nepozorujeme. Začínajúce až mierne sucho je len ojedinele. V hlbšej vrstve je výrazné sucho lokálne na juhozápade. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je v Košickej a Hornádskej kotline v intervale 50-60 %, na juhozápade a juhu stredného Slovenska v intervale 60-70 %. Deficit pôdnej vlahy do -20 mm je ojedinele na juhu Slovenska a na Spiši.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je v intervale 50-60 % v Hornádskej a Košickej kotline. Nasýtenie v intervale 60-70 % je na Gemeri, Podunajskej a Záhorskej nížine. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie na celom území nad 90 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie stále na celom území nad 70 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až mierneho sucha ojedinele na Above a Záhorí. Na približne 90 % územia sucho nepozorujeme. V povrchovej vrstve je lokálne mierne sucho tiež na Above a Záhorí. Začínajúce sucho je okrem Abova a Záhoria, aj na Gemeri a juhu Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve je výrazné sucho len lokálne na podhorí Malých Karpát. Začínajúce sucho je na krajnom juhozápade. Na väčšine Slovenska je to stále bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm ojedinele na juhu Slovenska a na Spiši. Deficit je viditeľný najmä v povrchovej vrstve. V hlbšej vrstve sú na takmer celom území normálne podmienky, len na Záhorí je deficit lokálne do -20 mm. Nadbytok vlahy je do +20 mm v okolí Popradu a Prešova.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň boli úhrny zrážok od 3 mm na Zamagurí do 25 mm na Orave a krajnom východe. Pršalo teda na celom území Slovenska a vlaha sa tak doplnila na viacerých miestach. Výraznejšie zrážky boli v nedeľu, ale tie sa zarátajú až do ďalšieho obdobia, a v mapách sa prejavia až o týždeň. Po teplotnej stránke bol týždeň opäť relatívne teplý. Najvyššia teplota bola takmer 19 °C v okolí Štúrova. V sobotu klesla teplota lokálne až na -12 °C. Stabilná snehová pokrývka bola tento týždeň až od výšky 700-800 metrov, pričom sa na niekoľko dní vyskytla aj v nižších polohách. Najvyšší týždenný výpar bol 13 mm v okolí Bratislavy a Malaciek.