11. september 2016

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:
Intenzita sucha je v celom pôdnom profile najviac na úrovni začínajúceho sucha (S1). V hlbšej časti profilu je stále na krajnom juhovýchode mierne sucho. Relatívne nasýtenie má veľmi nízke hodnoty pod 10 % v hlbšej časti profilu na Záhorí. V povrchovej vrstve je situácia oveľa priaznivejšia. Bod zníženej dostupnosti je v tejto vrstve na ¼ územia.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 10-20 % v okolí Piešťan a Banskej Bystrice. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na ¼ územia. O niečo horšia situácia je v hlbšej časti profilu (40-100 cm). Hodnoty pod 10 % sú prevažne na Záhorí a pokrývajú 0,5 % celkovej plochy. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý tiež na ¼ územia. V celom pôdnom profile (0-100 cm) hodnoty v intervale 10-20 % zasahujú menšie územia na juhozápade v okolí Piešťan, Nitry a Bratislavy. Bod zníženej dostupnosti zasahuje 19 % celkovej plochy. Oblasť Tatier a Popradu je takmer úplne nasýtená. Situácia ma Východoslovenskej nížine sa vyrovnala so situáciou na Podunajskej nížine. Hodnoty v oboch oblastiach sú v prevažnej miere od 40 do 70 %. 


Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve je na úrovni začínajúceho sucha na 1 % plochy. V hlbšej časti profilu je mierne sucho na krajnom juhovýchode a na veľmi malých územiach na severovýchode. V celom pôdnom profile približne 1 % je na úrovni začínajúceho sucha. Až 91 % územia je však bez rizika sucha. Situácia je tak v porovnaní s minulým týždňa stabilizovaná a skôr sa slabšie zlepšila.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V uplynulom týždni spadlo najviac zrážok ešte na začiatku týždňa. Na východe to bolo v pondelok 5.9. až 46 mm na stanici Vysoká nad Uhom. Zrážky sa v menšom množstve vyskytli aj v utorok. Zvyšok týždňa bol slnečný a suchý, postupne narastal aj výpar, pričom najvyššie denné hodnoty v najteplejších a najveternejších lokalitách boli až 4 mm. Teplotne bol uplynulý týždeň veľmi teplý, len na začiatku týždňa v pondelok a utorok boli o niečo chladnejšie dni ako je dlhodobý priemer. Najvyššie teploty boli koncom týždňa až 32 °C. Najchladnejšie ráno bolo vo štvrtok, kedy teploty ráno v horských dolinách klesli na 5 °C. Najveternejšie oblasti mali priemerné denné rýchlosti vetra do 7 m/s. Najviac veterno bolo v utorok v Košickej kotline a Horehroní.