11. október 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom takmer nezmenila. V povrchovej vrstve a v celom profile je to na celom území bez rizika. V hlbšej vrstve je len ojedinele na Orave znížená úroveň pôdnej vlahy v porovnaní s dlhodobým priemerom. Relatívne nasýtenie je v celom profile najnižšie 40-50 % na juhu stredného Slovenska a juhovýchode Podunajskej nížiny. Deficit pôdnej vlahy je na krajnom východe a Orave do -20 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 60-70 % na juhu stredného Slovenska a juhovýchode Podunajskej nížiny. Nasýtenie nad 90 % je na približne 2/3 územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa pôdna vlaha postupne dopĺňa. Najnižšie nasýtenie je stále 10-20 %, a to lokálne na juhu stredného Slovenska. S postupným ochladením a výdatnými zrážkami očakávame, že sa tieto hodnoty zvýšia. V celom profile (0-100 cm) je ojedinele ešte na juhu stredného Slovenska a na Podunajskej nížine nasýtenie v intervale 40-50 %. Percentuálne je to však v rámci celého územia iba 1 %. Na takmer polovici územia je nasýtenie nad 90 %.

Situácia ohľadom intenzity sucha sa v porovnaní s minulým týždňom prakticky nezmenila. Aktuálne je podľa intenzity sucha celé územie v celom profile a v povrchovej vrstve bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je len lokálne na Orave znížená úroveň pôdnej vlahy (stupeň S0).

Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na krajnom východe a Orave do -20 mm. Deficit vlahy je len na 0,9 % územia. Na väčšine Slovenska je nadbytok vlahy. Najvyšší nadbytok je ojedinele na západnom Slovensku a v okolí Popradu do +80 mm, lokálne až dokonca +100 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 5.10. do 11.10.2020 spadlo na väčšine územia od 5 do 20 mm zrážok. Najvyššie úhrny zrážok boli do 30 mm na Orave a v okolí Tatier. Najmenej zrážok spadlo na Zemplíne, lokálne len 1 mm. Počas týždňa bola najvyššia teplota vzduchu 26 °C na juhovýchode Slovenska. Najnižšie klesla teplota na -1 °C v Slovenskom raji. Týždenný výpar bol od 6 mm na severe do 12 mm na krajnom juhozápade. V percentách normálu bol výpar od 75 % do 115 %.