13. december 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Na severozápade Slovenska sa situácia opäť zhoršila. Momentálne tam je už výrazné a lokálne až extrémne sucho. Zhoršenie je možné pozorovať najmä v povrchovej vrstve. Extrémne sucho je ojedinele vo vrstve pôdy do 40 cm v Javorníkoch, na Považí, Kysuciach a Orave. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve v intervale 60-70 % na 5,5 % plochy. Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm, v Žilinskom kraji a aj v časti Trenčianskeho a Banskobystrického kraja do -20 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 60-70 % ojedinele v Žilinskom, Trenčianskom, a lokálne aj v Nitrianskom a Prešovskom kraji. Na väčšine územia Slovenska je nasýtenie 70-90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) má stále celé územie Slovenska nasýtenie vyššie ako 90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sa situácia veľmi nezmenila. Na celom území je nasýtenie nad 70 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je ojedinele, najmä na severozápade Slovenska, na úrovni výrazného sucha, lokálne až výnimočného a extrémneho sucha. Najhoršia situácia je na Orave, Kysuciach a v Javorníkoch. Stav sucha je zapríčinený nedostatkom zrážok v týchto oblastiach a na mnohých miestach aj nedostatkom snehovej pokrývky. V povrchovej vrstve je extrémne sucho na 1,3 % celkovej plochy. Aj v tejto vrstve pôdy sú najviac zasiahnuté oblasti na severozápade a severe stredného Slovenska – Javorníky, Kysuce, Orava, Považie, Turiec. V hlbšej vrstve je len lokálne výrazné sucho a zatiaľ 96 % územie je bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne v horských polohách do -40 mm. Deficit do -20 mm je najmä v Žilinskom kraji, a aj v časti Trenčianskeho a Banskobystrického kraja, a to celkovo na 17 % územia. V povrchovej vrstve je prevažne deficit do -20 mm, prípadne normálne podmienky. Nadbytok vlahy je na juhozápade (Malé Karpaty a priľahlá časť Záhoria) stále lokálne až +60 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 7.12. do 13.12.2020 spadlo najviac zrážok v Malých Karpatoch 27 mm, a na juhu stredného Slovenska, v oblasti Detvy najviac 25 mm. Najmenej zrážok spadlo na Kysuciach, lokálne len 0,5 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola 13,5 °C na Ponitrí a najnižšie klesla teplota vzduchu na -9 °C na Orave. Týždenný výpar bol najvyšší 4 mm v Trenčíne a Piešťanoch. V percentách normálu bol výpar od 40 % v Poprade do 200 % v Topoľčanoch.