1. september 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je len lokálne mierne sucho na Hornej Orave. V hlbšej vrstve je ojedinele mierne až výrazné sucho na strednom a západnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve najnižšie 10-20 % lokálne na Gemeri a Zemplíne. V hlbšej vrstve je nasýtenie ešte stále pod 10 % na západnom Slovensku. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na krajnom východe, v Slovenskom Rudohorí a na Orave.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) lokálne len 10-20 % na Gemeri a Zemplíne. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % ojedinele na západnom Slovensku, a to v oblasti Strážovských vrchov a Považia. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 10-20 % lokálne na Považí, Gemeri a Zemplíne. Nasýtenie pod 50 % na 4/10 celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho sucha lokálne na Hornej Orave a Slovenskom Rudohorí. Začínajúce sucho je najmä na Zemplíne, a ojedinele aj na strednom a západnom Slovensku. Začínajúce sucho zasahuje takmer 9 % celkovej plochy. V povrchovej vrstve je len znížená úroveň pôdnej vlahy najmä na východnom Slovensku a lokálne aj na západe. V hlbšej vrstve je mierne až výrazné sucho stále v oblasti Oravy, Malej Fatry, Považia a v Slovenskom Rudohorí.

Deficit pôdnej vlahy je najviac do -60 mm na krajnom východe, v Slovenskom Rudohorí, Strážovských vrchoch, Bielych Karpatoch a na Orave. Deficit pôdnej vlahy pozorujeme na približne 40 % územia. Nadbytok vlahy je najväčší na juhozápade do +40 mm, a tiež lokálne aj na severovýchode.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Rozloženie úhrnov zrážok za uplynulý týždeň je opäť rôznorodé. Na viacerých miestach sa zrážky nevyskytli, prípadne boli úhrny zrážok len do 5 mm. Naopak, na severozápade spadlo lokálne viac ako 80 mm. Po teplotnej stránke bol týždeň veľmi teplý, bez výraznejších teplotných zmien. Najnižšie ranné teploty boli na úrovni 9 °C a najteplejšie bolo na juhu do 35 °C. výpar bol v intervale od 20 mm na severovýchode do 33 mm v okolí Levíc.