13. marec 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni od 6.3. do 13.3.2016 sme zaznamenali zmeny intenzity sucha len v hlbších častiach profilu, kde došlo k zmierneniu sucha na krajnom východe Slovenska. Relatívne nasýtenie však pokleslo v povrchovej vrstve na západnom Slovensku, kde sú už ojedinele hodnoty v intervale 60-70 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm) pokleslo predovšetkým na západnom Slovensku. Najnižšie hodnoty nasýtenia sú v intervale 60-70 % na Ponitrí a strednom Považí (len 0,2 % celkovej plochy). Severná časť územia má stále hodnoty nad 90 %. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je takmer celé územie v intervale nad 90 %. Na Záhorí je na malom území relatívne nasýtenie 70-90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je situácia stabilizovaná. Takmer celé územie ešte stále má relatívne nasýtenie cez 90 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) vo všetkých pôdnych profiloch je situácia veľmi podobná. Začínajúce sucho (S1) sa vyskytuje len ojedinele, inde je intenzita sucha len S0, prípadne sa sucho nevyskytuje. O niečo odlišná je situácia v hlbšej časti profilu (40-100 cm). Tu nastala zmena v porovnaní s minulým týždňom. Vďaka výdatným zrážkam sa intenzita sucha na krajnom východe zmiernila a je tam stupeň intenzity sucha najviac S2, čo predstavuje mierne sucho.

Dopady sucha na vegetáciu:
Informácie o vývoji relatívnej kondície vegetácie boli ukončené až do začiatku vegetačnej sezóny roku 2016.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V uplynulom týždni spadlo najviac zrážok na krajnom východe Slovenska. V pondelok 7.3. to bolo približne 22 mm na severovýchode. Zrážky do 10 mm sa vyskytli aj v utorok (Zamagurie, východ Oravy), v ostatných dňoch boli zrážky len ojedinele, predovšetkým v severnej polovici územia, ale denné úhrny neprekročili 3 mm. Počas týždňa bolo relatívne teplo. Najvyššie teploty boli v piatok na Zemplíne do 18 °C. Najnižšie teploty vzduchu klesli vo štvrtok na -5 °C v Slovenskom Rudohorí. Snehová pokrývka sa počas zrážok nevytvárala, s výnimkou vysokých polôh. Najvetrenejšie dni boli streda a štvrtok. Denné priemery rýchlosti vetra boli v týchto dňoch až 10 m/s.