12. júl 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Začínajúce sucho je momentálne na 4 % plochy. Relatívne nasýtenie pokleslo najmä na Podunajskej nížine a Záhorí, kde sú najnižšie hodnoty v povrchovej vrstve len 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je do -40 mm na Ponitrí, Pohroní a Záhorí. Na veľkej časti Podunajskej nížiny je deficit do -20 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 10-20 % lokálne na Podunajskej nížine a Záhorí. Na Podunajskej nížine, Záhorí a Ponitrí je nasýtenie prevažne 20-40 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie len lokálne 10-20 %. Na veľkej časti Podunajskej nížiny je nasýtenie v intervale 40-50 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie len lokálne na juhozápade v intervale 10-20 %. Na Podunajskej nížine, Záhorí a Ponitrí je nasýtenie prevažne v intervale 30-50 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne ¼ územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na 4 % územia na úrovni začínajúceho sucha. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho len lokálne na strednom Slovensku. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho na približne 12 % plochy. Mierne sucho je len lokálne v okolí Bánoviec n. Bebravou, Prievidze a Senice.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne najviac -40 mm, najmä na Ponitrí, Pohroní a Záhorí (okolie Bánoviec, Prievidze, Žiaru nad Hronom, Senice). Deficit vlahy v celom pôdnom profile monitorujeme na približne ¼ územia. Nadbytok vlahy je najmä na východnom Slovensku. Na juhu Východoslovenskej nížiny je to lokálne najviac až +80 mm. V povrchovej vrstve je ojedinele deficit najviac -20 mm. V hlbšej vrstve je najvyšší deficit -40 mm. Deficit do -20 mm je v hlbšej vrstve na takmer 1/3 územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň boli opäť veľké rozdiely v úhrnoch zrážok medzi jednotlivými regiónmi Slovenska. Najviac zrážok spadlo plošne na východnom Slovensku, a to od 15 mm do 50 mm. Najmenej zrážok spadlo na západe, a to prevažne do 10 mm, v severných okresoch na Považí lokálne až 50 mm. Úplne najmenej zrážok spadlo na Pohroní, lokálne len 2 mm. Počas týždňa prešli cez naše územie dva teplotne výrazné studené fronty. Najvyššia teplota bola 35 °C v piatok na Záhorí. Najchladnejšie bolo v stredu ráno v Slovenskom raji, lokálne len 1 °C. Výpar bol najvyšší 41 mm na juhu Podunajskej nížiny. V percentách normálu bol výpar od 95 % do 125 %.