10. október 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Výrazné a lokálne až extrémne sucho pozorujeme aktuálne len na juhovýchodnom Slovensku. Na ostatnom území je len lokálne začínajúce sucho. Na 90 % územia Slovenska sucho nemonitorujeme. Relatívne nasýtenie je na juhovýchode lokálne pod hranicou 10 %. Na Podunajskej nížine je najnižšie nasýtenie 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je na juhovýchode do -60 mm, na juhu stredného Slovenska a na Podunajskej nížine najviac -40 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na juhovýchode lokálne pod hranicou 10 %. Na Podunajskej nížine je najnižšie nasýtenie 20-30 %. V hlbšej vrstve pôdy (40-100 cm) je lokálne ešte stále nasýtenie pod hranicou 10 % na Podunajskej nížine, Honte a Dolnom Zemplíne. Nasýtenie v intervale 10-20 % sa nachádza na približne 18 % celkovej plochy. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je lokálne nasýtenie pod hranicou 10 % len na juhovýchodnom Slovensku. Na Podunajskej nížine je nasýtenie najnižšie v intervale 10-20 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha na juhovýchodnom Slovensku. Extrémne sucho zasahuje celkovo 0,2 % územia Slovenska. Najhoršia situácia je v oblasti Trebišova a Michaloviec. Na ostatnom území Slovenska je nanajvýš začínajúce sucho. Približne 90 % územia je bez rizika sucha. Podobná situácia je aj v povrchovej vrstve. V hlbšej vrstve je na východnom Slovensku mierne a lokálne až výrazné sucho. Začínajúce sucho je ojedinele aj na juhu stredného a západného Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy je najviac do -60 mm na juhovýchodnom Slovensku. Na juhu stredného Slovenska a na Podunajskej nížine je deficit najviac -40 mm. Normálne podmienky sú na približne 24 % územia. Najvyšší nadbytok vlahy je +60 mm v okolí Popradu, Bardejova a na Novohrade.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 4.10. do 10.10.2021 boli najvyššie týždenné úhrny zrážok 25-35 mm, a to väčšinou na juhu západného Slovenska. Bez zrážok bolo na Dolnom a Hornom Zemplíne. Najvyššia teplota vzduchu bola do 26 °C v pondelok a utorok. Najnižšie klesla teplota na -5,5 °C v Slovenskom raji a na Zamagurí. Týždenná suma výparu bola najvyššia 16-17 mm v okolí Trnavy a Levíc. V percentách normálu bol výpar od 90 % v Banskej Bystrici do 160 % v Trebišove.