11. február 2024

 Aktuálny stav pôdneho sucha

Stále je takmer celé územie Slovenska vo všetkých profiloch bez rizika sucha. Znížená úroveň pôdnej vlahy je len lokálne na juhozápadnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je vyššie ako 90 % na väčšine územia, len na Podunajskej nížine a na Záhorí je nasýtenie v intervale 70-90 %. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 až +100 mm na Podunajskej nížine a lokálne v okolí Popradu a Košíc. Deficit vlahy do -20 mm je lokálne na Záhorí. Normálne podmienky sú na takmer polovici územia.

 Zásoba vody v pôde a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) v intervale 70-90 % na Podunajskej nížine a ojedinele na Záhorí. Na väčšine územia je nasýtenie stále vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie 70-90 % na Podunajskej nížine, lokálne aj na Záhorí a Gemeri, inde sú hodnoty stále nad 90 %. Podobná situácia je aj v celom pôdnom profile (0-100 cm). Nasýtenie 70-90 % je len na Podunajskej nížine a ojedinele na Záhorí.

Miera intenzity sucha v celom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na juhozápade na úrovni zníženej dostupnosti pôdnej vlahy S0 na Záhorí a Podunajskej nížine. Na takmer celom území sa sucho nevyskytuje.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne v okolí Malaciek a Pezinka do -20 mm. Na väčšine územia prevažuje nadbytok vlahy, prípadne normálne podmienky. Najvyšší nadbytok vlahy je +60 až +100 mm ojedinele na Podunajskej nížine a lokálne v okolí Popradu a Košíc. Normálne podmienky sú na takmer polovici územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 5.2. do 11.2.2024 spadlo najviac zrážok 80 až 100 mm v oblasti Nízkych Tatier, Starohorských vrchov, Kremnických vrchov a Veľkej Fatry. Najnižšie úhrny boli do 5 mm lokálne v okolí Kežmarku, na Šariši a Gemeri. Veľmi veterné počasie prevažovalo počas týždňa na väčšine územia Slovenska. Po teplotnej stránke bol týždeň mimoriadne teplý. Najvyššia teplota bola 19 °C v okolí Štúrova a najnižšie klesla teplota na -4 °C na Spiši a v Hnileckej doline. Týždenná suma výparu bola najnižšia 2,9 mm v Čaklove a najvyššia 13,3 mm v Bratislave-Kolibe. V percentách normálu bol výpar od 90 % v Michalovciach do 250 % v Žihárci.