13. jún 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne sa začínajúce sucho nachádza na takmer 7 % územia. V povrchovej vrstve je mierne až výrazné sucho najmä v západnej časti východného Slovenska. Relatívne nasýtenie je najnižšie v intervale 20-30 % na Záhorskej, Podunajskej a lokálne aj na Východoslovenskej nížine. Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm ojedinele na východnom a strednom Slovensku.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie v intervale 20-30 % ojedinele na Záhorskej, Podunajskej a lokálne aj na Východoslovenskej nížine. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 1/3 územia. V povrchovej vrstve (0-40 cm) je nasýtenie len 10-20 % miestami na Záhorí a lokálne aj na Zemplíne. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie na väčšine územia v intervale 70-90 %. Najnižšie hodnoty sú 20-30 % na Záhorí.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho sucha na približne 7 % územia. Horšia situácia je však v povrchovej vrstve. Mierne až výrazné sucho zasahuje spolu až 7 % územia, a to najmä oblasti ležiace v západnej časti východného Slovenska, lokálne to je aj v Slovenskom rudohorí a na Zemplíne. V hlbšej vrstve je len lokálne na strednom a východnom Slovensku začínajúce sucho.

Deficit pôdnej vlahy je až -40 mm ojedinele na strednom a východnom Slovensku. Deficit do -20 mm sa nachádza na približne 40 % územia. V povrchovej vrstve je deficit vlahy už na väčšine Slovenska. Nadbytok vlahy do +60 mm ešte lokálne ostal na Podunajskej nížine.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 7.6 do 13.6.2021 spadlo najviac zrážok do 50 mm lokálne na juhu stredného Slovenska. Bez zrážok bolo lokálne na Záhorí. Týždenné úhrny zrážok však boli do značnej miery ovplyvnené búrkovou činnosťou, ktorá bola nerovnomerne rozmiestnená, ale predovšetkým bola najvýraznejšia na juhu stredného Slovenska. Najvyššia teplota vzduchu bola 31 °C na Ponitrí. Najnižšie klesla teplota na 3 °C v Slovenskom raji. Obidve tieto krajné hodnoty boli namerané v utorok 8.6. Týždenná suma výparu bola najvyššia 41 mm v okolí Nitry a Bratislavy. V percentách normálu bol výpar od 115 % do 145 %.