12. február 2023

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Začínajúce sucho sa rozšírilo na západnom Slovensku, v oblasti Bielych Karpát, Považia a Ponitria, na strednom Slovensku v oblasti Pohronia. Na východnom Slovensku je na Hornom a Dolnom Zemplíne začínajúce až mierne sucho. Relatívne nasýtenie je najnižšie 40-50 % lokálne v okolí Bratislavy, v hlbšej vrstve to je 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele v intervale -5 až -20 mm, normálne podmienky sú na 56 % územia.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na celom území vyššie ako 70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie lokálne v okolí Bratislavy v intervale 20-30 %, inde na Podunajskej nížine a Záhorí ojedinele 40-50 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie v okolí Bratislavy 40-50 %, inde na Podunajskej nížine, Záhorí a lokálne aj na Spiši sú najnižšie hodnoty 60-70 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho sucha na západnom Slovensku, v oblasti Považia, Bielych Karpát, Ponitria a na strednom Slovensku v oblasti Pohronia. Na východnom Slovensku je začínajúce až mierne sucho ojedinele na Dolnom a Hornom Zemplíne. Začínajúce až mierne sucho sa rozšírilo najmä v povrchovej vrstve pôdy.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -5 až -20 mm ojedinele na západnom, strednom aj východnom Slovensku. Na západe je deficit v oblasti Považia, Bielych Karpát a Malých Karpát, na strednom Slovensku, na Pohroní a v Štiavnických vrchoch, na východe je to oblasť Vihorlatu a Horného Zemplína. Normálne podmienky sú na približne 56 % územia. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 až +80 mm lokálne v okolí Štúrova, Kežmarku a Prešova.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 6.2. do 12.2.2023 sa zrážky vyskytli prevažne v severnej časti Slovenska. Najvyšší týždenný úhrn zrážok bol 6-7 mm na Orave, Kysuciach a krajnom severovýchode. V južnej polovici územia to bolo väčšinou bez zrážok, lokálne však najviac do 1 mm. Po teplotnej stránke bol týždeň chladný s najnižšou teplotou -23 °C na Horehroní. Na nížinách bola najvyššia teplota v nedeľu 12 °C. Týždenná suma potenciálneho výparu bola najvyššia 6,5 mm v Bratislave a najnižšia 2 mm v Spišských Vlachoch.