12. september 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je výrazné sucho ojedinele na východe Slovenska a juhu Podunajskej nížiny. Začínajúce sucho sa rozšírilo najmä v povrchovej vrstve pôdy. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % na juhu Podunajskej nížiny, v okolí Bratislavy a v oblasti Hontu. Nasýtenie dramaticky pokleslo najmä v povrchovej vrstve, pričom už na väčšine územia sú nižšie hodnoty ako v hlbšej vrstve. Pod hranicou 50 % je nasýtenie v horných 40 cm na 57 % územia. Deficit pôdnej vlahy je na východnom Slovensku až -60 mm. Na Podunajskej nížine a juhu stredného Slovenska je deficit najviac -40 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) sa v posledných dvoch týždňoch znížilo na celom území Slovenska. Až na 57 % územia je nasýtenie nižšie ako 50 %. Pod hranicou 10 % je nasýtenie ojedinele na juhu a juhozápade Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % najmä na Podunajskej a Východoslovenskej nížine, Honte a na podhorí Malých Karpát. Nasýtenie v intervale hodnôt 10-20 % je na približne ¼ územia. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % v oblasti Nových Zámkov, Komárna, Bratislavy, Pezinka a Senca a lokálne aj na Honte. Nasýtenie 10-20 % je okrem Podunajskej nížiny, aj na Honte a Východoslovenskej nížine.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného sucha na východnom Slovensku a juhu Podunajskej nížiny. Výrazné sucho zasahuje celkovo 1,2 % územia. Výnimočné sucho je len lokálne v okolí Nových Zámkov. V povrchovej vrstve je taktiež výrazné sucho ojedinele na východnom Slovensku a juhu Podunajskej nížiny. Začínajúce sucho sa rozšírilo najmä na strednom a východnom Slovensku. Mierne sucho je aj na Honte a v okolí Pezinka. V hlbšej vrstve nenastali výraznejšie zmeny. Približne 90 % územia Slovenska je bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -60 mm v okolí Sobraniec a Vranova n. Topľou. Deficit do -40 mm je okrem východného Slovenska, aj na Honte a Podunajskej nížine. Zatiaľ čo, v povrchovej vrstve je na väčšine územia deficit do -20 mm, v hlbšej vrstve ešte prevláda nadbytok vlahy. V celom pôdnom profile je najvyšší nadbytok +60 mm v okolí Popradu a Bardejova.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 6.9. do 12.9.2021 sa zrážky vyskytli len v nedeľu večer 12.9. v oblasti Tatier, Oravy a Zamaguria. Najvyšší úhrn zrážok bol 10-15 mm. Na ostatnom území zrážky neboli, prípadne boli len do 0,5 mm. Veľká časť územia Slovenska bola úplne bez zrážok. Celý týždeň bol prevažne slnečný, s najnižšou teplotou -2 °C v pondelok v Slovenskom raji a najvyššou 30 °C v sobotu a nedeľu na juhu Slovenska. Týždenný výpar bol najvyšší 27 mm v Mochovciach a najnižší 15 mm v Medzilaborciach. V percentách normálu bol výpar od 110 % do 140 %.