10. apríl 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni od 3.4. do 10.4.2016 sa situácia ohľadom intenzity sucha zhoršila vo východnej časti Slovenska, ale na západe intenzita sucha poklesla. Bez rizika sucha je v celom pôdnom profile najmä oblasť severnej polovice Záhorskej nížiny a Myjavy. Relatívne nasýtenie sa zvýšilo najmä v severnej polovici územia. V povrchovej časti pôdy je bod zníženej dostupnosti na veľkej časti Podunajskej a Východoslovenskej nížiny a čiastočne na juhu stredného Slovenska.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) pod 50 % je relatívne nasýtenie na veľkej časti Podunajskej a Východoslovenskej nížiny a čiastočne na juhu stredného Slovenska. V západnej časti Slovenska sa relatívne nasýtenie zvýšilo. Približne 17 % územia má pôdy úplne nasýtené. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) sa pôdy presušili najmä v horských oblastiach so špecifických pôdnym zložením. Na týchto miestach je relatívne nasýtenie pod 50 %. Na ploche približne 89 % sú pôdy stále nasýtené. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sa situácia zlepšila predovšetkým na krajnom západe, kde sme zaznamenali aj najvyššie úhrny zrážok za posledný týždeň. Najväčšiu plochu zaberá územie s relatívnym nasýtením 70-90 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) v povrchovej časti pôdy je najvyššia na východe, kde je výrazné sucho. Situácia sa však zlepšila na západe krajiny, a tiež na Spiši. V hlbšej časti profilu je situácia podstatne horšia. Výrazné sucho je takmer na 9 % plochy a na 0,2 % plochy je výnimočné sucho. V celom pôdnom profile je situácia podobná ako v povrchovej časti. Výrazné sucho je na krajnom východe, zatiaľ čo krajný západ a Spiš sú bez rizika sucha.

Dopady sucha na vegetáciu:

V západnej polovici územia je stav kondície vegetácie veľmi priaznivý. Línia hodnôt 135 % a viac sa tiahne od juhu Podunajskej nížiny až po Kysuce. Najmenej priaznivá situácia je v Banskobystrickom kraji. Tu sú hodnoty ojedinele len 85 %.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Za uplynulý týždeň spadlo najviac zrážok v piatok a sobotu v oblasti severnej časti Záhoria, Chvojnickej pahorkatiny a Bielych Karpát (ojedinele až 40 mm). Na Spiši a v oblasti Čergova sa vyskytli významné zrážky (najviac 15 mm) v stredu. Na niektorých miestach spadlo za týždeň len 2 mm (Východoslovenská nížina a juh Podunajskej nížiny). Dôsledkom takéhoto rozloženia vyplývajú rozdiely pri intenzite sucha aj relatívnom nasýtení. Počas týždňa boli vysoké hodnoty výparu najmä v prvej polovici týždňa, keď bolo na túto ročnú dobu mimoriadne až rekordne teplo. Najteplejšie bolo 6.4., kedy boli maximálne teploty na juhu stredného a východného Slovenska až 27,5 °C. Najchladnejšie bolo počas dňa v sobotu na západnom Slovensku. Najnižšie minimá však boli v pondelok 4.4. do -2 °C. Najveternejší deň bol piatok. Na krajnom juhozápade bola priemerná rýchlosť až 12 m/s.