11. august 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je výrazné až výnimočné sucho už len v hlbšej časti profilu. V povrchovej vrstve je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve najnižšie 20-30 %, v hlbšej vrstve na západe ojedinele pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je v oblasti Vihorlatu a Levoče lokálne až do -80 mm, pričom výraznejší deficit pozorujeme najmä v hlbšej vrstve pôdy.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 20-30 % na juhu Podunajskej nížiny a lokálne aj na Dolnom Zemplíne. Nasýtenie v intervale 30-40 % je okrem Podunajskej a Východoslovenskej nížiny, aj na Dolnom Považí, Pohroní, Krupinskej planine a južnom Gemeri. V povrchovej vrstve je nasýtenie pod 50 % na približne 1/3 územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % ojedinele na západnom Slovensku, a v intervale 10-20 % aj ojedinele na strednom a východnom Slovensku. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie len lokálne 10-20 % na juhu západného a stredného Slovenska. Nasýtenie pod 50 % je na takmer polovici územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne v oblasti Levoče a Vihorlatu na úrovni výrazného sucha. Situácia sa tak v porovnaní s minulým týždňom podstatne zlepšila. Mierne sucho je na 2,5 % celkovej plochy. V povrchovej vrstve je takmer celé územie už bez rizika sucha. Začínajúce sucho je len na krajnom východe. V hlbšej vrstve ostalo výrazné až extrémne sucho ešte ojedinele na severe západného a stredného Slovenska, Považí, v Slovenskom Rudohorí a v oblasti Polonín a Vihorlatu.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne najvyšší v intervale -80 až -60 mm v oblasti Vihorlatu a Polonín. Deficit do -60 mm je ešte aj ojedinele na strednom a západnom Slovensku, najmä v oblasti Považia, Strážovských vrchov, Kysúc, Oravy a Slovenského Rudohoria. Nadbytok vlahy je najvýraznejší v okolí Malaciek do +60 mm a na severovýchode do +40 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň prešli cez naše územie dva studené fronty. Úhrny zrážok boli opäť veľmi rozmanité. Na severovýchode spadlo lokálne 70-75 mm, ale zato na juhovýchode, Gemeri, a aj v okolí Komárna najmenej 0,1 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola v sobotu na juhu Podunajska, a to až takmer 36 °C. Najnižšia teplota bola v piatok 7 °C v oblasti Slovenského raja. Týždenný výpar bol najvyšší v okolí Nitry a Komárna 35 mm. V percentách normálu 1981 – 2010 bol výpar v intervale 90 až 125 %.