11. september 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je výrazné až extrémne sucho len lokálne na Podunajskej nížine a na Spiši. Na väčšine územia je to bez rizika sucha. V pôdnom profile 40-100 cm sa extrémne sucho nachádza ešte stále na veľkej časti východného Slovenska a v južnej polovici stredného Slovenska. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % len v okolí Dunajskej Stredy a Komárna. V hlbšej vrstve pôdy je nasýtenie pod 10 % stále na takmer polovici územia. Deficit pôdnej vlahy je najviac -80 mm v okrese Kežmarok, a do -60 mm v okolí Žiliny a na Kysuciach.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na väčšine územia vyššie ako 50 %. Hodnoty pod hranicou 10 % sú len lokálne na Podunajskej nížine. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie na takmer polovici územia nižšie ako 10 %. Najnižšie nasýtenie je na Podunajskej nížine, Považí, Gemeri, Above, Zemplíne a Spiši. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod hranicou 10 % len lokálne na Podunajskej nížine. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na približne ¾ územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na Podunajskej nížine a Spiši na úrovni výrazného až extrémneho sucha. Väčšina územia je už bez rizika sucha. V povrchovej vrstve je situácia ešte lepšia. Výnimočné sucho je len lokálne na juhu Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve je extrémne sucho stále na približne 1/5 územia, a to najmä na východnom Slovensku, na juhu stredného Slovenska a lokálne na Podunajskej nížine.

Deficit pôdnej vlahy je do -80 mm lokálne v okrese Kežmarok. Deficit do -60 mm je na Spiši, Gemeri, Kysuciach a v oblasti Žiliny. Normálne podmienky sú na približne ¼ územia. Nadbytok vlahy je na Záhorí, v okolí Zlatých Moraviec a na Liptove lokálne do +40 mm. V povrchovej vrstve je nadbytok vlahy už na takmer celom území Slovenska.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 5.9. do 11.9.2022 spadlo najviac zrážok 70-80 mm na Gemeri a Dolnom Zemplíne. Najmenej zrážok spadlo na juhu Podunajskej nížiny, lokálne menej ako 0,5 mm. Teplota vzduchu bola v strede týždňa najviac 30 °C v okolí Dunajskej Stredy. Neskôr, počas víkendu, sa ochladilo, bolo premenlivé počasie s početnými prehánkami a búrkami a teplota na juhu bola do 24 °C. Najnižšia teplota bola 3 °C v nedeľu v Slovenskom raji. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Žihárci, okolo 25 mm. Najnižší výpar bol v Telgárte, okolo 12 mm. V percentách normálu bol výpar od 75 % v Gánovciach do 135 % v Žihárci.